Hindra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hindra, varianter, uttal och böjningar av hindra

Hindra synonym, annat ord för hindra, vad betyder hindra, förklaring, uttal och böjningar av hindra.

Synonymer till hindra

Vad betyder och hur uttalas hindra

Hindra uttalas hindra och är ett verb -de.

Ordformer av hindra

Aktiv

hindra
infinitiv
hindrar
presens
hindrade
preteritum
hindrat
supinum
hindrande
presens particip
hindra
imperativ

Passiv

hindras
infinitiv
hindras
presens
hindrades
preteritum
hindrats
supinum

Perfekt particip

hindrad en
~ + subst.
hindrat ett
~ + subst.
hindrade den/det/de
~ + subst.

Hindra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Hindra på Engelska

 • prevent, hinder, check, restrain - be a hindrance to, we must prevent women from becoming isolated, there', s nothing to prevent us from (", there are no reasons for not", ) going there at once, I stopped him from going out, the wrecked car hindered the steady flow of traffic

Hur används ordet hindra

 1. Men kritiker tycker att å sin sida att direktivet riskerar att inskränka internet. Att det rent av skulle bli slutet för det fria internet vi känner till idag. Särskilt sannolikheten för att artikel 13 skulle innebära en filterlösning för att hindra att upphovsrättsskyddat material laddas upp utan tillåtelse står här i skottgluggen. (svt.se)
 2. Av den sammanfattning av Rober Muellers rapport som justitieminister William Barr gjort framgår att inga bevis finns för att presidenten eller någon i hans kampanj samarbetat med Ryssland för att påverka utgången av presidentvalet. Men Mueller vill inte ta ställning när det gäller ifall Trump på något sätt försökt hindra rättvisans gång. Det beslutet överlåter han till justitieministern att fatta. (aftonbladet.se)
 3. Domaren undrade då vad som skulle hindra de improviserade rörbomberna, med explosivt puder från raketer, gödselmedel, glasskärvor, sladdar och alarmklocka, från att explodera. (expressen.se)
 4. Vid anafylaktisk chock, som orsakas av allergi, sjunker blodtrycket kraftigt och cirkulationen av blod och syre minskar. Men med hjälp av adrenalinsprutor kan man behandla chocken då adrenalinet höjer blodvolymen och blodtrycket igen. Vid exempelvis svår nötallergi kan en injektion av adrenalin hindra en person från att i värsta fall dö. (wikipedia.org)
 5. Glödtråd, den aktiva beståndsdelen i en glödlampa. Material med hög resistans används för ändamålet, varav en liten del av den elektriska energin emitteras i form av elektromagnetisk strålning (företrädesvis ljus), medan merparten omvandlas till värme. Temperaturen i tråden är i närheten av smältpunkten, varav behov finns att hindra materialet att fasförändras genom sublimering för att inte förstöras. (Alla fast material (utom helium) sublimerar under sin trippelpunkt). Vanligtvis omges glödtråden av en gasblandning för att försvåra denna fasövergång. För glödlampor används volfram som trådmaterial. (wikipedia.org)
 6. Gravyrstickel, eller gravörstickel, ursprungligen gravstickel, är ett verktyg, som används vid gravyr. Det är en kraftig nål av härdat kolstål, som är fäst i ett trähandtag. Handtaget har en kulformad ände som vid användning vilar mot handflatan. Handtagets kula är ofta avskuren på en sida för att hindra stickeln att rulla, när gravören lägger den ifrån sig. Gravyrstickeln skjuts under arbetet framåt, varvid den snedslipade spetsen på stickeln skär ut ett gravyrspån, som lyfts upp ur materialet. Spetsen har olika utseende med varierande bredd och undersida vilket ger olika mönster och stickeln dess olika namn. Spetsvinkeln på en stickel varierar med materialet som graveras. (wikipedia.org)
 7. Gränskontroll är verksamhet vid en gräns som uteslutande bedrivs för att kontrollera och reglera flödet av personer och varor in i eller ut ur ett område, vanligtvis en stat. Gränskontroller innefattar dels in- och utresekontroller, dels gränsövervakning. In- och utresekontroller sker vid särskilt utsedda gränsövergångsställen, där passage av personer och varor tillåts över gränsen. Gränsövervakning innefattar all typ av övervakning som syftar till att hindra olaglig passage av personer och varor över gränsen utanför gränsövergångsställena. (wikipedia.org)
 8. Gränsövergång, formellt gränsövergångsställe, kallas en officiell bevakad eller obevakad passage över en statsgräns mellan två stater. Vid de flesta gränsövergångarna i världen är det passkontroll, för att förhindra personer av oönskat medborgarskap att komma in i ett land. Dessutom är det oftast Tullstationkontroll, för att hindra otillåten införsel av förbjudna varor, eller se till att tull, moms och andra skatter betalas vid införsel. (wikipedia.org)
 9. Då man behövt särskilt stabila gärdesgårdar, exempelvis för att hindra svin att ta sig in på gärdena, har man använt gärdesgårdar av skiftesverk. (wikipedia.org)
 10. Denna rätt att hindra inflyttning medförde emellertid ständiga trakasserier för den del av befolkningen, som mest nödsakades att för sin utkomst byta om vistelseort, varjämte denna rätt föranledde en ständig strävan från socknarnas sida att från sig avlägsna faran för ökad fattigvård genom att i allt större utsträckning hindra inflyttning av fattiga. Bestämmelserna om hemortsrätten väckte därför allmänt missnöje, och detta missnöje bidrog till att framtvinga den första allmänna fattigstadgan, kunglig förordning av den 25 maj 1847. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.