Fasen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fasen, varianter, uttal och böjningar av fasen

Fasen synonym, annat ord för fasen, vad betyder fasen, förklaring, uttal och böjningar av fasen.

Synonym till fasen

Vad betyder och hur uttalas fasen

Fasen uttalas fas|en och är ett substantiv bestämd form.

Fasen betyder:

Ordformer av fasen

Singular

fasen
bestämd grundform

Fasen är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fasen på Engelska

  • the phase

Hur används ordet fasen

  1. Gastrulan är en fas i den embryotiska utvecklingen som ses hos alla djur förutom svampdjuren. Den följer blastula-fasen. (källa)
  2. I litteratur kallas ofta den "vanligt" flytande fasen i 4He för helium I. Den supraflytande fasen kallas helium II. (källa)
  3. Utvecklandet av hepatit hos alkoholister är vanligtvis den andra fasen i utvecklandet av permanent leverskada. Hepatit föregås ofta, men inte nödvändigtvis, av fettlever. Därefter påbörjas den inflammatoriska fasen där de funktionella cellerna i levern (hepatocyterna) ersätts av bindväv. Slutstadiet för inflammationen kallas för skrumplever. Vid skrumplever är antalet hepatocyter i levern så pass reducerat att organet inte längre kan fylla sin funktion, varvid leverns död till slut inställer sig. (källa)
  4. Reflexen består av en spasmisk sammandragning av bröstkorgen. Reflexens funktion är att göra sig av med sådant som retar luftvägarna, till exempel slem, damm, samt vid felsväljning. Man kan säga att hostreflexen bestå av tre faser, där den första fasen är att man andas in, följt av en påtvingad utandning mot stängd glottis och till sist en kraftig frisättning av luft från lungorna efter öppning av glottis. Reflexens funktion är att göra sig av med sådant som retar luftvägarna, till exempel slem. Cigarettrök och andra luftföroreningar kan också irritera luftvägarna och ge hosta. (källa)
  5. Jordfelsbrytaren fungerar så att den jämför strömmarna i fasen och neutralledaren. Om det finns en skillnad mellan dessa strömmar som är större än det förinställda värdet (IΔn) löser skyddskretsen ut och bryter strömmen. Brytaren måste därefter återställas (oftast manuellt) innan den börjar leda ström igen. (källa)
  6. Precis som med puberteten innebär menopausen en stor förändring. När puberteten gör flickan mogen att föda barn, uppstår klimakteriet för motsatsen, detta eftersom äggreserven tar slut. Fasen som gradvis leder mot menopausen, och därmed senil infertilitet, kännetecknas av de kroppsliga anpassningar som sker därtill. Det råder ingen vetenskaplig samsyn beträffande när klimakteriet börjar, delvis för att det heller inte råder någon samsyn vad exakt som kännetecknar menopausen. Skillnaderna beror på att synsätten kan ta sin utgångspunkt i hormonerna, i symtom, eller i andra biokemiska förändringar exempelvis äggreserven och äggstockarnas storlek. En tilltagande östrogenbrist har traditionellt ansetts definiera och konstituera klimakteriet, men det finns också motstridig forskning som kommit fram till att åtminstone somliga kvinnor har högre nivåer östrogen under menstruationscykelns första halva än innan klimakteriet. För somliga kvinnor kan därför klimakteriet börja med symtom på höjda nivåer östrogen. Höjda nivåer follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) och sänkta nivåer anti-müllerskt hormon (AMH) är däremot mera tillförlitliga hormonella tecken, men varken FSH eller LH kan användas terapeutiskt som diagnos eftersom det kan finnas andra orsaker om dessas nivåer är förändrade. Störningar i ägglossningen, vilket vanligen yttrar sig i förändringar i menstruationsmönstret, är vanligt. (källa)
  7. I litteratur byggs berättelsens exposition upp genom en instabil situation, en konflikt, till en klimax med peripeti, som är den intensivaste fasen, varefter kommer mindre betydande händelser med en sjunkande fas, dénouement, till en stabil situation. Det kallas Freytags pyramid och utvecklades av litteraturkritikern Gustav Freytag 1863. Efter klimaxen når läsaren katharsis. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.