Fekalier Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fekalier, varianter, uttal och böjningar av fekalier

Fekalier synonym, annat ord för fekalier, vad betyder fekalier, förklaring, uttal och böjningar av fekalier.

Synonymer till fekalier

Hur används ordet fekalier

  1. Då invånarna i en kåkstad som regel är fattiga kan sjukdomar spridas, eftersom de inte har råd med läkarvård. De rudimentära avloppen som ibland förekommer gör att fekalier inte sällan kommer i kontakt med dricksvatten, en känd smittväg. (källa)
  2. Ordet "ligghall" används mest av myndighetspersoner, då uttrycket ursprungligen kommer från lagtexter. Bland lantbrukare används mest uttryck som "vindskydd" och "väderskydd", då det är ovanligt att djuren, och särskilt djur som av naturen är flyktdjur verkligen ligger ner. Syftet med ordalydelsen är dock att visa på ett vind- och väderskydd där underlaget är tillräckligt torrt för att djuren ska kunna ligga ner utan att bli blöta eller smutsa ner sig. Således följer det också ett krav på daglig tillsyn och vid behov byta ut strömaterialet och att avlägsna fekalier. (källa)
  3. Urinseparerande torrtoaletter skiljer "vått" från "torrt". Urinen kan med fördel användas som gödsel och fekalierna komposteras. Eftersom urin och fekalier aldrig blandas uppstår ingen jäsning och därmed inte heller någon latrinstank. (källa)
  4. Flytgödsel är naturgödsel med så låg torrsubstanshalt att den kan pumpas. Består av fekalier, urin och, i förekommande fall, tillsatt vatten. Flytgödsel lagras normalt i en bassäng i anslutning till gården och sprids med flytgödselspridare. Tekniken kommer från USA och introducerades i Sverige efter andra världskriget. Flytgödsel har bland annat den fördelen att den kan tillföras vallen mellan skördarna utan att ensilagets hygieniska kvalitet äventyras på samma sätt som vid användning av fastgödsel. (källa)
  5. Vissa djur äter regelmässigt sin egen, sina artfränders eller andra arters avföring, detta kallas koprofagi. Många djur, speciellt insekter och skalbaggar lever av fekalier. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.