Fel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fel, varianter, uttal och böjningar av fel

Fel synonym, annat ord för fel, vad betyder fel, förklaring, uttal och böjningar av fel.

Synonymer till fel

Vad betyder och hur uttalas fel

Fel uttalas fel oböjligt och är ett adjektiv.

Fel betyder:

Ordformer av fel

Ordform(er) fel se artikeltexten

Fel är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Fel på Engelska

 • wrong - go through the wrong door
 • mistake, mis- - the crop failed, make a mistake about the time, miscount, miscalculate
 • mistake, mis- - mistake, slip, error, miscalculation, misjudgement, false step, slip-up, margin of error, official misconduct, malpractice, parking offence, make a mistake
 • fault - responsibility for a mistake, it was not my fault
 • wrong - faultless, there is nothing wrong with me

Hur används ordet fel

 1. Kontrollsumma, engelska checksum, är ett sätt att upptäcka fel i data som tillkommit vid inmatning för hand eller vid kommunikation mellan datorer. Kontrollsumman beräknas med en i förhand specificerad algoritm som är anpassad för att hitta så många fel som möjligt, utan att kräva alltför stor beräkningskapacitet. Nackdelen med enkla kontrollsummor är att de inte skyddar mot avsiktlig manipulation av data, kontrollsummor som är konstruerade för att försvåra detta kallas kryptografiska hashfunktioner. (källa)
 2. Metodfel och mätfel i samband med statistiska urvalsundersökningar kan delas in i två olika slags fel, osystematiska och systematiska. (källa)
 3. De sex deltagarna får ett ämne på kuben (exempelvis "ett tv-program"). Kuben öppnas och personen inuti visar svaret via charader. Den person som först tror att han/hon kan svaret trycker på sin knapp och svarar. Blir det rätt går han/hon vidare i programmet, men blir det fel får deltagaren sätta sig i publiken. De tre första som fårätt går vidare till omgång 2. (källa)
 4. Metodfel, skevhet, bias (uttal: /'baiɘs/, efter engelska: bias), snedvridning, är systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data. I engelskan används ordet bias även allmänt i betydelsen partiskhet och skevhet. (källa)
 5. Missbildningar kan variera från smärre fysiska anomalier (till exempel födelsemärken), grava fel i enskilda organ (som medfödda hjärtfel), till systemiska fel som påverkar flera delar av kroppen. Metaboliska defekter anses också vara missbildningar. De mest grava, som anencefali, är omöjliga att överleva. Missbildningar är en ledande orsak till spädbarnsdödlighet. (källa)
 6. I många programspråk bestämmer programmeraren vilken datatyp som ska kunna lagras i en variabel. Försöker man lagra värden av en annan typ kan fel uppstå. Vissa fel kan upptäckas automatiskt redan när koden skrivs eller kompileras, medan andra fel kan få programmet att krascha eller ge oväntade resultat när det körs, eftersom programmet tror att datan representerar något annat än vad den egentligen innehåller. Jämför med vad som kan hända ifall någon lagrar gift i ett mjölkpaket. (källa)
 7. Reklamation (reklamera) är ett meddelande varigenom ena parten i ett avtal påpekar dröjsmål, fel eller brist i exempelvis en vara eller tjänst och förbehåller sig rätt att göra anspråk, oftast ekonomiskt, på grund av detta. Enligt konsumentköplagen gäller i fråga om varor att fel som visar sig inom sex månader alltid anses vara ursprungliga fel, om ej annat kan bevisas av säljaren. Efter sex månader är det konsumentens skyldighet att bevisa att felet är ursprungligt. Om kunden fårätt måste säljaren antingen laga varan, ersätta den med en ny eller ge pengarna tillbaka. (källa)
 8. Sjökorten uppdateras varje år och under året ger Sjöfartsverket också ut meddelanden om upptäckta fel eller eventuella viktiga tillägg i aktuella sjökort. Tryckta sjökort för fritidsbruk bör normalt bytas ut minst vart femte år för att få med alla uppdateringar, men det beror också på hur korten används och om det gäller kända eller okända vatten. (källa)
 9. Straffbar (straffmyndighetsålder) är ett juridiskt begrepp som innebär att en person anses borde vara kapabel att skilja på rätt och fel och därför kan ställas till ansvar för brott. Begreppet var tidigare straffmyndig, men har ersatts med straffbar, dels för att inte sammanblandas med det juridiska begreppet myndig och dels för att ordet "myndig" har en positiv klang av uppnått erkännande som vuxen. I de flesta länder - inklusive Sverige - kan en person vara straffbar utan att vara juridiskt myndig. (källa)
 10. Elnätskollapsen startar som ett allvarligt fel i en kritisk distributionspunkt. Distributören försöker då, per automatik eller manuellt, kringgå den felande punkten genom att distribuera den elektriska energin via redundanta förbindelser, men då dessa så småningom blir överbelastade slås även dess distributionspunkter ut, elenergin distribueras nu en ny väg, osv. Följden blir så småningom att enormt stora områden blir helt utan elektricitet när systemet har kollapsat. Tiden från det första felet till dess att avbrottet har nått sitt maximum kan variera mellan fem minuter och upp till en timme. I det senare fallet talar man på engelska om en long-term slow voltage collapse. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.