Vall Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vall, varianter, uttal och böjningar av vall

Vall synonym, annat ord för vall, vad betyder vall, förklaring, uttal och böjningar av vall.

Synonymer till vall

Vad betyder och hur uttalas vall

Vall uttalas vall och är ett substantiv -en -ar  sträng el. bank av uppkastad jord el. snö el. av sten  stycke mark besådd med gräs el. klöver o.d. för slåtter el. bete; gå (i) vall med boskapen.

Ordformer av vall

Singular

vall
obestämd grundform
valls
obestämd genitiv
vallen
bestämd grundform
vallens
bestämd genitiv

Plural

vallar
obestämd grundform
vallars
obestämd genitiv
vallarna
bestämd grundform
vallarnas
bestämd genitiv

Vall är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Vall på Engelska

  • bank - embankment
  • pasture - pasture plant, Slottsskogsvallen

Hur används ordet vall

  1. närmare bestämt vall-, boskaps- och herdehundar, schnauzrar, pinschrar, molosserhundar, bergshundar, sennenhundar, terrier, vallande spetsar och pariahundar (urhundar). (källa)
  2. Idrottsplater har ibland vall i namnet från jordbruksmark med vall. (källa)
  3. Deras vägar är mest anmärkningsvärda och det återstår tillräckligt för att man skall inse hur magnifika de var. Det fanns många sådana huvudvägar, som genomkorsade landet i olika riktningar, men de mest betydande var två mellan Quito och Cusco. Från huvudstaden utgick de i två riktningar söderut, en av dem i riktning mot det som i dag är Chile. En av dessa gick över höglandet, en annan genom lågländerna vid oceanen. Kustvägen var delvis konstruerad som en vall över myrar, kärr och andra hinder. (källa)
  4. Invallning görs för att hindra översvämningar från sjöar eller vattendrag på värdefull jordbruksmark. Själva invallningen utgörs normalt av en jordvall, som bör packas väl. Ofta finns en pumpstation för kunna hålla nere grundvattenytan på åkern och därmed undvika syrgasbrist i rotzonen. (källa)
  5. Åker eller vall som inte odlas ligger i träda, vilket innebär att man låter åkern vila från grödor. En inhägnad åker som ligger avlägset i förhållande till övrig odlingsmark benämns vret. Jordbank i Sverige är åkermark som jordbrukarna får betalt av svenska staten för att inte odla på. (källa)
  6. Kupning – att täcka grödor med en vall av jord. (källa)
  7. Några gårdar, som tillhör järnålder och tidig medeltid har i samband vid arkeologiska undersökningar på ett antal platser visat sig att gårdarna haft högreståndsprägel. Några av gårdarna, som ligger i Mälarområdet, har påträffats och undersökts. Det är till exempel Signhildsberg, som före 1600-talet var känt som Fornsigtuna. Det är en kungsgård som ligger i Håtuna socken. Vidare har husgrundsterrasser påträffats vid Granby-Hyppinge i Orkesta socken, på Adelsö och vid Helgö i Ekerö socken och Sanda i Fresta socken i Vallentuna härad i Uppland. En nyupptäckt (2002) husgrundsterrass i Karsvik i Norra Ängby i Bromma hör också till kategorin platåhus. (källa)
  8. Begreppet ljudvallen uppstod när flygplanens hastighet började närma sig ljudets hastighet. När flygplan närmar sig ljudhastigheten, uppstår en kraftig motståndsökning och dessutom förskjutning av tryckcentrum och förändring av rodereffekten. Det blev en "vall" som var svår att komma igenom med den äldre tidens teknik. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.