Fil Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fil, varianter, uttal och böjningar av fil

Fil synonym, annat ord för fil, vad betyder fil, förklaring, uttal och böjningar av fil.

Synonymer till fil

Hittade 3 varianter av ordet fil:

Vad betyder och hur uttalas fil

Fil uttalas fil och är ett substantiv -en -er.

Fil betyder:

Ordformer av fil

Singular

fil
obestämd grundform
fils
obestämd genitiv
filen
bestämd grundform
filens
bestämd genitiv

Plural

filer
obestämd grundform
filers
obestämd genitiv
filerna
bestämd grundform
filernas
bestämd genitiv

Fil1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas fil

Fil uttalas fil och är ett substantiv -en -ar.

Fil betyder:

Ordformer av fil

Singular

fil
obestämd grundform
fils
obestämd genitiv
filen
bestämd grundform
filens
bestämd genitiv

Plural

filar
obestämd grundform
filars
obestämd genitiv
filarna
bestämd grundform
filarnas
bestämd genitiv

Fil2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas fil

Fil uttalas fil och är ett substantiv -en.

Fil betyder:

Ordformer av fil

Singular

fil
obestämd grundform
fils
obestämd genitiv
filen
bestämd grundform
filens
bestämd genitiv

Fil3 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fil på Engelska

 • Phil. - Ph.D., Ph. L., B.A., M.A.
 • file - a tool of steel used to smooth out a flat surface, nail file
 • lane - left lane
 • row - row, three rooms in a row, suite of three rooms
 • file - a tool of steel used to smooth out a flat surface
 • sour(ed) milk - low-fat sour(ed) milk

Hur används ordet fil

 1. Säkerhetskopiering (eng: backup) är kopiering av data för att kunna återställa det om originalet skadas eller försvinner. Säkerhetskopiering ingår som en viktig del av administration av datasystem, men också enskilda användare rekommenderas att spara kopior av viktiga filer. I synnerhet sådana privata kopior kan användas också för att återställa en viss version av ett dokument. (källa)
 2. Med filformat avses den interna struktur som digitala datafiler hyser. En fil kan innehålla många olika typer av information, exempelvis en text, en bild, ett musikstycke eller en film. Eftersom informationen kodas och lagras digitalt, behövs en avkodare eller ett program med inbyggd avkodare för att se eller lyssna på innehållet för varje filtyp. Text kan till exempel lagras i en textfil som kan läsas med en textredigerare eller ordbehandlare, en bild kan lagras i en bildfil som kan visas i ett bildredigeringsprogram (eller motsvarande visningsprogram) och så vidare. (källa)
 3. Fildelning är en teknisk lösning för att tillgängliggöra eller nå filer för kopiering mellan datorer och liknande enheter över datornätverk, till exempel Internet. (källa)
 4. En textredigerare eller editor är ett datorprogram för att redigera oformaterad text, i den meningen att filen inte innehåller dolda koder för textstorlek, typsnitt och liknande. (källa)
 5. I det enklaste fallet är kontrollsumman helt enkelt summan av alla i filen ingående bytes. Genom att summera, alternativt :a, alla bytes i den lästa filen och jämföra med kontrollsumman kan det uppdagas om den har förvanskats. Sannolikheten för detta är liten, men inte försumbar. En sådan kontrollsumma kallas för en LRC, Longitudinal Redundancy Check. Ett problem är om flera fel uppstått, antingen så att felen tillsammans tar ut varandra vid summering så att kontrollsumman trots allt blir korrekt, eller om ett fel även smugit sig in i kontrollsumman, så att den felaktiga filens summa och den felaktiga kontrollsumman överensstämmer. Den risken är dock mycket liten. Det finns även mer avancerade, och därmed säkrare, sätt att bygga upp kontrollsummor, till exempel CRC, Cyclic Redundancy Check. Med CRC får man i regel en kontrollsumma på två eller fyra bytes, men andra CRC-varianter finns också. (källa)
 6. Tjänsten Bank-id, ibland även kallad Bank-id på fil, lanserades år 2003. Ett mjukt certifikat och en hemlig kryptonyckel lagras på datorns hårddisk, och fungerar även om filerna flyttas mellan olika datorer, vilket innebär en säkerhetsrisk (se förklaring nedan). (källa)
 7. debug är ett kommando i DOS, MS-DOS, OS/2 och Microsoft Windows (endast x86 versioner, inte x64) vilket programmet debug.exe (eller DEBUG.COM i äldre DOS-versioner) använder sig av. Debug kan användas som en assembler, Disassemblator, eller program för hexadecimal dump som tillåter användaren att interaktivt undersöka datorminnets innehåll (i assembler, hexadecimal eller ASCII), göra ändringar, och selektivt exekvera COM-fil, EXE och andra typer av filer. Det har också flera kommandon som används för att nå en viss disksektor, minnesmappad I/O port och minnesadresser. MS-DOS Debug är skriven för 16-bitars processer och är därför begränsad till 16-bitars datorprogram. FreeDOS Debug har en "DEBUGX"-version som också stödjer 32-bitars DPMI-programs. (källa)
 8. I många operativsystem liksom i Internetadresser används snedstreck även i sökvägar för att markera att en fil finns i en viss katalog. Om exempelvis filen "Inbjudan.pdf" finns i mappen "Seminarium 2006" i mappen "Arbete", så kan filens sökväg skrivas. (källa)
 9. Vad som konstituerar ett typsnitt har i hög grad förändrats med de tekniska språng som tryckarkonsten genomgått: från de första handskurna trätyperna, över de gjutna metalltyperna, till fotosättningens filmförlagor, och slutligen till dagens digitala filer som låter andra program rita upp bokstavsformerna på en bildskärm eller på en skrivare. (källa)
 10. För att ett lösenord skall kunna kontrolleras måste det sparas på något sätt på det system som skall autentisera användaren. I operativsystemet Unix sparades lösenordet traditionellt i en fil som kunde läsas av alla användare, men i en form ur vilken lösenordet inte kan härledas: nollor och ett par angivna tecken ("salt") krypterade med lösenordet. Krypteringsalgoritmen (DES) var modifierad på ett sätt som skulle göra krypteringen – och därmed masstest av lösenord – långsam också på specialkonstruerad maskinvara. En angripare som gissar lösenord måste testa lösenordet skilt för varje användare eller för varje salt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.