Fiktiv Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fiktiv, varianter, uttal och böjningar av fiktiv

Fiktiv synonym, annat ord för fiktiv, vad betyder fiktiv, förklaring, uttal och böjningar av fiktiv.

Synonymer till fiktiv

Vad betyder och hur uttalas fiktiv

Fiktiv uttalas fikt|iv [-i´v] och är ett adjektiv -t -a.

Fiktiv betyder:

Ordformer av fiktiv

Böjning (i positiv) fiktiv en ~ + subst. fiktivt ett ~ + subst. fiktiva den/det/de ~ + subst. fiktive den ~ + mask. subst. Komparation fiktivare en/ett/den/det/de ~ + subst. fiktivast är ~ fiktivaste den/det/de ~ + subst.

Fiktiv är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Fiktiv på Engelska

  • fictitious

Hur används ordet fiktiv

  1. Goja är en fiktiv figur som spelas av Jan Rippe. Figuren är med i Galenskaparna &. (källa)
  2. Ordet kejsare kommer av det romerska familjenamnet Caesar och dess mest kände bärare, den romerske diktatorn Gaius Julius Caesar (mördad 44 f.Kr.). Efterföljande kejsare av det romerska riket tog namnet som sin titel för att legitimera sin ställning med ett slags fiktiv adoption. I klassiskt latin uttalades namnet "kajsar", medan uttalet i modernt latin har förändrats till "sesar" och det är det klassiska uttalet som gett oss det tyska ordet Kaiser och därifrån det svenska kejsare. Det ryska ordet för kejsare, tsar, är även det en uttalsvariant av namnet Caesar. Engelskans emperor kommer däremot av det franska empereur, vilket stammar ur den romerska titeln imperator. Det var den romerske ledarens titel och betyder fältöverste, eller överbefälhavare. När kristendomen kom till Rom blev påven den som krönte de romerska kejsarna. Dessa blev den kristna kyrkans främsta försvarare. Något formellt krav på att krönas av påven fanns dock inte, flera gånger förekom konkurrerande kejsare. (källa)
  3. Klatsch är en fiktiv kontinent skapad av Terry Pratchett. (källa)
  4. brant, smal avgrund mellan två klippor Helms klyfta – en fiktiv plats i J.R.R. Tolkiens universum Midgård. (källa)
  5. Wegener var först med att använda uttrycket "kontinentaldrift" (1912, 1915) (på tyska "die Verschiebung der Kontinente") Eftersom Wegener presenterades och publicerades på tyska, nådde hans idéer inte huvuddelen av forskarna förrän 1922, när hans bok var översatt till engelska och hypotesen formellt offentliggjordes att kontinenterna hade på något sätt "drivit isär". Och även om han presenterade mycket bevis för kontinentaldrift kunde han inte ge en övertygande förklaring till de fysikaliska processer som skulle kunna orsaka denna avdrift. Hans förslag om att kontinenterna bit för bit hade dragits isär av en fiktiv centrifugalkraft som uppstått på grund av jordens rotation ansågs orealistisk av forskarsamhället. (källa)
  6. Kråkvinkel (tyska Krähwinkel) är en uppdiktad (fiktiv) småstad, som första gången förekom i skådespelet Die deutschen Kleinstädter (1802) av August von Kotzebue och som i svensk översättning heter "De tyska småstadsboerne" (1807). (källa)
  7. Landet (Stephen R. Donaldson) - en fiktiv värld, parallell med vår egen. (källa)
  8. Lotta Månsson, fiktiv huvudperson i Merri Viks "Lotta"-böcker. (källa)
  9. Lotusblomma (Skivvärlden) – en fiktiv person skapad av Terry Pratchett. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.