Misstag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder misstag, varianter, uttal och böjningar av misstag

Misstag synonym, annat ord för misstag, vad betyder misstag, förklaring, uttal och böjningar av misstag.

Synonymer till misstag

Andra språk

Misstag på Engelska

  • mistake - by mistake, he made the serious mistake of overtaking the car

Hur används ordet misstag

  1. De viktigaste orsakerna enligt mig är att vi har arbetat länge med informationssäkerhet, medvetandegraden är förhållandevis hög och som "early adopters" har vi hunnit lära oss av våra misstag. Vi är ett it-tätt land inom EU, där det finns en gemensam reglering för informationssäkerhet. Vi är relativt högutbildade och vi har myndigheter som har ett utpekat ansvar för att se till att vi har en rimlig nivå på vår "security posture" rent generellt. Sedan något år tillbaka har vi också en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet där flera myndigheter har fått ett utpekat ansvar. (källa)
  2. Vi har i samma artikel gått ut och bett om ursäkt för den dagen vi publicerade avsnittet. Det var inget aktivt val av oss, utan det var ett otroligt olyckligt och klumpigt misstag från vår sida. Det beror på att vi på haft ett ganska hårt tryck på oss och är en liten redaktion. I övrigt har jag egentligen inget att tillägga, förutom det jag redan sagt till Resumé, säger han. (källa)
  3. Det finns ingen inbyggd fysiologisk eller cellulär mekanism som kan avläsa behovet av nya gener, utan sådana uppstår som en spontan och slumpmässig process under evolutionen. Oftast uppstår nya gener som ett resultat av att en gammal gen dupliceras. Det kan ske som ett misstag under replikationen av cellens genetiska material, även biologiska virus kan vara ansvariga för att överföra gener från en organism till en annan. (källa)
  4. Plastfolien säljs på rullar med avrivningskant och används för att försluta matkärl eller täcka över fat som saknar lock och skyddar den inslagna produkten för smuts och uttorkning.. Den fungerar utmärkt för att slå in eller täcka över livsmedel med, men måste då vara av en kvalitet som är godkänd för livsmedelbruk. Tidigare har en del misstag gjorts med ftalatplast, som inte är godkänt för livsmedelbruk. (källa)
  5. I vissa tillämpningar har man blandade gängriktningar för att förhindra misstag vid ihopskruvning av olika komponenter, t.ex. vid gassvetsningsanordningar för att hålla isär det som är avsett för acetylen resp syre. (källa)
  6. En harkrank ser lång och gänglig ut, med mycket långa ben och en lång slank kropp. Vingarna hos merparten arter hålls ofta utfällda vid vila så att de stora svängkolvarna (som har en stabiliserande funktion på insekten) syns tydligt. Till skillnad från stickmyggorna är harkrankarna svaga och dåliga flygare med en tendens att vackla i oförutsägbara mönster under flykt. De är lätta att fånga, men det är lätt hänt att skada deras ömtåliga ben av misstag, även om man inte direkt rör vid dem. (källa)
  7. Håkäringen fiskades kring Norge, Island och Grönland på 1800-talet, framförallt på grund av dess lever som innehöll en stor mängd tran. Näringen hade på 1910-talet blivit omfattande, men det kommersiella fisket efter tranet upphörde 1960. Numera fångas den ibland av misstag vid trålfiske, och den har rönt popularitet som sportfisk. Släktnamnet somniosus betyder "den sömnige", och hajen är känd för sin passivitet vid fångst. (källa)
  8. En viktig faktor som ökat sportens säkerhet väsentligt är den utbildning som idag krävs för att få hängflyga. Tidiga piloter lärde sig bemästra sporten egenhändigt och deras misstag har bidragit till den kunskap som licensierade instruktörer har idag har. En kanske lika viktig faktor för sportens säkerhet är att piloterna under utbildningen skaffar sig ett riskmedvetande och en attityd till flygningen som gagnar flygsäkerheten. (källa)
  9. Nackdelen med högnivåspråk (relativt assembler respektive mer maskinnära språk som C) är att programmeraren har svårare att precisera och kontrollera hur programmet i detalj skall uppföra sig. Detta kan innebära säkerhetsproblem i de fall programspråket inte hanterar konstruktionerna rätt eller resursslöseri då programmeraren inte förstår implikationerna av hur han eller hon använder olika konstruktioner (eller förhindras optimera). Ofta uppkommer motsvarande problem med mer maskinnära språk, då programmeraren gör misstag respektive koncentrerar sig på detaljer istället för på helheten. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.