Fiendskap Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fiendskap, varianter, uttal och böjningar av fiendskap

Fiendskap synonym, annat ord för fiendskap, vad betyder fiendskap, förklaring, uttal och böjningar av fiendskap.

Synonymer till fiendskap

Vad betyder och hur uttalas fiendskap

Fiendskap uttalas fiend|skap och är ett substantiv -en.

Ordformer av fiendskap

Singular

fiendskap
obestämd grundform
fiendskaps
obestämd genitiv
fiendskapen
bestämd grundform
fiendskapens
bestämd genitiv

Fiendskap är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet fiendskap

  1. Ofta låg den dualistiska grundåskådningen undanskymd, men överallt kännetecknades rörelsen av stark fiendskap mot det katolska prästerskapet och hierarkin och även mot kyrkans helgon-, relik- och sakramentväsen. I sin gudstjänst lade de huvudvikten på predikan och bön. De skall även ha värderat fastor högt. (källa)
  2. Skandinavism är en pannationell rörelse med ursprung i de kulturella, geografiska och historiska banden mellan de skandinaviska länderna. I mitten av 1800-talet påverkade den starkt Sveriges, Norges och Danmarks politik. De första signalerna kom redan under 1700-talet från de vetenskapliga och litterära kretsarna i Danmark, men det skedde under inflytande av 1800-talets liberala idéer. Den fiendskap som fjärmat de nordiska länderna från varandra började inom de litterära kretsarna läggas åt sidan och i stället talade man för att de skandinaviska folken borde känna sig som bröder. Detta ledde efterhand fram till vår tids nordistiska tankar och samarbeten. (källa)
  3. Kassiterna härskade över Babylonien i 400 år ända tills dynastin störtades cirka 1155 f.Kr.. Kassitertiden präglades politiskt av rivalitet och fiendskap med assyrierna och i slutet av perioden även med elamiterna. Kungarna i Babylon stod även i kontakt med det forntida Egypten och Hettiterriket. Relativt få kassitiska dokument finns bevarade ifrån Babylonien. Ett undantag är de konstnärligt utförda kudurru-stelarna av sten som beskriver landförläningar till adelsmän. Av detta kan man dra slutsatsen att det kassitiska samhället hade en feodal karaktär. (källa)
  4. Fiendskap är ett negativt laddat förhållande där de inblandade motståndarna befinner sig i konflikt med varandra. Fiendskapet kan utvecklas ur en motsättning på grund till exempel någon form av konkurrens, en upplevd orättvisa eller liknande. En sådan motståndare är på grund av fiendskapen beredd att skada motparten. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.