Fientlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fientlig, varianter, uttal och böjningar av fientlig

Fientlig synonym, annat ord för fientlig, vad betyder fientlig, förklaring, uttal och böjningar av fientlig.

Vad betyder och hur uttalas fientlig

Fientlig uttalas fient|lig [-en´t-] och är ett adjektiv -t -a.

Fientlig betyder:

Ordformer av fientlig

Böjning (i positiv) fientlig en ~ + subst. fientligt ett ~ + subst. fientliga den/det/de ~ + subst. fientlige den ~ + mask. subst. Komparation fientligare en/ett/den/det/de ~ + subst. fientligast är ~ fientligaste den/det/de ~ + subst.

Fientlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Fientlig på Engelska

  • hostile

Hur används ordet fientlig

  1. Handelskrig är åtgärder från en stat för att tillfoga en fientlig stats handelsförbindelser största möjliga avbräck och därigenom sätta denna under ekonomisk press. Men samtidigt skadar staten sin egen import, som blir dyrare, vilket gör att handelskrig brukar skada alla parters ekonomi. (källa)
  2. Termen används för anläggningar där de internerade är utvalda efter specifika kriterier och inte som individer fängslade efter en fällande dom i en civil domstol. Interneringslägrets syfte är att hålla politiska motståndare, medborgare av fientliga länder, specifika etniska eller religiösa grupper, civila ur en krigszon eller andra kategorier av individer isolerade och inspärrade. (källa)
  3. När flygbaserna i Bas 60 systemet byggdes ut så anlades på varje bas en fortifierad bunker, kommandocentralen, varifrån den minutoperativa verksamheten på basen skulle ledas. Bunkern som innehöll ett ledningsrum och ett apparatrum byggdes någon kilometer från bansystemet för att den inte skulle kunna slås ut av ett kärnvapenanfall mot huvudbanan. I ledningsrummet fanns två panelrader som användes för att manövrera olika telefonförbindelser och utrustningar, samt basradion. På den bakre raden satt Vakthavande officeren och hans biträde. I panelen fanns möjlighet att koppla startorderförbindelsen till valfritt framom, utlösa flyglarm och att koppla samtal internt inom anläggningen, eller via anslutningen till telefonväxeln även komma i kontakt med abonnenter utanför kommandocentralen. I främre raden satt Trafikledaren med sitt biträde, de kunde leda flygplan med hjälp av flygradion samt manövrera utrullningshindret, inflygningsljus och banljus på huvudbanan. För leda flygplan till basen så hade man även en pejlindikatorn som visade riktningen till anropande flygplan. Trafikledaren hade också förbindelse till basens luftbevakningstorn och kunde informera om egna starter och landningar som luftbevakaren sedan kunde rapportera vidare till luftförsvarsgruppcentralen. I främre panelraden fanns även luftvärnsorienteringsunderofficeren. Han kunde med radio eller trådförbindelse orientera luftvärnet runt basen om egen flygverksamhet, för att undvika vådabekämpning. Orienteringsmottagaren markerade fientlig flygverksamhet på luforkartan i ledningsrummet genom att lyssna på luforsändningarna från sektorns luftförsvarscentral. Tablåmarkören stod vid en karta över basen och markerade var flygplan befann sig på basen och vilken status de hade. Slutligen så fanns det även en växeltelefonist i centralen. (källa)
  4. En vanlig krigslist är att använda attrapper av krigsmateriel för att antingen dra till sig, eller avskräcka från, en fientlig attack. En annan är att sprida falska underrättelser i form av order eller rapporter. (källa)
  5. Råder det ett krigstillstånd mellan två stater så är de formellt i krig med varandra. Krigstillståndet behöver emellertid inte innebära att det egentligen förekommer fientlig aktivitet mellan länderna. Om ett krig har avslutats, till exempel genom vapenstillestånd eller kapitulation, men ett fredsfördrag ännu inte har slutits, råder det fortfarande krigstillstånd. (källa)
  6. En äldre variant av skyttegrav är löpgrav, där man istället riktar graven fram mot en fientlig befästning så att de egna soldaterna kan använda graven för att rycka fram mot fienden. Även en grav som från en skyddad position sträcker sig fram till de egna skyttegravslinjerna kallas löpgrav. (källa)
  7. Ett anfall är en offensiv militär operation som genomförs i syfte att ta terräng eller att besegra en fientlig styrka eller bådadera. Fokus ligger på att genom slagkraft, snabbhet och överraskning ta initiativet i striden för att nå en avgörande seger. (källa)
  8. I juli ersattes Lvov av socialisten Aleksandr Kerenskij som regeringschef i den provisoriska regeringen. Vid samma tid flydde Lenin till Finland på grund av att polisen hade gjort vissa framsteg i att spåra det tyska stödet. samtidigt som opinionen var fientlig till bolsjevikerna, han hävdade utåt att han var oskyldig och utsatt för en komplott men kunde inte ta risken av en rättegång om misstänkt agentverksamhet för främmande makt. Under hösten 1917 hade landet glidit in i ett allt mer kaotiskt tillstånd. Rysslands enorma förluster på slagfälten, svält och bitterhet mot överklassen hade stärkt bolsjevikernas inflytande över arbetarråden. Under hösten fick bolsjevikerna den egentliga makten i huvudstaden Petrograds sovjet efter att ha krävt "all makt åt sovjeterna". (källa)
  9. I pansarförbandens barndom hade pansarskyttet inga egna fordon utan åkte oskyddade sittande på stridsvagnarnas bakpansar. Det framstod snart att det var en mycket utsatt position och att skyttesoldaterna behövde någon form av skydd mot fientlig eldgivning. Därför tillfördes förbanden pansarskyttefordon. Dessa var i början föga mer än bepansrade lastbilar, men med tiden utvecklades pansarskyttefordonen till allt mer avancerade fordon. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.