Finit Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder finit, varianter, uttal och böjningar av finit

Finit synonym, annat ord för finit, vad betyder finit, förklaring, uttal och böjningar av finit.

Vad betyder och hur uttalas finit

Finit uttalas fin|it [-i´t] och är ett adjektiv; n. finit, -a.

Finit betyder:

Ordformer av finit

Böjning (i positiv) finit en ~ + subst. finit ett ~ + subst. finita den/det/de ~ + subst.

Finit är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet finit

  1. I Modellteori studeras olika s.k. strukturer och begrepp sanning och logisk konsekvens. Särskild uppmärksamhet ges åt Finit modellteori. (källa)
  2. Mening (språk) – en språklig enhet som i de flesta språkännetecknas av förekomsten av ett finit verb. (källa)
  3. BIFF (Bisats Inte Före Finit verb) - markerar vad som är bisats genom ordet "inte":s placering, till exempel "Eftersom det inte var ljust såg han inte bilen" (före bisatsverbet), "Han såg inte bilen" (efter verbet). (källa)
  4. Satsförkortning är en konstruktion som saknar finit verb men trots det fungerar som en bisats. (källa)
  5. Ett finit verb är ett verb som är böjt för att (bland annat i svenskan) uttrycka tempus och modus: (indikativ, konjunktiv eller imperativ) och/eller för att ange personen som utför verbhandlingen. Observera att verbet i svenskan endast har böjningsformer för presens och preteritum. Exempel: Jag har inte ringt mamma än. "Har" är det finita verbet. Övriga tempusformer kräver användning av temporala hjälpverb (liksom av pronomen som han, du m.m. eftersom verbet inte längre personböjs i svenskan). Motsatsen är infinita verb, till exempel infinitiv som inte böjs enligt verbets former utan fungerar som ett substantiv i satsen (verbets substantivform) såsom objekt, subjekt etc. Den infinita formen particip är verbets adjektivform. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.