Flickor Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder flickor, varianter, uttal och böjningar av flickor

Flickor synonym, annat ord för flickor, vad betyder flickor, förklaring, uttal och böjningar av flickor.

Synonym till flickor

Hur används ordet flickor

  1. Problemet är dramatiserat i uppsättningen via två unga konstnärer, hon en målare, han en aspirerande skådespelare. De hyr ett loft i Vancouver, mitt i ett av de värsta områdena i staden. Miranda och Ferdinand, vars naivitet markeras av namnen som är lånade från Shakespeares Stormen, blir publikens ingång till historien. Flickor försvinner, polisen gör ingenting. Det visar sig att det finns en massmördare i grannskapet, en grisfarmare som lockar dem med knark för att sedan mörda dem i sin husvagn och ge liken som föda till svinen. (aftonbladet.se)
  2. Ett annat begrepp som används för geishor är Geiko (芸子) vilket först började användas i Kyoto. Geishatraditionen i Kyoto är fortfarande mycket stark och än idag kallas geishorna i Kyoto för geikos. För att få bli professionell geisha (geiko) i Kyoto krävs en fem år lång utbildning. Många av de flickor som vill bli geiko är i femtonårsåldern, då den obligatoriska skolgången i Japan slutar, men de kan också vara något äldre. Hon börjar som shikomi och får hjälpa till med tvätt och städning i okiyan, geishahuset, och börjar med lektioner i dans och att spela instrument. En kort period är hon sedan minarai och börjar bära vitsmink, kimono och han-dara obi, en kortare obi än darari-obin som bärs av maiko. Strax efter det blir hon geishalärling, så kallad "maiko" (舞妓) (ordet härstammar från de två japanska orden 舞 (mai) som betyder "dansa" och 妓 (ko) som betyder "barn"), och följer med de andra geiko och maiko som bor i okiyan när de arbetar, det vill säga går till ochayas, tehus och dansar och underhåller. (wikipedia.org)
  3. Ett exempel som talar för den senare uppfattningen är folkmordet på midjaniterna som beskrivs i Bibelns Fjärde Mosebok kapitel 31 och som utfördes som hämnd av israeliterna på uppdrag av Gud. Mose sände en armé om 12 000 man som brände alla städer och tältläger i Midjan och dödade alla män och barn av mankön samt alla kvinnor som hade haft samlag med en man. Alla flickor som inte varit tillsammans med en man fick dock leva och behölls för erövrarnas egen räkning. (wikipedia.org)
  4. Läpp- och käkspalt drabbar fler pojkar än flickor. (wikipedia.org)
  5. En privatlärare är en lärare som anställts privat, ofta i en familj, för att undervisa barnen i hemmet. Det kan vara ett alternativ eller komplement till reguljär skolgång. Privatlärare som ersätter reguljär skola förekom tidigare i mer välbemedlade hem, men är numera ganska ovanliga. En kvinnlig privatlärare kallas guvernant och undervisade främst yngre barn och flickor, medan en manlig, som främst undervisade pojkar kallas informator eller, i vissa äldre texter, guvernör. (wikipedia.org)
  6. J.A.L Werner var en känd tysk som undervisade flickor i gymnastik år 1830. Övningar som han rekommenderade var: balansövningar, klättra i lina, löpning och enklare övningar på räck. En framträdande person i den tyska gymnastikrörelsen var Friedrich Ludwig Jahn, ansedd som gymnastikens fader. Även han ansåg att kvinnan enbart skulle utöva gymnastiska övningar så att hon födde välartade barn. (wikipedia.org)
  7. Anledningen till att det finns många olika synsätt är att begreppet är mycket problematiskt. Man är oense om de flesta rekvisit. Den bredaste definitionen räknar alla mord inom familjen med familjeheder som motiv, den snävaste definitionen räknar endast mord på kvinnor som sker med familjehedersmotiv av viss sort. I vissa länder anses hedersmord vara ett mycket lindrigare brott än andra mord. FN beräknar också att antalet hedersmord mot flickor och kvinnor utförda av manliga släktingar årligen i hela världen kan vara så högt som 5 000. (wikipedia.org)
  8. Hem- och konsumentkunskap är ett skolämne med en lång historia i Sverige och var när det infördes under 1800-talet ett ämne för flickor. I och med att den svenska obligatoriska nioåriga grundskolan infördes i Sverige på 1960-talet blev det ett ämne för både pojkar och flickor. I läroplanerna från 1962, 1969, 1980 samt 1994 hette ämnet "Hemkunskap". År 2000 skrevs nya kursplaner till läroplanen från 1994 och då introducerades även det nya namnet: Hem- och konsumentkunskap. Från och med lgr11 har ämnet även den officiella förkortningen "HKK". (wikipedia.org)
  9. Det föds fler pojkar än flickor i världen (103-105 pojkar per 100 flickor), även om vissa länder har avvikelser eller mycket stora avvikelser, såsom Kina (118 respektive 100). Därefter ökar andelen överlevande pojkbarn något (107/100 vid 0-14 års ålder, 106/100 mellan 15 och 24 års ålder och 102/100 mellan 25 och 54 års ålder), fram till åldersgruppen 55-64-åringar, då kvinnor är i majoritet (95/100) och över 65 års ålder är fördelningen 80/100. Fördelningen totalt är omkring 101 män per 100 kvinnor. (wikipedia.org)
  10. En nigning är en traditionell västerländsk hälsningsgest utförd av kvinnor och flickor där den nigande böjer benen vid knäna. Ibland böjs även huvudet. Det är den kvinnliga motsvarigheten till bugning. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.