Flink Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder flink, varianter, uttal och böjningar av flink

Flink synonym, annat ord för flink, vad betyder flink, förklaring, uttal och böjningar av flink.

Synonym till flink

Andra språk

Flink på Engelska

  • deft, quick

Hur används ordet flink

  1. Begreppet slöjd finns omnämnt redan på 1300-talet i Östgötalagen och står bland annat för slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, och att vara händig, flink, hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig. Kunskapsformen, att utifrån idéer omvandla material med hjälp av olika redskap till föremål, är både uråldrig och ständigt aktuell. Ordets pedagogiska mening stämmer än idag med kopplingen till kunskap, men också till kreativitet och problemlösning när material bearbetas till slöjdföremål i skolämnet. (wikipedia.org)
  2. Myntämnena tillverkades i Avesta och präglades i Stockholm. De hade varken kungens namn eller Sverige inpräglat. Istället fick de en bild och namn som Flink och Färdig, Jupiter mm på åtsidan. (wikipedia.org)
  3. Flink, I (1978) Strejkbryteriet och arbetets frihet. En studie av svensk arbetsmarknad fram till 1938. Stockholm: Almqvist &, Wiksell International. (wikipedia.org)
  4. Flink, alternativt stavat Flinck, är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.