Snabb Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder snabb, varianter, uttal och böjningar av snabb

Snabb synonym, annat ord för snabb, vad betyder snabb, förklaring, uttal och böjningar av snabb.

Synonymer till snabb

Vad betyder och hur uttalas snabb

Snabb uttalas snabb och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av snabb

Böjning (i positiv) snabb en ~ + subst. snabbt ett ~ + subst. snabba den/det/de ~ + subst. snabbe den ~ + mask. subst. Komparation snabbare en/ett/den/det/de ~ + subst. snabbast är ~ snabbaste den/det/de ~ + subst.

Snabb är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Snabb på Engelska

 • fast, speedy, prompt, rapid, quick, swift - instant coffee, intensive course, at a rapid pace, rapid progress, high-speed vessels, as quickly as possible, as soon as possible

Hur används ordet snabb

 1. Ett allvarligt trauma, till exempel ett mycket hårt slag, på adamsäpplet kan leda till döden genom kvävning om man inte får snabb medicinsk hjälp. (wikipedia.org)
 2. Aducering av brons sker genom en snabb avkylning. Om brons, som är en legering av koppar och tenn, får avsvalna långsamt efter gjutningen, blir hårdheten jämförelsevis stor. Snabb avkylning däremot, till exempel genom kallt vatten, har en motsatt verkan, så att ytan blir mjuk och metallen seg. Avkylningens intensitet måste dock noga avpassas efter bronsföremålens dimensioner. (wikipedia.org)
 3. Fler än 90 procent av fallen av akut kolecystit orsakas av att gallgången har blockerats av en gallsten. Riskfaktorer för gallsten är bland annat: p-piller, graviditet, en släkthistoria av gallsten, fetma, diabetes, leversjukdom eller snabb viktminskning. Ibland kan akut kolecystit uppstå till följd av vaskuliter, cellgiftsbehandling eller vid återhämtning från större trauma eller brännskador. Kolecystitmisstänke grundas på symptombilden och vissa laboratorietester. Bukundersökning med ultraljud är typiskt sett den metod som används för att bekräfta diagnosen. (wikipedia.org)
 4. En vipport har ett stort dörrblad som fälls upp med hjälp av ett handtag eller med motordrift (med fjärrstyrning). Bladet sitter fast i metallarmar på sidorna och justerbara fjädrar hjälper till att dra upp portbladet. I öppet läge sticker knappt hälften av portbladet ut utanför huset och resten sticker in i huset. Det är en enkel konstruktion som håller länge. Lätt och snabb att montera. Vissa vipportar kan ha oskyddade fjädrar som ger klämrisk. (wikipedia.org)
 5. De getingar som bygger bon gör det oftast av tuggat trä som blandats med saliv. Vissa arter bygger sina bon av lera i stället. Boet är antingen underjordiskt eller kan byggas frihängande eller i olika typer av håligheter som fågelholkar, ihåliga trädstammar, inuti väggar eller vindsutrymmen. När bobygget och uppfödningen av larverna är över och drottningen är kläckt (i Sverige i slutet av augusti) behöver getingarna snabb energi och de ger sig ut på jakt efter socker. (wikipedia.org)
 6. En gigg är en mindre vagn med två hjul och var främst avsedd för snabb transport. Utseendet varierade kraftigt mellan de olika typerna, men gemensamt för alla var att de hade fjädring i hjulen vilket gjorde att de var mycket mer bekväma att åka i än många andra vagnar. De vanligaste giggarna var öppna med ett tvärsäte för två personer och höga hjul. (wikipedia.org)
 7. Vattenrörpannan är byggd med rör, i vissa delar av pannan anordnade till batterier som genomströmmas av rökgasen och i andra ställda så tätt eller förenade med plåtar till paneler av vilka eldstad och vissa delar av höljet byggs. I övrigt innesluts rökgångar och eldstad av isolerad eller i vissa fall luftkyld plåt eller murverk. Med detta byggsätt blir vattenmängden liten i förhållande till effekten och pannan blir därmed lätt och snabb vilket är praktiskt och ibland energiekonomiskt viktigt för periodiskt arbetande pannor men ställer större krav på eldningen och pannans effektmässiga anpassning till största förekommande effekt och ånguttag. (wikipedia.org)
 8. Karting är en bilsport som körs på en asfaltbana, med en liten snabb specialbyggd bil. Biltypen som används inom karting kallas kart. I folkmun är bilarna dock även kända som gokart, men detta syftar främst till de kartar som hyrs ut till privatpersoner vid kartinganläggningar. Kartar får inte framföras på allmän väg, men å andra sidan krävs inte det vanliga körkortet eller regelbunden kontroll av fordonet på den vanliga bilbesiktningen. I Sverige får man börja köra karting när man är sex år. En sänkning av åldersgränsen med ett år gjorde till säsongen 2019. (wikipedia.org)
 9. Golvvärme ingjuten i betong är ett trögt värmesystem, som behöver längre tid att höja eller sänka temperaturen i rummet. En annan nackdel är att golvbelag av trä eller parkett kan skadas av för snabb uttorkning, eller växlingar i temperaturen. Om bottenplattan inte är mycket väl isolerad läcker värme ut till marken vilket ökar byggnadens energiförbrukning jämfört med annat uppvärmningssystem till exempel traditionella radiatorer. Med en isoleringstjocklek cirka 10 cm under plattan kan ett hus med golvvärme dra 30 % mer uppvärmningsenergi än om det haft radiatorer.[källa behövs] (wikipedia.org)
 10. Sand används även i sandlådor, såsom leksandlåda. Exempel på sand avsedd för särskilda ändamål är vägsand för halkbekämpning på vägar och kattsand för tamkatters avföringsplats. Genom snabb och kraftig upphettning av sand framställs glas. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: