Folkgrupp Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder folkgrupp, varianter, uttal och böjningar av folkgrupp

Folkgrupp synonym, annat ord för folkgrupp, vad betyder folkgrupp, förklaring, uttal och böjningar av folkgrupp.

Synonym till folkgrupp

Vad betyder och hur uttalas folkgrupp

Folkgrupp uttalas folk|grupp och är ett substantiv.

Ordformer av folkgrupp

Singular

folkgrupp
obestämd grundform
folkgrupps
obestämd genitiv
folkgruppen
bestämd grundform
folkgruppens
bestämd genitiv

Plural

folkgrupper
obestämd grundform
folkgruppers
obestämd genitiv
folkgrupperna
bestämd grundform
folkgruppernas
bestämd genitiv

Folkgrupp är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet folkgrupp

  1. Galater (latin: Gallograeci, grekiska: Γαλάται) var en keltisk folkgrupp som under antiken levde i Galatien i Mindre Asien. (källa)
  2. Ett annat begrepp som etablerades under krigen på Balkanhalvön på 1990-talet är etnisk rensning vilket i princip betyder att en folkgrupp fördrivs från sina hem bara för att de tillhör just den folkgruppen som förövarna inte anses som önskvärda. Begreppet är närbesläktat med folkmord och åtminstone en del anser att det bara vara ett annat ord för folkmord. Den behandling som USA utsatte indianerna för på 1800-talet kan mycket väl kallas etnisk rensning då hundratusentals indianer fördrevs från sina ursprungliga boplatser och/eller förvisades till reservat med usla levnadsvillkor. Många andra mördades i massakrer och ursprungsbefolkningen decimerades under ett drygt sekel med åtminstone 8 %. (källa)
  3. Hatbrotten kategoriseras i svensk brottsanmälningar i brottstyperna olaga hot och ofredande (41 procent av anmälningarna 2012), våldsbrott (16 procent), ärekränkning (16 procent), hets mot folkgrupp (11 procent), skadegörelse (6 procent), klotter (5 procent), olaga diskriminering (2 procent) samt övriga brott (3 procent). Den vanligaste kombinationen av typen av hatbrott och motiv är olaga hot/ofredande med främlingsfientliga motiv. (källa)
  4. Hatpropaganda är yttrandehandlingen som i förefintliga jurisdiktioner döms som hatbrottet hets mot folkgrupp, och som när det begås på sociala medier kallas näthat. Som hatpropaganda räknas alla uttryck, verbala som övriga kommunikativa handlingar, som uppmanar till eller rättfärdigar hat mot en folkgrupp eller en person som tillhör sådan folkgrupp. Liknande yttrande mot en enskild person som inte tillhör sådan folkgrupp, kan istället vara mobbning, förtal, uppvigling med mera. (källa)
  5. Det hettitska riket beboddes av fyra folkgrupper, förutom senare underkuvade folk. Dessa var de som man idag kallar hettiter, luwier, palaer och hattier. Hettiter, luwier och palaer talade närbesläktade indoeuropeiska dialekter av anatoliska språk. Det hettitiska språket kallades av dåtidens hettiter för nesili, efter staden Nesa. Luviska talades främst söder och väster om hettitiskan, men blev senare det dominerande språket. Palaiska talades av en liten folkgrupp i landskapet Pala väster om huvudstaden Hattusa. Hattiska var ett kaukasiskt språk, vilket talades av de ursprungliga invånarna i Hattusa. Under den senare delen av den hettitiska historien utgjorde hurriterna en stor folkgrupp i landet. (källa)
  6. Hädelse mot kristendomen var straffbart i Sverige. Till exempel dömdes år 1676 Johan von Sack från Kydingeholm i Alunda till döden för blasfemi. År 1706 avrättades landsfiskalen Johan Schönheit för hädelse och spridande av otillåtna skrifter. År 1884 åtalades August Strindberg för hädelse i den så kallade Giftasprocessen, därför att han i en novell hade beskrivit nattvardsvin och oblater som vanliga matvaror. Processen slutade med att Strindberg frikändes. 1949 formulerades lagen om till att kallas trosfrid, och kom då att omfatta även andra religioner, främst med förföljelserna av judendomen i färskt minne. Lagen upphävdes 1970, med hänvisning till att ett särskilt skydd av religionsfriheten inte motiverade inskränkningarna i yttrande- och tryckfriheten. Förändringen motiverades också med att bestämmelserna om straff för hets mot folkgrupp, förargelseväckande beteende, ärekränkning, störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst kan tillämpas. (källa)
  7. Jugoslaver (bosniska: Jugoslaveni, kroatiska: Jugoslaveni, makedonska och serbiska: Југословени/Jugosloveni, slovenska: Jugoslovani) är en etnisk folkgrupp från det forna Jugoslavien men var även benämning på statstillhörighet för invånarna i samma land. Idag finns det endast små minoriteter av folkgruppen i länderna som ingick i det forna Jugoslavien men även i andra länder runt om i världen. (källa)
  8. Dioula (folk) – en etnisk folkgrupp. (källa)
  9. Kaffrer är en till bantufolken hörande folkgrupp i sydöstra Afrika. Kaffraria, "kaffrernas land", är det ursprungliga namnet på hela den del av sydöstra Afrika, kustområdet söder om Sambesi, som beboddes av kaffrer. Till gruppen hör bland annat zuluerna. Någon särskild stam med namnet kaffrer finns inte, utan ordet kommer från det arabiska kafir, "otrogen". Det togs upp från arabiska köpmän av de portugisiska upptäckarna på 1500-talet som gemensam benämning för alla invånare på Afrikas sydöstra kust. (källa)
  10. Kamma (kast) – en folkgrupp i Indien. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.