Forskning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder forskning, varianter, uttal och böjningar av forskning

Forskning synonym, annat ord för forskning, vad betyder forskning, förklaring, uttal och böjningar av forskning.

Vad betyder och hur uttalas forskning

Forskning uttalas forsk|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av forskning

Singular

forskning
obestämd grundform
forsknings
obestämd genitiv
forskningen
bestämd grundform
forskningens
bestämd genitiv

Plural

forskningar
obestämd grundform
forskningars
obestämd genitiv
forskningarna
bestämd grundform
forskningarnas
bestämd genitiv

Forskning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Forskning på Engelska

 • research - research project, conflict research, research results (findings)

Hur används ordet forskning

 1. Field recording, eller fältinspelning som det heter på svenska, är ett brett begrepp som avser processen att spela in ljud utanför en studios "kontrollerade gränser". Det kan vara naturliga ljud som smattrande regn, fågelkvitter, vinden som susar i träden. Likväl kan det handla om ljud framkallade av människan som fotsteg, ett telefonsamtal eller ett tåg som svischar förbi. Några användningsområden för fältinspelning är forskning, film, radio, TV, spel och musik. Tidiga musikgenres där fältinspelningar spelat en viktig roll är bland annat musique concrète, avant-garde och experimentell musik. I takt med att inspelningsgsprocessen blivit mer tillgänglig, idag kan i princip alla med en mobiltelefon spela in ljud, har just fältinspelningar växt i popularitet och hörs i alla möjliga musikgenres. (källa)
 2. Ornitologi (grekiskans ornis, "fågel" och logos, "ord/vetenskap") är ett fält inom zoologin som omfattar det vetenskapliga studiet av fåglar. Flera aspekter av ornitologin skiljer sig från andra närliggande discipliner, kanske främst på grund av sin visuella och estetiska karaktär. Detta har resulterat i att ovanligt många amatörer ägnar sig åt fältstudier inom en vetenskaplig kontext. Resultat från sådana studier kan senare användas för vidare forskning. Termen ornitologi används för ett brett spektrum av företeelser som alla syftar att på ett eller annat sätt studera fåglar. (källa)
 3. Vanliga delar i en akademisk sammanfattning är en motivering till varför ämnet är viktigt, vad det är för problem som undersöks, metoden för att lösa problemet, resultaten av undersökningen samt undersökningens slutsatser. Den text som en sammanfattning summerar behöver inte vara publicerad. Det kan röra sig om sammanfattning av opublicerad forskning, som skickas in som deltagarbidrag till en vetenskaplig konferens. (källa)
 4. Adverb (lat. adverbium, av ad "till" och verbum "ord", alltså "biord") är enligt traditionell grammatik en ordklass, som ifrågasätts i modern grammatisk forskning på grund av sin oenhetlighet. Ordklassen adverb är svår att upprätthålla i grammatisk analys eftersom adverb knappast kan avgränsas med något av de vanliga kriterierna på en ordklass. Trots de grammatikteoretiska svårigheterna används ordklassen "adverb" ofta i modern språkvetenskap. (källa)
 5. En spridd uppfattning är att galärslavar var vanligt förekommande under antiken. Forskning tyder dock på att så inte var fallet. Anledningen antas vara att i dåtidens fartyg krävdes det en betydande yrkesskicklighet för att ro och det utfördes därför vanligen av fria män. Enligt Aristoteles var roddarna under slaget vid Salamis fria män ur lägre samhällsklasser och deras avgörande insats bidrog till att stärka den atenska demokratin. (källa)
 6. Genealogi är läran om människors släktförhållanden, och innefattar systematiska metoder för släktforskning (utforskning av släktförhållanden). Släktforskning utförs till största delen av amatörforskare utan forskarexamen för att utröna sin egen eller sin hembygds släkthistoria. Släktforskning kan studeras i akademiska kurser och utförs även inom vetenskaplig historieforskning, inom medicinsk vetenskap, med mera. Genealogin brukar tillsammans med biografin räknas till de historiska hjälpvetenskaperna, och genealogi och biografi kan även sammanfattas under begreppet personhistoria. Med en genealogi kan även avse en viss sammanställning över exempelvis en viss släkts sammanhang och historia. (källa)
 7. Transgena organismer har fått stor användning inom biomedicinsk forskning för att skapa modeller över mänskliga sjukdomar och för att förstå sambandet mellan gener och fysiologi. Även inom avelsindustrin förekommer transgena däggdjur (fr. a. gris, får, get och ko) och fåglar (fr.a. höns) men inga finns idag tillgängliga på marknaden. Det däggdjur som varit närmast att marknadsföras kommersiellt för humankonsumtion var en transgen gris som benämndes EnviroPig i Kanada. Den hade försetts med bakteriegener som kodade för fytas (ett enzym som frigör bundet fosfor) vilket gjorde att grisen kunde utvinna mer fosfor från sin föda och det blev därmed mindre fosfor i dess avföring (därav namnet "miljögris" eftersom den förväntades minska övergödningsproblem). På grund av bristande konsumentintresse och krånglig lagstiftning lade man under 2012 ner projektet, grisarna avlivades och deras DNA frystes ner ifall man skulle vilja framställa dem igen. De enda legalt kommersiella produkterna på marknaden för närvarande (Sep 2012) som härrör från transgena däggdjur är ATryn (R) från get och Rhucin(R) från kanin som är mediciner. (källa)
 8. Ordet cisperson används ofta för att visa på hur en individs biologiska och juridiska kön hänger ihop med vederbörandes könsidentitet. Termen cis används även exempelvis inom aktivism och genusvetenskap för att belysa hur olika samhällsfunktioner så som skola, vård och rättsväsende utgår från en cisnormativitet, någonting som enligt teorin definierar personer som inte ryms inom tvåkönsnormen som avvikande. Enligt olika genusvetenskapliga teorier är begreppet cisprivilegier centralt, det vill säga analyser av den privilegierade position som följer med att vara cisperson. Begreppet används även för att kunna visa på hur föreställningar om en kvinnlig gemenskap som utgörs av heterosexuella ciskvinnor många gånger står i centrum för feministiskt kunskapande. Någonting som får konsekvenser både för vilken forskning som görs, vilken kunskap som anses viktig och vilka subjekt som förstås som centrala. (källa)
 9. Germanistik är den ursprungligen tyska, men också internationellt använda, beteckningen för tysk språk- och litteraturvetenskap, det vill säga de två forskningsområden och det universitetsämne som i Sverige av historiska skäl går under namnet tyska. Motsvarande ämne vid Åbo Akademi heter Germansk filologi. (källa)
 10. Glaciologi är läran om glaciärer och processerna kring dessa men termen kan användas generellt om all forskning om is och isfenomen. Ordet glaciär kommer från latinets glacies som betyder is eller frost. Glaciologi är ett område med kontaktpunkter mot många andra discipliner, exempelvis geofysik, geologi, geomorfologi, klimatologi, meteorologi, hydrologi, biologi och ekologi. Glaciologi brukar räknas som en del av naturgeografin. Förekomsten av is på planeten Mars och Jupiters måne Europa innebär att glaciologin inte är begränsad till jorden. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.