Frisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder frisk, varianter, uttal och böjningar av frisk

Frisk synonym, annat ord för frisk, vad betyder frisk, förklaring, uttal och böjningar av frisk.

Synonymer till frisk

Vad betyder och hur uttalas frisk

Frisk uttalas frisk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av frisk

Böjning (i positiv) frisk en ~ + subst. friskt ett ~ + subst. friska den/det/de ~ + subst. friske den ~ + mask. subst. Komparation friskare en/ett/den/det/de ~ + subst. friskast är ~ friskaste den/det/de ~ + subst.

Frisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Frisk på Engelska

 • healthy, well
 • fresh - fresh air
 • fresh, keen - cheerful mood, keen wind

Hur används ordet frisk

 1. Fördelen med gaffelsegel jämfört med bermudasegel är framförallt att masten kan vara lägre (då seglet är bredare) och belastningen på vanter och deras fästen därmed mindre. I frisk medvind är gaffelseglet också bättre, då det att segelytan ligger lågt är viktigare än optimal aerodynamik. På mindre (allmoge)båtar använder man hellre enklare rigg, i Nordeuropa ofta spri- eller loggertsegel istället för gaffelseglet. (wikipedia.org)
 2. Baillies observationer gick dock förbi i princip omärkt och forskningen inom celiaki tog sitt första stora språng 75 år senare i England. Samuel Gee, en då ledande figur inom pediatrisk vård höll ett föredrag för medicinstudenter om "affektiv celiaki". Precis som Baillie menade Gee att patienterna enbart skulle kunna bli friska genom en kostförändring. Han hade bland annat gjort observationer på ett barn som led svårt av sjukdomen, men som blev frisk under musselsäsongen då barnet bytte ut stora delar av sin kost mot musslor. När musselsäsongen var över och barnet återgick till sin vanliga kost återkom alla sjukdomssymptom. Det här är historiens första skriftliga dokumentation av en patient som blev friskare av att undvika gluten och blev sjuk på nytt efter att man introducerade det igen. (wikipedia.org)
 3. Grundstämning är ett begrepp som används för att beskriva det psykologiska eller psykiatriska tillståndet hos en patient. Neutral grundstämning är det tillstånd som kan anses finnas hos en frisk person i en normal situation. Förhöjd grundstämning finns hos den som är uppåt, eventuellt hypoman eller manisk. Sänkt grundstämning är ett vanligare tillstånd som med andra ord kan beskrivas som deppig, deprimerad, djupt deprimerad och slutligen melankolisk. (wikipedia.org)
 4. Grönpeppar framställs av de omogna gröna bären (cirka sex månader efter blomning) och finns i tre former: inlagd i saltlag eller vinäger, lufttorkad och frystorkad. Inlagd grönpeppar används ofta i Europa medan färsk grönpeppar ofta används i Sydostasien bland annat i currypasta. Smaken är syrlig och frisk (wikipedia.org)
 5. Gymnastiken var den kvinnoidrott som organiserades och utvecklades först. I slutet av 1700-talet och början på 1800-talet var det dock männen som stod i centrum för idrotten. Gymnastiken startades i Europa och Tyskland var det ledande landet vid denna tidpunkt. Några av de gymnastiska skolor som präglat gymnastiken är Johann Bernhard Basedow, som blev påverkad av Rousseaus idéer om fysisk fostran, och Guts Muths, som efterliknade Basedo. Båda dessa män hade uppfattningen om att idrott bara var till för män. Muths skrev senare en bok om gymnastik och i andra upplagan av denna nämner han flickgymnastik lite kort. Han menar att kvinnan kan få göra några övningar endast för att bli stark och frisk så att hon kan få sunda barn. (wikipedia.org)
 6. En psykiskt frisk person som har hallucinationer förklarar det falska sinnesintrycket med en intakt verklighetsuppfattning och självuppfattning. Den vanligaste hallucinationen hos psykiskt friska personer antas vara synen av en levande person. (wikipedia.org)
 7. Harsyra är vanlig i Norden och återfinns vanligen på frisk till fuktig, skuggig, näringsrik mark, såsom granskog, lövskog, hagmarker, skogsbryn, alkärr och raviner. Dess utbredning i Norden sträcker sig till södra och mellersta Finland, södra och mellersta Sverige, hela Norge, Danmark, Färöarna samt ett litet område på östra Island. (wikipedia.org)
 8. Homeopati, från grekiskans homoios "lika" och pathos "lidande", är ett alternativt medicinalsystem, som skapades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843). Grundantagandet för homeopatin är att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk individ kan bota samma symptom hos en sjuk individ, något som brukar kallas lika botar lika "similia similibus curentur” (liknande bör med liknande botas). Metastudier visar att effekten av homeopati är jämförbar med placebo. Homeopati är en pseudovetenskap. (wikipedia.org)
 9. Hygienartiklar, hygienprodukter, är föremål som används till vardags för att hålla kroppen frisk, ren och attraktiv. (wikipedia.org)
 10. Hälsa, fornsvenska hælsa, betydde "välfärd", "lycka", "hälsa" men även "hälsning", att "önska någon lycka, hälsa och välgång". Ordet har nära samband med hell (att önska någon lycka etc) och hel (dels "i sin helhet", dels "frisk, utan skada") och hela (helbrägda, bota), kanske också helig ("som ej får skadas"). (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: