Furst Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder furst, varianter, uttal och böjningar av furst

Furst synonym, annat ord för furst, vad betyder furst, förklaring, uttal och böjningar av furst.

Vad betyder och hur uttalas furst

Furst uttalas furst variantform till furste.

Ordformer av furst

furst variantform till furste

Hur används ordet furst

  1. Som den moderna korporativismens främste lärofader brukar nämnas den tyske konservative ekonomen och samhällstänkaren Adam Müller von Nitterdorf (1779-1829). Müller, som under en tid var rådgivare till den djupt konservativa furst Klemens von Metternich i Wien, var talesman för den så kallade organiska samhällsuppfattningen och vände sig främst mot den liberala jämlikhetstanken, laissez-faire-skolan och Adam Smiths frihandelsidéer. Müller betonade istället nationen och individernas roller i yrkeslivet, genom att sammanföra dessa i en form av gillen eller yrkesständer, med ansvar för bl a produktion och sociala frågor under statens överinseende, skulle ett planmässigt ekonomiskt system kunna skapas som även sammanjämkade klassintressena - ståndsstaten skulle bli en "klasstat". Därmed förkastades under 1800-talets senare hälft även marxistisk klasskamp av korporativistiska tänkare då man istället framhävde samarbete mellan klasserna för att uppnå harmoni och stabilitet i samhället. (källa)
  2. I mitten av 1000-talet fick flera riken självständighet från Bysans. Det område som senare skulle bli Montenegro blev då en del av furstendömet Duklja. År 1186 införlivades Duklja som en provins i det serbiska kungadömet av storfursten Stefan Nemanja. En senmedeltida föregångare till dagens Montenegro var det serbiska furstendömet Zeta, som blev självständigt från Serbien 1371, även om det redan sedan 1356 hade haft visst självstyre under furst Balša I. Montenegro ingick som en del av Zeta. Det serbiska rikets undergång genom osmanernas seger vid Kosovopolje 1389 brukar räknas som den egentliga utgångspunkten för Montenegros tillvaro som stat. Serbiska skaror som tog sin tillflykt till Zeta fortsatte dock att strida mot de osmanska ockupanterna, och lyckades under flera perioder hålla området självständigt, mycket tack vare den svårtillgängliga terrängen. (källa)
  3. Moskva hade tidigare varit en obetydlig stad i furstendömet Vladimir-Suzdal, känd från 1147, anses grundad av furst Jurij Dolgorukij (ca 1090-1157) av rurikdynastin som regerade i Vladimir-Suzdal, son till Kievs storfurst Vladimir II Monomach. Genom sin avlägsna belägenhet kom staden lindrigare undan än de sydligare delarna av det forna Kievriket, när den mongoliska Gyllene horden härskade på medeltiden och gjorde razzior för att kräva tribut av sina underlydande. (källa)
  4. Efter tsarens abdikation den 15 mars 1917 (gamla stilen) i samband med februarirevolutionen tillträdde en provisorisk regering bestående av före detta dumaledamöter under den liberale furst Lvov tagit makten. Snart uppstod en maktkamp mellan den provisoriska regeringen, som dominerades av liberaler och socialister, och Petrograds sovjet, som dominerades av olika vänster- och socialistiska partier (Bolsjevikerna var vid denna tid, våren 1917, mycket fåtaliga och svaga). Sovjeten hade tillskansat sig stor makt, bland annat inom militären, och utfärdade beslut som underminerade regeringens. (källa)
  5. Ungrarna var redan bekanta med det område som de skulle ta i besittning eftersom ungerska truppavdelningar redan sonderat terrängen. Under ledning av furst Árpád trängde ungrarna år 895 (eller 896) över Karpaterna och tog landet, som tidigare beboddes av slaviska och avariska stammar, i besittning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.