Furste Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder furste, varianter, uttal och böjningar av furste

Furste synonym, annat ord för furste, vad betyder furste, förklaring, uttal och böjningar av furste.

Synonymer till furste

Andra språk

Furste på Engelska

 • prince, sovereign

Hur används ordet furste

 1. Med klostrens tilltagande rikedom växte abbotarnas makt, många underkände biskoparnas myndighet och en del gjorde själva anspråk på biskopliga rättigheter. Abbotar med biskoplig värdighet kallades infularabbotar och lydde omedelbart under påven. Deras kloster kallades omedelbara eller befriade och utgjorde med underlydande kyrkoområden särskilda abbotstift. I Tysk-romerska riket fanns till och med furstliga abbotstift så som Fulda och S:t Gallen. De styrdes av en furstabbot som både var kyrkligt utsedd klosterföreståndare och furste över ett territorium i Tysk-romerska riket. (källa)
 2. furste/prins, i några språk (ex. engelska) används motsvarigheten till "prins" även för "furste" (monark), vilket ofta orsakar felöversättningar till språk som gör åtskillnad mellan dessa. (källa)
 3. Hans Adam II av Liechtenstein (1945-), furste av Liechtenstein. (källa)
 4. Orden herr och herre kommer från samma rot som härska, och användes ursprungligen under medeltiden om riddare. Titelns bruk var då formaliserat och ordet "herr" (latin: dominus) fick inte sättas framför en persons namn om han inte tillhörde denna kategori. Herre användes senare om en person som härskade över andra som till exempel Gud, en regent, furste eller konung. Ordet spred sig efter medeltiden successivt till lägre samhällsskikt. Liksom fallet är med bland annat engelskans mister (förvrängning av master) och franskans monsieur (förvrängning av monseigneur) kom titeln senare att användas även om icke adliga personer. (källa)
 5. En hövding är en innehavare av det högsta ämbetet i ett hövdingadöme, det vill säga ett samhälle som utvecklat yrkesfördelning, men inte är lika utvecklat och välorganiserat som en stat, exempelvis ett småkungarike. Gränsen mellan termerna hövding, furste och kung är ofta flytande. (källa)
 6. Khan (även chan, förr även skrivet kan) är en från turkiska eller mongoliska språk härstammande titel med betydelsen "furste" eller "härskare". Titeln bars från början av självständiga mongoler, tatarer, seldjuker och osmaner, till exempel Djingis khan och huset Dulo. En förlängd form, khagan, "khanernas khan", innehar betydelsen "kejsare". Det område som styrs av en khan kallas ett khanat (khaganat då det styrs av en khagan). (källa)
 7. Även andra titlar på manliga monarker förekommer: furste (i exempelvis Monaco), storhertig (Luxemburg), sultan (Brunei), tsar (Ryssland före revolutionen), shah (Iran före revolutionen) eller kejsare (numera endast i Japan, historiskt även exempelvis det antika Romarriket, Napoleon I:s Frankrike och Tyskland fram till 1918). (källa)
 8. Medan statschefen i en republik nästan undantagslöst kallas president, oavsett det språk som talas i landet, har monarker världen över mycket olika inhemska titlar. Detta inte enbart för att språken i världen är så många, utan kanske främst på att ordet för 'härskare' nästan undantagslöst stammar ur något begrepp av särskilt stor vikt för den kultur i vilket det uppstått. Svenskans ord 'konung' går tillbaka på ett 'konr' som betyder 'förnäm man' och exempelvis den aztekiska härskartiteln, tlatoani, betyder 'den som talar (väl)'. Titeln för en kvinnlig härskare är nästan undantagslöst en effeminerad form av den manliga titeln, med det nordiska 'drottning' och engelskans 'queen' som ovanliga undantag. Det är inte fel att översätta utländska, furstliga titlar med furste, kung resp kejsare. Ett par utländska titlar har dock letat sig in i svenskan och har kvar sin egen form av lång tids hävd. (källa)
 9. Ordet kurfurste kommer av medelhögtyskans kur (val, kora) och fürste (furste). (källa)
 10. Efter krig med avarerna bröt langobarderna upp från sina boplatser under ledning av sin furste Alboin och gick över Alperna. Där förstärktes deras här av 20 000 saxare och en mängd mindre folkrester. Skaran bröt in i Italien år 568 och invaderade och erövrade dess norra delar. Motståndet som östromarna gav var mycket svagt och langobarderna, som gick fram med hänsynslös grymhet, intog Milano år 569 och Pavia, som blev deras huvudstad, år 572. Samma år mördades dock Alboin. Langobarderna intog sedan större delen av Italien, men Rom och Ravenna lyckades de inte inta, utan dessa städer och området däremellan samt Syditalien behölls av romarna. Romarna försökte år 576 återta Italien men slogs tillbaka av langobarderna, som även underkuvade konung Kildebert i den austrasiska delen av Frankerriket. Langobarderriket var dock splittrat i en mängd furstendömen. Vid slutet av 580-talet slöt östromarna och frankerna ett förbund mot langobarderna men dessa enade sig under sin kung Autari och slog tillbaka fienden samt lade nya områden i Italien under sig. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.