Furste Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder furste, varianter, uttal och böjningar av furste

Furste synonym, annat ord för furste, vad betyder furste, förklaring, uttal och böjningar av furste.

Synonymer till furste

Andra språk

Furste på Engelska

  • prince, sovereign

Hur används ordet furste

  1. Med klostrens tilltagande rikedom växte abbotarnas makt, många underkände biskoparnas myndighet och en del gjorde själva anspråk på biskopliga rättigheter. Abbotar med biskoplig värdighet kallades infularabbotar och lydde omedelbart under påven. Deras kloster kallades omedelbara eller befriade och utgjorde med underlydande kyrkoområden särskilda abbotstift. I Tysk-romerska riket fanns till och med furstliga abbotstift så som Fulda och S:t Gallen. De styrdes av en furstabbot som både var kyrkligt utsedd klosterföreståndare och furste över ett territorium i Tysk-romerska riket. (källa)
  2. furste/prins, i några språk (ex. engelska) används motsvarigheten till "prins" även för "furste" (monark), vilket ofta orsakar felöversättningar till språk som gör åtskillnad mellan dessa. (källa)
  3. Hans Adam II av Liechtenstein (1945-), furste av Liechtenstein. (källa)
  4. Orden herr och herre kommer från samma rot som härska, och användes ursprungligen under medeltiden om riddare. Titelns bruk var då formaliserat och ordet "herr" (latin: dominus) fick inte sättas framför en persons namn om han inte tillhörde denna kategori. Herre användes senare om en person som härskade över andra som till exempel Gud, en regent, furste eller konung. Ordet spred sig efter medeltiden successivt till lägre samhällsskikt. Liksom fallet är med bland annat engelskans mister (förvrängning av master) och franskans monsieur (förvrängning av monseigneur) kom titeln senare att användas även om icke adliga personer. (källa)
  5. En hövding är en innehavare av det högsta ämbetet i ett hövdingadöme, det vill säga ett samhälle som utvecklat yrkesfördelning, men inte är lika utvecklat och välorganiserat som en stat, exempelvis ett småkungarike. Gränsen mellan termerna hövding, furste och kung är ofta flytande. (källa)
  6. Khan (även chan, förr även skrivet kan) är en från turkiska eller mongoliska språk härstammande titel med betydelsen "furste" eller "härskare". Titeln bars från början av självständiga mongoler, tatarer, seldjuker och osmaner, till exempel Djingis khan och huset Dulo. En förlängd form, khagan, "khanernas khan", innehar betydelsen "kejsare". Det område som styrs av en khan kallas ett khanat (khaganat då det styrs av en khagan). (källa)
  7. Även andra titlar på manliga monarker förekommer: furste (i exempelvis Monaco), storhertig (Luxemburg), sultan (Brunei), tsar (Ryssland före revolutionen), shah (Iran före revolutionen) eller kejsare (numera endast i Japan, historiskt även exempelvis det antika Romarriket, Napoleon I:s Frankrike och Tyskland fram till 1918). (källa)
  8. Monarkin har olika namn beroende på vilken titel statschefen har. Är det en konung eller drottning kallas den konungadöme. Är det en hertig eller hertiginna kallas den hertigdöme. Är det en furste eller furstinna kallas den furstendöme. Är det en kejsare eller kejsarinna kallas den kejsardöme. Är det en påve kallas den påvedöme. Är det en sultan kallas den sultanat. Är det en emir kallas den emirat. (källa)
  9. Ordet kurfurste kommer av medelhögtyskans kur (val, kora) och fürste (furste). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.