Kejsare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kejsare, varianter, uttal och böjningar av kejsare

Kejsare synonym, annat ord för kejsare, vad betyder kejsare, förklaring, uttal och böjningar av kejsare.

Synonymer till kejsare

Vad betyder och hur uttalas kejsare

Kejsare uttalas kejs|are och är ett substantiv -n; pl. kejsare, best. pl. kejsarna – Framför namn användes formen kejsar..

Ordformer av kejsare

Singular

kejsare
obestämd grundform
kejsares
obestämd genitiv
kejsaren
bestämd grundform
kejsarens
bestämd genitiv

Plural

kejsare
obestämd grundform
kejsares
obestämd genitiv
kejsarna
bestämd grundform
kejsarnas
bestämd genitiv

Kejsare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kejsare på Engelska

  • emperor - empire

Hur används ordet kejsare

  1. Kyrkohistoriskt talas om de s. k. adiaforistiska striderna inom den Lutherska kyrkan. Den första uppstod år 1548 då Karl V (tysk-romersk kejsare) hade utfärdat en stadga, Augsburger-Interim, där han fordrade att protestanterna skulle återuppta en mängd katolska bruk. Som en reaktion på detta förklarade de wittenbergska teologerna, med Philipp Melanchthon i spetsen, den s. k. Leipziger-Interim där åtskilliga punkter förklarades för utvärtes, för det kristliga livet likgiltiga ting (adiafora). (källa)
  2. Gladiatorspelen är omgivna av myter och berättelser som ofta inte kan bekräftas. Gladiatorernas hälsning till kejsaren, om denne närvarade vid arenan sägs ha varit "Ave Caesar, morituri te salutant!" ("Ärade Kejsare, de som är på väg in i döden hälsar dig"). Det nämns dock endast i ett enda sammanhang i romersk litteratur. (källa)
  3. Ottarshögen i Vendel: mynt präglade för Basiliskos, kejsare av Bysantinska riket år 475–476. (källa)
  4. Investiturstriden (av investitur, den symboliska högtidliga insättningen av en person i ett kyrkligt ämbete), som pågick officiellt mellan ca 1075 och 1122 men kom att fortsätta under hela medeltiden, flammade upp på grund av det dittillsvarande bruket att furstar och stormän insatte präster i deras ämbeten. I bakgrunden fanns även en politisk och ideologisk strid mellan kejsare och påve om makten över kristenheten. Båda sidor menade att de fått makten från Gud. (källa)
  5. Sitt namn har instrumentet fått efter Fürst Hans Heinrich XI. von Pleß (1833-1909), som blev kejsarelig Oberstjägermeister 1878. Han tjänstgjorde under kejsare Vilhelm I av Tyskland, kejsare Fredrik III av Tyskland och kejsare Vilhelm II av Tyskland. (källa)
  6. Kejsare är titeln på den manliga monarken i vissa monarkier, som därför brukar kallas kejsardömen, den kvinnliga motsvarigheten heter kejsarinna, en titel som också bärs av en kejsares hustru. En kejsare anses ha högre rang än en konung, även om denna skillnad i våra dagar inte har någon praktisk betydelse. I Europa har titeln framför allt använts för monarkier som hävdar ett arv från Romerska riket. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.