God synonym, annat ord för god, vad betyder god, förklaring, uttal och böjningar av god.

Synonymer till god

Vad betyder och hur uttalas god

God uttalas god ibl. äv. vard. ¹go och är ett adjektiv gott goda, bättre bäst.

God betyder:

Ordformer av god

Böjning (i positiv) god en ~ + subst. gott ett ~ + subst. goda den/det/de ~ + subst. gode den ~ + mask. subst. Komparation bättre en/ett/den/det/de ~ + subst. bäst är ~ bästa den/det/de ~ + subst. bäste den ~ + mask. subst. Alternativa böjningsformer komparation godare en/ett/den/det/de ~ + subst. godast är ~ godaste den/det/de ~ + subst. Variantstavning böjning (i positiv) go en ~ + subst. goa den/det/de ~ + subst. goe den ~ + mask. subst. Variantstavning komparation goare en/ett/den/det/de ~ + subst. goast är ~ goaste den/det/de ~ + subst.Övriga former godo i vissa uttryck godan i vissa uttryck

God är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

God översättning

Engelska

good
good effect, a lot of help, good shape, good visibility, close friend
good
morally superior, a lovely little child, a good person
nice, pleasant, tasty
a tasty soup

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.