Hierarkisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hierarkisk, varianter, uttal och böjningar av hierarkisk

Hierarkisk synonym, annat ord för hierarkisk, vad betyder hierarkisk, förklaring, uttal och böjningar av hierarkisk.

Vad betyder och hur uttalas hierarkisk

Hierarkisk uttalas hier|ark|isk [-ar´k-] och är ett adjektiv -t -a.

Hierarkisk betyder:

Ordformer av hierarkisk

Böjning (i positiv) hierarkisk en ~ + subst. hierarkiskt ett ~ + subst. hierarkiska den/det/de ~ + subst. hierarkiske den ~ + mask. subst.

Hierarkisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet hierarkisk

  1. Tjänstegrad – en person hierarkisk rangordning i en organisation. (källa)
  2. En gradbeteckning är ett insignium som sätts på en uniform för att utmärka en persons ställning, vanligtvis i en hierarkisk organisation. (källa)
  3. Inom militären finns det en tydlig hierarkiskt struktur med tydliga riktlinjer om vem som står över vem där man har en viss grad. Graden visar hur högt uppsatt du är och på vilket trappsteg du befinner dig på i den hierarkiska trappan. Vidare är sättet man hälsar på en överordnad ett tydligt tecken på att visar tydliga tecken på en hierarkisk ordning. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.