Hundra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hundra, varianter, uttal och böjningar av hundra

Hundra synonym, annat ord för hundra, vad betyder hundra, förklaring, uttal och böjningar av hundra.

Vad betyder och hur uttalas hundra

Hundra uttalas hundra räkneord.

Hundra betyder:

Ordformer av hundra

Ordform(er) hundra grundform hundras genitiv

Andra språk

Hundra på Engelska

  • hundred - 100, one-hundred-percent, hundredth

Hur används ordet hundra

  1. Tester har bekräftat att det rör sig om en lågpatogen fågelinfluensa av typen H5. Den kan dock smitta andra fjäderfän och sjukdomen kan också förändras och bli högpatogen, med en dödlighet på upp till hundra procent. (källa)
  2. Jag älskar det här. De äldre tyckte det var lite knäppt, när man är hundra så kanske man känner att det inte är aktuellt, men sedan har de varit här nere och tyckt att det varit kul. (källa)
  3. På undersidan av geckons fötter har den små hår, så kallade häftlameller (setae), som delar sig och utmynnar i flera platta ändar (spatulae). Geckon har omkring 5300 setae/mm² på sina fötter, och det kan finnas flera hundra spatula på varje setae. Varje spatula är cirka 0,5 μm i diameter. Det är dessa platta ändar som i kontakt med underlaget skapar de van der Waals-krafter som behövs för att geckoödlan ska kunna hålla sig kvar på underlaget. (källa)
  4. Ginseng är hermafrodit och det finns exemplar som uppnått en ålder på över hundra år. Dess luktfria blommor kan vara grönvita, lila, gula eller brandgula och sitter i klasar. De mogna bären är klart röda. Den viktigaste delen av växten är roten. (källa)
  5. Gjutjärnsspisens popularitetsperiod varade i ungefär hundra år. Under 1940-talet utvecklades den genom att förses med emaljerade fram- och sidostycken, och öka i storlek. Vedspisar togs dock successivt ur bruk i Sverige under första hälften på 1900-talet. Gjutjärnsspisar efter 1800-talsmodell tillverkas fortfarande i begränsat antal. (källa)
  6. Golfströmmen är alltså en mäktig havsström som för med sig värme motsvarande 1,4×1015 watt eller hundra gånger världens energibehov. Bara genom Floridasundet för strömmen med sig 30 miljoner kubikmeter vatten per sekund (30 sverdrup). Innan strömmen lä meter djup. Hastigheten når sitt maximum, 2 m/s (7,2 km/h), vid havsytan. Detta gör Golfströmmen mäktigare än alla floder som mynnar ut i Atlanten tillsammans, men fortfarande mindre än Antarktiska cirkumpolarströmmen. (källa)
  7. Flera liknande gradmätningar gjordes ungefär hundra år senare i Tyskland under ledning av Friedrich Wilhelm Bessel och under medverkan av Johann Jacob Baeyer. Bessels resultat var något mindre än von Struves resultat. (källa)
  8. I Sverige är gravstenar oftast av granit men även marmor och andra material förekommer. En vertikal, slipad granitsten med skrift i versal Helvetica och djupblästrad skrift med ett inskriptionsdjup på minst 4 millimeter (helst 5 mm) anses vara helt underhållsfri och är läsbar i flera hundra år. Där inskriptionsdjupet endast är 1,5 à 2 mm erfordras regelbundet underhåll för bibehållen god läsbarhet. Är skriften förgylld bör underhåll ske med intervall på 10 à 15 år. Liggande stenar samt stenar med grunda inskriptioner är läsbara väsentligt kortare tid. En liggande marmorsten måste ofta bytas ut redan efter 30 år i svenska klimat, men vid Medelhavet är läsbarheten god ännu efter flera hundra år. En vertikal sten bör helst vara så hög, att inskriptionen är läsbar även om marken är täckt av ett för orten normalt snötäcke. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.