Hustru Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hustru, varianter, uttal och böjningar av hustru

Hustru synonym, annat ord för hustru, vad betyder hustru, förklaring, uttal och böjningar av hustru.

Synonymer till hustru

Vad betyder och hur uttalas hustru

Hustru uttalas hustru och är ett substantiv -n -r.

Ordformer av hustru

Singular

hustru
obestämd grundform
hustrus
obestämd genitiv
hustrun
bestämd grundform
hustruns
bestämd genitiv

Plural

hustrur
obestämd grundform
hustrurs
obestämd genitiv
hustrurna
bestämd grundform
hustrurnas
bestämd genitiv

Hustru är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Hustru på Engelska

  • wife - a married woman, spouse, wife and children

Hur används ordet hustru

  1. Greve är en adlig värdighet. En grevinna är vanligen på samma sätt en hustru eller dotter till en greve, och en kvinna som i sin egen rätt innehar en grevlig titel tituleras grevinna. Titeln infördes i Europa av Karl den store och är högadlig. (källa)
  2. I Norge var hemortsrätten (hjemstavn) under tidigt 1900-tal beroende av vistelse. Den, som inom en kommun under minst två år haft fast ophold, var hemortsberättigad där. Emottagandet av fattigvård avbröt hemortsrättsförvärvet. Undantag från denna regel utgjorde dock vissa slag av understöd, särskilt sjukvård. Efter fyllda 62 år kunde ny hemortsrätt ej vinnas. Hustru hade i regel mannens hemortsrätt, men kunde, därest makarna icke sammanlevde, förvärva självständig sådan. Återupptogs samlivet, fick hustrun dock ånyo mannens hemortsrätt, om han hade sådan, i motsatt fall fick han hennes. Minderårigt barn hade samma hemortsrätt som den av föräldrarna, hos vilken det levde eller senast levde. Kostnaden för underhåll av utom äktenskapet fött barn, som av fattigvården omhändertagits, delades mellan båda föräldrarnas hemortskommuner. (källa)
  3. Från senare generationer kan nämnas en ifrågasatt men trots avsaknad av bevis trolig ättling, häradshövdingen över Dalarna, riddaren Ingel Jönsson Hjorthorn (död 1477/78), som 1486 med sin hustru Birgitta Sonedotter grundade Gudsberga kloster, ett cisterciensiskt munkkloster i Husby socken i nuvarande Hedemora kommun (Dalarnas län) i Dalarna, vilket kom att bli Sveriges sista munkkloster av Cisterciensorden samt Dalarnas enda kloster. (källa)
  4. Den som nekade en utmaning till holmgång kunde bli förklarad niding. Vinnaren kunde ibland ha rätt till förlorarens hustru och ägodelar. Enligt isländska sagor fanns krigare som reste runt och missbrukade rätten att utmana män på holmgång, för att besegra flera män och lägga beslag på allt vad de ägde. (källa)
  5. Vid enkelt hor stadgades vanligen för den av de brottsliga som är gift ett strängare straff än för den ogifte. Däremot gör de svenska landskapslagarna ingen skillnad om det är en man eller en kvinna som begår äktenskapsbrott. Enligt den mosaiska såväl som enligt den romerska rätten gällde det däremot att en man endast genom lägersmål med en annans hustru gjorde sig skyldig till hor, under det att en gift kvinna begick detta brott genom varje lägersmål utom äktenskapet. (källa)
  6. En maka, hustru eller fru är en kvinnlig partner i ett äktenskap. Om kvinnans man dör, kallas hon för änka. Rättigheterna och skyldigheterna som makan har i förhållande till sin partner, och hennes status i samhället och i lagen, är olika beroende på kultur, och har varierat genom tiderna. Makans status kan avbrytas genom en skilsmässa, upplösning eller den andra partnerns död. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.