Maka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder maka, varianter, uttal och böjningar av maka

Maka synonym, annat ord för maka, vad betyder maka, förklaring, uttal och böjningar av maka.

Synonymer till maka

Hittade 2 varianter av ordet maka:

Vad betyder och hur uttalas maka

Maka uttalas maka och är ett adjektiv pl..

Maka betyder:

Ordformer av maka

Ordform(er) maka se artikeltexten

Maka1 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Vad betyder och hur uttalas maka

Maka uttalas maka och är ett verb -de.

Maka betyder:

Ordformer av maka

Aktiv

maka
infinitiv
makar
presens
makade
preteritum
makat
supinum
makande
presens particip
maka
imperativ

Passiv

makas
infinitiv
makas
presens
makades
preteritum
makats
supinum

Perfekt particip

makad en
~ + subst.
makat ett
~ + subst.
makade den/det/de
~ + subst.

Maka2 är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Maka på Engelska

 • wife - chief mourners are his wife and children
 • move, remove - move, move away

Hur används ordet maka

 1. Liten pipare fick maka på sig. (källa)
 2. Med närståendeadoption avses att en ny make/maka adopterar den andres barn från ett tidigare förhållande. Närståendeadoption avser dessutom samkönade pars barn efter insemination där den partner som inte föder barnet får adoptera barnet efter barnets födsel, detta under förutsättning att de är gifta och adoption av barn till en närstående avliden släkting. (källa)
 3. Gemål är en äkta maka eller make. Ordet används främst i fråga om furstliga eller högt uppsatta personer och även om mytologiska gudomligheter. Det används vanligen om kvinna. (källa)
 4. Det var vanligt förr, från 1650-talet och fram till 1800-talet, att de familjer som hade råd tryckte hela likpredikan hos ett boktryckeri. Idag finns tusentals likpredikningar bevarade. Det var vanligt att man även infogade en kort biografi som berättade om den avlidnes liv och yrkesverksamhet, föräldrar och ibland även far- och morföräldrar, samt den avlidnes make/maka och deras barn. Den religiösa predikan kunde bestå av upp till 20–30 sidor med böner med mera som skulle ge de sörjande hjälp till en värdig sorg av sin avlidne familjemedlem. (källa)
 5. Gräsänka kallas en kvinna vars make/maka är bortrest. Den manliga motsvarigheten är gräsänkling. (källa)
 6. En maka, hustru eller fru är en kvinnlig partner i ett äktenskap. Om kvinnans man dör, kallas hon för änka. Rättigheterna och skyldigheterna som makan har i förhållande till sin partner, och hennes status i samhället och i lagen, är olika beroende på kultur, och har varierat genom tiderna. Makans status kan avbrytas genom en skilsmässa, upplösning eller den andra partnerns död. (källa)
 7. Hyresgästens familj särbehandlas. Hyresvärden kan inte förbjuda att hyresgästens maka och till familjen hörande barn också bor i bostaden. Makarna ansvarar tillsammans för förpliktelserna i hyresavtalet och uppsägning av hyresavtalet måste om möjligt godkännas också av maken. Hyresrätten kan i allmänhet överföras på make, familjens barn eller på förälder som bor i bostaden och dessa har också rätt att ta över hyresförhållandet om den som hyrt bostaden dör. Då ett förhållande upphör kan domstol bestämma att endera parten får ta över bostaden, oberoende av i vems namn hyresavtalet gjorts upp. (källa)
 8. Enligt den nordiska gudaläran var rimtursarna bland de tidigaste gestalterna som tog form jämte gudarnas urfader Bure (Búri) och Ymer (Ymir) – en jätte av kosmiska dimensioner. Hela världen skapades sedan av hans döda kropp. Rimtursarna dränktes därpå i Ymers blod (det vill säga världshaven) så när som på en viss Bergelmer (Bergelmir) och hans maka, från vilken senare tiders jättar härstammar. (källa)
 9. Målet eller ärendet angår en nära anhörig eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för en sådan anhörig. Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid nära anhöriga men även andra närstående, till exempel svågrar och farföräldrar kan räknas dit efter en bedömning i det enskilda fallet. (källa)
 10. Chariterna (grekiska Χάριτες Chárites, från verbet chairein som betyder "att glädjas"), kariterna, eller gracerna, var behagens gudinnor. Vanligtvis sägs de vara döttrar till Charis som i Iliaden är namnet på Hefaistos maka, medan i Odyssén denna plats intas av kärleksgudinnan Afrodite själv. Vanligen nämnas chariterna i flertal, hos Homeros i obestämt antal och utan individuella namn. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.