Makt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder makt, varianter, uttal och böjningar av makt

Makt synonym, annat ord för makt, vad betyder makt, förklaring, uttal och böjningar av makt.

Synonymer till makt

Vad betyder och hur uttalas makt

Makt uttalas makt och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av makt

Singular

makt
obestämd grundform
makts
obestämd genitiv
makten
bestämd grundform
maktens
bestämd genitiv

Plural

makter
obestämd grundform
makters
obestämd genitiv
makterna
bestämd grundform
makternas
bestämd genitiv

Makt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Makt på Engelska

 • power - power struggle, takeover, armed force, powerless, balance of power, royal power, power of (a sovereign) state, concentration of power, person in power, hold power, force of habit, come into power, with might and main
 • nation, state - great power, colonial power, Western power, foreign power

Hur används ordet makt

 1. – Jag ska göra allt som står i min makt för att förverkliga drömmen om F1, sa han när han fick en plats i Ferraris förarakademi (aftonbladet.se)
 2. Bohman brydde sig aldrig om att få makt. (expressen.se)
 3. Men för det stora flertalet av diktens män har ej konsten denna allt uppslukande makt. De flesta poeter hava flera hjärtblad än poesiens, och tillvaron är för dem ej blott material för nyskapelse, för dikter och skådespel, men intressant i och för sig, som en spännande kamp att utkämpa för den praktiska deltagaren eller en spännande rebus att tyda för begrundaren. För Strindberg har livet haft båda dessa eggelser. Det var en tid, då han framför allt var agitator på torget och hans konst ett alltid passionerat, ej sällan bullersamt och smaklöst inlägg i ”världsförbättrarbråket”. Det har senare kommit en annan tid, då han framför allt vill vara forskare eller kanske snarare ”vetenskaplig upptäckare” – yrket är vanskligt nog – och då de vetenskapliga hypotesernas berusning blivit hans ingivelse. Så gott som aldrig var han uteslutande artist, ensamt ledd av konstnärligt skaparbehov, nästan alltid i första hand undrare, frågare, motsägare, teoretiker. (svd.se)
 4. Med klostrens tilltagande rikedom växte abbotarnas makt, många underkände biskoparnas myndighet och en del gjorde själva anspråk på biskopliga rättigheter. Abbotar med biskoplig värdighet kallades infularabbotar och lydde omedelbart under påven. Deras kloster kallades omedelbara eller befriade och utgjorde med underlydande kyrkoområden särskilda abbotstift. I Tysk-romerska riket fanns till och med furstliga abbotstift så som Fulda och S:t Gallen. De styrdes av en furstabbot som både var kyrkligt utsedd klosterföreståndare och furste över ett territorium i Tysk-romerska riket. (wikipedia.org)
 5. I Sveriges historia är särskilt bekant 1660 års additament till Regeringsformen 1634. Det fastställde vissa förändringar i RF 1634, som gick ut på att under Karl XI:s minderårighet öka riksrådets makt på bekostnad av förmyndarstyrelsen, som bestod av änkedrottningen och de fem höga riksämbetsmännen, samt att stärka ständernas ställning. (wikipedia.org)
 6. i Aten behärskade de så kallade eupatriderna det politiska maskineriet suveränt före tyrannernas maktövertagande och demokratins införande. I det gamla Rom utgjordes adeln av patricierna, de enda invånarna i den tidiga republiken som hade full medborgarrätt. Senare, då de högsta ämbetena som en följd av ståndsstriderna öppnats för plebejer, framväxte med tiden en ny patricisk-plebejisk adel, nobilitas, vars medlemmare benämndes nobiles. Senrepublikens politiska gruppering optimates, som bekämpade de så kallade populares, dominerades av denna ämbetsaristokrati. (wikipedia.org)
 7. Galjonsfigur används även i överförd betydelse, om någon som fungerar som representant utan att ha verklig makt. Detta kan gälla presidenter eller monarker, alternativt någon som får företräda ett företag eller en organisation. (wikipedia.org)
 8. Gangstrar är ett vanligt inslag i populärkultur, med kritikerrosade filmer såsom Gudfadern och TV-serier såsom Sopranos. Inom bland annat gangsta rap används termen för en person med makt och pengar, och som ett resultat av detta kan det ofta användas som en komplimang. Termen kan också användas pejorativt för vandaler och ligister som exempelvis slår sönder cyklar, fönsterrutor och ägnar sig åt smårån. (wikipedia.org)
 9. Viktiga faktorer i gerillakrigföring är överraskning, ett rörligt uppträdande och stödet från befolkningen. Gerillor kan vara motståndsrörelser mot en ockuperande makt, eller rörelser som på annat sätt försöker påverka eller störta en stats regering, till exempel separatiströrelser. När reguljära arméer eller stater bemöter en gerilla med samma krigsmetoder, kallas de kontragerillor. (wikipedia.org)
 10. Genom Napoleons erövringar spreds användandet av giljotinen till de tyska staterna. När Tyskland enades 1871 fick hela landet en ny straffrätt, och där bestämdes att alla som dömdes till döden skulle avrättas genom halshuggning, med antingen yxa eller giljotin. Hitler bestämde 1938 att dödsstraffet skulle ske med giljotin, men även hängningar var vanliga, och en halshuggning med yxa verkställdes så sent som 1944, av Olga Banjik, medan giljotineringar var betydligt vanligare. I och med nazisternas maktövertagande i Tyskland utökades drastiskt antalet brott som belades med dödsstraff, och fram till 1945 giljotinerades mellan 16 000 och 20 000 människor, fler än som avrättades på detta vis under franska revolutionen. I detta antal ingick politiska fångar som medlemmarna i motståndsgruppen Vita rosen. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.