Kontroll Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kontroll, varianter, uttal och böjningar av kontroll

Kontroll synonym, annat ord för kontroll, vad betyder kontroll, förklaring, uttal och böjningar av kontroll.

Synonymer till kontroll

Vad betyder och hur uttalas kontroll

Kontroll uttalas kont|roll [-ål´] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av kontroll

Singular

kontroll
obestämd grundform
kontrolls
obestämd genitiv
kontrollen
bestämd grundform
kontrollens
bestämd genitiv

Plural

kontroller
obestämd grundform
kontrollers
obestämd genitiv
kontrollerna
bestämd grundform
kontrollernas
bestämd genitiv

Kontroll är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kontroll på Engelska

 • control - have the situation under control, increased control of immigration
 • inspection, check - (health) check-up, passport control

Hur används ordet kontroll

 1. Den associativa och kommutativa lagen medför att en kontroll av summan kan göras genom att summera termerna i en annan ordning. (källa)
 2. Tidigare har advokatfiskal varit ett ämbete vid hovrätterna, Kammarkollegiet samt Kammarrätten. En advokatfiskal utövade tillsyn och kontroll över personalen, såväl vid den egna domstolen eller verket som vid underlydande domstolar och verk. Således kontrollerade en advokatfiskal vid en hovrätt att underställda häradsrätter fullföljde sina arbetsuppgifter. En advokatfiskal hade rätt att väcka åtal om han ansåg att en person, som han hade tillsyn över, hade visat försummelse eller begått brott i tjänsten. Advokatfiskalerna vid Kammarkollegiet hade att bevaka kronans rätt. (källa)
 3. Framdragning och kontroll av gasledning har ibland lett till internationella kontroverser. (källa)
 4. I Sverige gäller numera att det ofta inte krävs någon individuell gasmätning för hushållsapparater (gasspis) utan en fast summa debiteras istället. Vid användning av större förbrukare av typ gasdriven värmepanna eller varmvattenberedare krävs dock i allmänhet en individuell mätning med en gasmätare. Mätaren skall i så fall placeras i ventilerat utrymme (dock ej i badrum) och vara enkelt åtkomlig för kontroll, avläsning och utbyte. (källa)
 5. 1517 kom reformationen då protestantiska länder såsom Nederländerna, Tyskland och Flandern revolterade mot den Katolska kyrkan. Detta resulterade i att det religiösa måleriets betydelse snabbt minskade i betydelse över Europa. Under samma tid hade konstnärer börjat övergå till en ny metod att måla, oljemåleriet, som tillät mycket högre kontroll och därmed mer detaljrikedom på målningarna. (källa)
 6. Under andra världskriget inrättade nazisterna omkring 1200 getton för judar, men även för romer. De var tyskarnas första steg att få kontroll över judarna genom att separera dem från den icke-judiska befolkningen. År 1942 påbörjades genomförandet av "den slutgiltiga lösningen" - judarna fördes över till förintelseläger och gettona avvecklades efterhand. De mest kända gettona låg i Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Białystok, Vilnius och Riga. (källa)
 7. Givet hörde fram till 1678 till Spanska Nederländerna och här fanns tidigare en av Frankrikes starkaste fästningar, byggd av Sébastien Le Prestre de Vauban och nedlagd 1899. På västra stranden ligger spärrfortet Charlement, som 31 augusti 1914 efter några dagars beskjutning med tunga mörsarbatterier erövrades av 24:e saxiska reservdivisionen och förblev i tysk kontroll under resten av kriget. Här fanns tidigare även en gränsstation för franska östbanan före gränspassagen in i Belgien. (källa)
 8. Uttrycket användes redan av Alexander II, i samband med att han införde offentliga rättegångar i Ryssland. 1918 använde Lenin ordet och syftade då på att pressen (kontrollerad av staten) skulle ägna sig åt att motivera folket att arbeta. (källa)
 9. Karting är en bilsport som körs på en asfaltbana, med en liten snabb specialbyggd bil. Biltypen som används inom karting kallas kart. I folkmun är bilarna dock även kända som gokart, men detta syftar främst till de kartar som hyrs ut till privatpersoner vid kartinganläggningar. Kartar får inte framföras på allmän väg, men å andra sidan krävs inte det vanliga körkortet eller regelbunden kontroll av fordonet på den vanliga bilbesiktningen. I Sverige får man börja köra karting när man är sex år. En sänkning av åldersgränsen med ett år gjorde till säsongen 2019. (källa)
 10. En kontroll/razzia av ett företag som överraskande utförs vid gryningen benämns medialt gryningsräd och utförs då man misstänker att överträdelser har skett i verksamheten. Den kan ske på flera platser samtidigt så att de misstänkta inte kan varna varandra och undanröja bevis. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.