Hymen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hymen, varianter, uttal och böjningar av hymen

Hymen synonym, annat ord för hymen, vad betyder hymen, förklaring, uttal och böjningar av hymen.

Hittade 2 varianter av ordet hymen:

Vad betyder och hur uttalas hymen

Hymen uttalas hymen oböjligt och är ett substantiv.

Hymen betyder:

Ordformer av hymen

Singular

hymen
obestämd grundform
hymens
obestämd genitiv

Hymen1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas hymen

Hymen uttalas hymen och är ett substantiv; bestämd form hymen.

Hymen betyder:

Ordformer av hymen

Singular

hymen
obestämd grundform
hymens
obestämd genitiv
hymen
bestämd grundform
hymens
bestämd genitiv

Hymen2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet hymen

  1. Hymen, även känd som mödomshinna eller slidkrans, är en krans av slemhinneveck omkring en centimeter innanför slidans mynning. Mödomshinnor ser olika ut men är inte, som myten säger, en hinna inuti slidan. Vid första samlaget kan slidkransen brista med påföljande övergående blödning, vilket är helt normalt. Namnet hymen kommer från Hymenios i den grekiska mytologin.
  2. I en del kulturer är det viktigt att en flicka är oskuld vid giftermålet, vilket anses bevisas genom en blödning vid första samlaget. Det ställer till problem för flickor som lever i den här typen av kulturer eftersom många inte blöder. Hymen hos könsmogna kvinnor är ofta tillräckligt flexibel för att inte skadas under samlaget, och eftersom hymen är fattig på blodkärl behöver eventuell blödning inte märkas, i synnerhet om blodet blandats med sädesvätska.
  3. I fostret skapas slidan genom programmerad celldöd. Där cellerna har varit, bildas ett hålrum. Under nionde fosterveckan startar signalerna som beordrar cellerna att dö ovanför och nedanför det som skall bli slidan och vandrar mot varandra. Där de möts tre veckor senare kan det bli en skarv med ofullständig celldöd, och det är detta som är hymen.
  4. Hymens typ av olika uppsättningar kan se dramatiskt olika ut mellan olika individer. I ett fåtal fall kan det röra sig om membran som helt täcker slidöppningen, något som kallas hymen imperforatum och förekomsten varierar mellan olika befolkningsgrupper men anses vara någonstans mellan 1/1000 och 1/10 000 flickfödslar. Detta är den vanligaste missbildningen i flickors könsorgan och bör åtgärdas innan hon når puberteten. Annars kommer det att ansamlas mensblod ovanför hinnan som inte kan komma ut, vilket leder till smärta och risk för endometrios. Felet åtgärdas kirurgiskt med snitt i hymen. Oftast ställs diagnosen vid födseln, men om detta inte görs upptäcks missbildningen ofta först vid puberteten.
  5. Att förstå hymen som en hinna, som termen mödomshinna beskriver och inte en uppsättning slemhinneveck, har varit en vanligt förekommande myt som helt saknar vetenskapliga belägg. Namnet mödomshinna syftar på den traditionella uppfattningen om att det skulle finnas en täckande hinna som går sönder vid kvinnans första vaginala samlag. En intakt mödomshinna sågs då utifrån en sådan tankemodell som ett bevis för att bäraren inte haft samlag, det vill säga har kvar sin mödom eller jungfrudom. Idag är det känt att hymens utseende inte är en indikator på om en kvinna haft samlag eller inte, och att det inte går att se på hennes underliv om hon haft penetrerande sex eller inte.
  6. Anledningen till att vissa kvinnor blöder vid det första penetrerande samlaget kan bland annat vara att hymens veck uttänjs, att de inte är tillräckligt sexuellt upphetsade, att de är nervösa och spänner sig, att männen genomför samlaget på ett våldsamt sätt, eller att de har en missbildning där slidöppningen verkligen är delvis ihopväxt. Ungefär 60 procent av kvinnor i Sverige blöder inte alls vid första samlaget och huvuddelen av dem som blöder får endast en missfärgad flytning.
  7. Att hymen kan ha helt olika utseenden hos kvinnor och inte är en hinna eller en säker indikator på om hon haft ett penetrerande samlag eller inte har uppmärksammats i media. Bland annat behandlades ämnet sommaren 2006 i artiklar i Dagens Nyheter. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.