Iakttagare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder iakttagare, varianter, uttal och böjningar av iakttagare

Iakttagare synonym, annat ord för iakttagare, vad betyder iakttagare, förklaring, uttal och böjningar av iakttagare.

Synonym till iakttagare

Hur används ordet iakttagare

  1. Som tidig iakttagare av subprimelånekrisen föreslog han en skatt som han kallade SLAM (Shareholder Limited Authorized Margin), vars syfte skulle vara att begränsa profit så att företag styrs "inte enbart av aktiemarknadens intressen". (källa)
  2. Kusliga dalen eller kuslighetens dal, på engelska uncanny valley, är en hypotes relaterad till mekaniska men verklighetstrogna avbildningar av människor. Hypotesen säger att sådana försök till exakta avbildningar av människor – exempelvis i form av robotar – leder till att mänskliga iakttagare finner dem motbjudande. Begreppet myntades av robotteknikern Masahiro Mori. (källa)
  3. I Kafkas berättelse talar endast två av de fyra karaktärerna, Officeren och Besökaren, vars roller i operan motsvaras av en basbaryton och tenor. Liksom i berättelsen förblir Fången och Vakten stumma. Akalaitis lade till en femte karaktär i premiäruppsättningen, Kafka själv, som är berättare och iakttagare. Berättarens texter valdes ut av Akalaitis från Kafkas dagböcker. Operans musik framförs av en stråkkvintett. I originaluppsättningen spelare de även rollerna som musiker från straffkolonin och uppträder både som soldater och civila. (källa)
  4. Kullberg övergav snart ämbetsmannabanan för att ägna sig åt författarskap. Redan vid 20 års ålder debuterade han som romanförfattare. Han var en god iakttagare och hade en kvick och lekande lätt, franskt elegant prosastil. Bäst lämpad var han därför för noveller och kåserier. (källa)
  5. Idag (2014) finns det inget sätt att mäta tänkbara störningar i hjärnan, för en störning i de sensorisk integrativa funktionerna är inte som en medicinsk åkomma. Man kan inte lika lätt göra en renodling av de sensoriska integrativa funktionerna. Det man kan göra är att observera barnets rörelser i det dagliga livet och använda diagnostiska test för att mäta sensoriska integrationsförmågan och genom det försöka göra en bedömning av hjärnans funktion. Det är svårt att se märkbara skillnader hos en person med god sensorisk integration och en som har sämre sensoriska integration, man måste vara en god tränad iakttagare för att kunna se det. (källa)
  6. Doktor Glas är romanens huvudperson och står i handlingens centrum. Han är en skarpsynt iakttagare, både av människorna i sin omgivning och av sig själv. Ofta tycker han inte om det han ser. Han är inte nöjd med sitt utseende och inte heller med sitt inre. Trots att Glas känner sig intellektuellt överlägsen, karakteriseras han av självförakt. Han genomskådar sig själv lika mycket som andra. Doktor Glas är intresserad av vetenskap, bland annat psykologi, och betraktar följaktligen människorna på ett vetenskapligt sätt. Glas analyserar också sina egna drömmar. Han ser dem som uttryck för det omedvetna och tror att hjärnan arbetar självständigt under drömmen. Mordet sker slutligen halvautomatiskt, mycket snabbt och kliniskt yrkesmässigt, precis så som det skett i hans drömmar. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.