Identisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder identisk, varianter, uttal och böjningar av identisk

Identisk synonym, annat ord för identisk, vad betyder identisk, förklaring, uttal och böjningar av identisk.

Synonymer till identisk

Vad betyder och hur uttalas identisk

Identisk uttalas id|ent|isk [-en´t-] och är ett adjektiv -t -a.

Identisk betyder:

Ordformer av identisk

Böjning (i positiv) identisk en ~ + subst. identiskt ett ~ + subst. identiska den/det/de ~ + subst. identiske den ~ + mask. subst.

Identisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Identisk på Engelska

  • identical - the parties', platforms are in large part identical

Hur används ordet identisk

  1. Inom mytologin avser Gana vissa i skaror uppträdande eller anförda, ofta mindre betydande gudar eller gudaväsen, i synnerhet Shivas följe, som står under omedelbar ledning av Ganesha. Liksom Shiva egentligen är identisk med eller utvecklad ur den vediske guden Rudra, kallas detta Shivas följe även "Rudra'er". De sägs ha sitt hemvist på Ganaparvata (Ganaberget, d.v.s. Kailasa). Gana'erna förekommer i obestämt antal (som Rudra'er nämns tidigast elva. (källa)
  2. Genotypen är en individs exakta genetiska egenskaper (dess genom), vanligen i form av DNA. Allt friskt DNA innehåller ett "recept" för hur den så kallade fenotypen ska formas. Om två individer har identisk genotyp kallas de isogena. (Detta förhållande kan observeras hos bland annat kloner och enäggstvillingar.). (källa)
  3. Grundform är en grammatisk term för ett ord som inte är böjt. Grundform kan endast finnas hos ord som tillhör en böjlig ordklass och som därmed har ett paradigm. Grundformen är en av paradigmets ordformer. Den kallas ibland "den representerande formen". Den är oftast identisk med lexikonformen (lemmat), det vill säga den form som representerar lexemet i en ordbok. (källa)
  4. Hettiternas äldsta skrivna historia baseras på legender nedtecknade långt senare. Den första hettitiska kungen ska ha varit Anitta, son till en Pithana, kung i staden Kussara. Anitta erövrade de närbelägna städerna Hattusa och Nesa, som troligen var identisk med staden Kanesh. Kanesh var en betydande handelstad i Anatolien under perioden 1900-1700 f.Kr. Anatolien var vid denna tid, den mellersta bronsåldern, uppdelad i ett antal mindre stadsstater. Dessa förenades med tiden till flera mindre riken. (källa)
  5. De två standardiseringarna har en nästan identisk grammatik, och delar även ett grundläggande ordförråd. Före delningen av Brittiska Indien 1947 användes orden hindustani och urdu i det närmaste synonymt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.