Inatt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder inatt, varianter, uttal och böjningar av inatt

Inatt synonym, annat ord för inatt, vad betyder inatt, förklaring, uttal och böjningar av inatt.

Vad betyder och hur uttalas inatt

Inatt uttalas i natt [-at´] äv. i|natt ad och är ett verb.

Ordformer av inatt

Ordform(er) i natt adverb Variantstavning inatt adverb

Hur används ordet inatt

  1. Dikten innehåller tre strofer med korta meningar, mellan tre och sju ord långa med sammanlagt 122 ord. Språket i dikten är väldigt vardagligt med enkla ord men samtidigt beskrivande med verb och adjektiv. Orden på den första raden och på den tredje rimmar samt den andra med den fjärde i ett fast mönster. Det är bara i den andra strofen det skiljer sig lite på grund av att den har en till versrad då det första ordet rimmar med tredje och femte raden. Några exempel på rim i texten: sakta-fakta, stund-blund, låga-fråga-våga och kropp-opp. Rimmen är uppbyggda väldigt naturligt så att dikten blir lätt att ta till sig. De flesta rimorden är korta med en eller några få stavelser. Rytmen i texten förändras under läsningens gång då första strofen har en mer vaggande rytm. Harriet Löwenhjelm skriver om att bli omfamnad på sin sjukbädd vilket rytmen förstärker. Stroferna har en fallande rytm då versraderna oftast börjar med en enda stavelse. Rytmen förstärks också av tretal som används i första raden "Tag mig. - Håll mig.- Smek mig sakta". Andra strofen har en annan betoning då diktens mening blir allvarligare. Anaforer används dessutom på ett regelbundet sätt och inleder varannan versrad i form av "Inatt skall jag dö". Diktens innehåll består av ett personligt diktjag som förmedlar en känsla av ångest, eftersom författarinnan kunde räkna ner timmarna till sin död. (källa)
  2. Den mest kända löpsedeln i Sverige anses vara Aftonbladets löpsedel från 23 februari 1970: "Mord i dag på Östermalm: Greve sköt neger med jaktgevär". Den har, enligt radioprogrammet Medierna, blivit en symbol för löpsedlarnas mustiga, skruvade sensationalism och en kvardröjande kolonial syn. Förövaren var dock inte greve och brottsrubriceringen var inte mord utan vållande till annans död. Redaktören som utformade löpsedeln sade i en intervju 2012 att om de hade vetat mer om händelsen, eller haft mer tid, så hade den inte utformats på det viset. Ordet neger ansågs redan 1970 vara stötande för många. En av journalisterna som skrev om händelsen ansåg att löpsedeln var genant redan när den skrevs och att det var ett uttryck för en grabbig kultur på redaktionen. Det var inte ovanligt med etniska etiketter på löpen förr, men även om den jämförs med Dagens Nyheters löpsedel från 1935, "Tattare Bengtsson på rymmarstråt", så skiljde Aftonbladet ut sig genom att länge framhålla etnicitet hos misstänkta brottslingar, även om etiketterna ibland användes välvilligt, som 1943 när man utformade löpsedeln "Negerfar i förort lever lycklig med blond hustru". Aftonbladet låg även bakom löpsedeln "USA-stad anfölls av beväpnade negertrupper inatt" i juli 1968 om "Glenville Shootout". Efter debatten om löpsedeln om greven blev det mer ovanligt med etnicitet i rubriker om brott. (källa)
  3. I juli 1676 angavs Malin Matsdotter för häxeri av sin dotter Maria, som sade sig ha blivit bortförd av henne: "Rumpare Malins köttsliga dotter Maria Eriksdotter om sina 19 år, inkallades och bekände sig inatt varit förd av Staffans Anna, som håller ölsäljning i Dalarö, till vilken hon av sin mor varit bortspelad Hennes moder ska sistlidna påskafton ha sagt till henne: Min dotter vill du följa mig åt så skall det blifva folk av dig därpå var natt henne begynt föra andra gången på en karl. Bekände eljest att hennes moder alltid låtit illa, svurit och bannat, särdeles på stora högtidsdagar.". (källa)
  4. Folkhammar debuterade 2011 med romanen Isak och Billy på Natur och Kultur, som 2012 åtföljdes av diktsamlingen När han kysste mig förlorade jag allt. 2015 publicerades romanen Magisterlekarna: Sodomitisk melodram. 2020 kom diktsamlingen I takt, inatt. (källa)
  5. Tidningen New York Herald grundades 1835 av James Gordon Bennett den äldre från Skottland. Efter sin död 1872 efterträddes han av sonen James Gordon Bennett den yngre. 1894 firade Johann Strauss att det var 50 år sedan han debuterade som musiker och kompositör. Jubileet firades inte bara i Wien utan över hela världen. Strauss beundrare i USA bidrog med en magnifik och dyrbar lagerkrans i guld och silver. James Gordon Bennett den yngre eftersträvade och lyckades få en unik jubileumsgåva för sin tidning och sina läsare. Den 27 september 1894 skrev Johann Strauss sin namnteckning på ett papper med 24 takters musik. Gåvan var tillägnad tidningen och dedikationen löd: "Tillägnad Mr James Gordon Bennett med kompositörens lyckönskningar". Den 14 oktober 1894 (dagen före själva jubileet) publicerade New York Herald en faksimil av valsen och skrev, med en viss form av licentia poetica: "Denna charmiga melodi, komponerad på Valskungens jubileumsdag, kommer inatt framföras i Academy of Music av Victor Herbert, dirigent för Gilmores orkester". (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.