Inbegripa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder inbegripa, varianter, uttal och böjningar av inbegripa

Inbegripa synonym, annat ord för inbegripa, vad betyder inbegripa, förklaring, uttal och böjningar av inbegripa.

Synonymer till inbegripa

Vad betyder och hur uttalas inbegripa

Inbegripa uttalas in|be|gripa och är ett verb, böjs som begripa.

Inbegripa betyder:

Ordformer av inbegripa

Aktiv

inbegripa
infinitiv
inbegriper
presens
inbegrep
preteritum
inbegripit
supinum
inbegripande
presens particip
inbegrip
imperativ

Passiv

inbegripas
infinitiv
inbegrips
presens
inbegreps
preteritum
inbegripits
supinum

Perfekt particip

inbegripen en
~ + subst.
inbegripet ett
~ + subst.
inbegripna den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

inbegripes
presens

Inbegripa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Inbegripa på Engelska

  • include - the price also includes room and board

Hur används ordet inbegripa

  1. Vid diskussioner om dödshjälp brukar man skilja mellan dels aktiv och passiv dödshjälp, och dels frivillig, icke frivillig och ofrivillig dödshjälp. Vad som inbegrips i de respektive begreppen kan dock skilja sig åt beroende på vem som diskuterar. (källa)
  2. För dramats vidkommande har dekorum även inbegripit vilka handlingar som anses passande eller opassande för scenen, däribland det franskklassiska kravet på de tre enheterna (tid, rum och handling). (källa)
  3. Guldsiskan var en av de många arter som ursprungligen beskrevs av Carl von Linné i verket Systema Naturae. Den tillhör familjen finkar som i sin tur antingen delas upp i underfamiljer eller släktgrupper (tribus) där man placerar guldsiskan i underfamiljen Carduelinae eller tribus Carduelini. Den inbegreps först i släktet Spinus, en grupp som omfattade Nya Världens, och Gamla världens siskor, men 1976 infogades Spinus i släktet Carduelis som ett undersläkte. Den har även tidigare placerats i släktet Astragalinus tillsammans med sina två närmaste släktingar småsiska (S. psaltria) och kaliforniensiska (S. lawrencei). (källa)
  4. Internationellt kännetecknas miljörörelsen av den politiska ekofilosofin, djurrättsrörelsen, djupekologin, ekosofin, ekoanarkismen, anarkoprimitivismen, ekofeminismen och ekoteologin. Även New Age-rörelsen (och den däri inbegripna hippierörelsen) har varit en grogrund för miljörörelsen. (källa)
  5. Med sin liknelse utmanade Jesus de fördomar som var vanliga. Den vanliga tolkningen av lagen om att älska sin nästa (eller medmänniska) som sig själv bland judarna var att den bara skulle tillämpas på andra judar. När Jesus fick frågan om vem som var deras nästa, ville frågeställarna antagligen få en definition på vilka som inbegreps i den kategorin. Med sitt svar visade han att en i deras ögon föraktad samarier kunde visa sig vara en bättre medmänniska än präst eller en levit som hade ett högt anseende. Han frågade också: "Vem av de här tre visade sig vara mannens nästa?" och fick svaret: "Den som hjälpte honom.", vilket antyder att de inte ville säga rakt ut att en samarier var deras nästa. (källa)
  6. Gustav III, som utförligt skildrat ordens instiftande i sin pjäs Drottning Kristina, övervägde att återinstifta den. 1780 färdigställde han statuter och skisser på ordenstecken. Ursprungligen hade kungen tänkt sig en damorden för hovets damer och fruarna till rikets högsta ämbetsmän. Han övergick senare till en hovorden inbegripande 12 damer och 18 herrar (oräknat serafimerriddarna, samt Svärds- och Vasaordnarnas storkors). Innehavarna av orden skulle kunna visa på ett visst antal adliga anor. I och med att adeln gick i opposition mot kungen stannade förslaget på pappret. Statuterna samt skisser på ordenskedja och ordensstav finns bevarade i Uppsala universitetsbibliotek. (källa)
  7. Värdeteori inbegriper värderingar inom olika fält där det mest framträdande är moralens. Moralisk värdeteori brukar också kallas för metaetik. Moral är dock inte det enda området där värdeteoretiska studier förekommer. Även inom exempelvis de filosofiska studierna av estetik, teknik och juridik och inom vetenskapsteori studerar man värderingar. Ibland sägs det att värdeteori förhåller sig till normativ etik på samma sätt som vetenskapsteorin förhåller sig till vetenskapen. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.