Inre synonym, annat ord för inre, vad betyder inre, förklaring, uttal och böjningar av inre.

Synonymer till inre

Vad betyder och hur uttalas inre

Inre uttalas inre oböjligt och är ett adjektiv.

Inre betyder:

Ordformer av inre

Komparation inre en/ett/den/det/de ~ + subst.

Inre är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Inre översättning

Engelska

inner, interior
the interior of the country
internal
internal bleeding, a rich spiritual life
internal
internal conflicts
inside
feel sth. deep down

Hur används ordet inre

  1. Såret i Gustafs liv är den homosexualitet som bara han själv och hustrun känner till. I församlingen är hans begär givetvis tabu. Men i stället för att på vanligt vis låta en domedagspredikant skrika ut budskapet om att alla bögar ska brinna i helvetet, skildras glappet mellan ideal och verklighet så som livets stora lojalitetskonflikter ser ut, oavsett om man tror på Gud eller ej. Nämligen som en inre kamp. (aftonbladet.se)
  2. Vid de arkeologiska utgrävningarna i Inre hamnen i Norrköping har man nu undersökt en tobaksodling från 1700-talet. (svt.se)
  3. – Elverket ”rusade” så att det inte gick att stänga av och så var det en fågel som hade byggt bo i skorstenen där den där röken egentligen skulle ha släppts ut, säger Anders Nyman, inre befäl på räddningstjänsten Dala Mitt. (svt.se)
  4. Luftstrupen på fåglar delar sig nedtill i två luftrör (bronker). I luftstrupen finns två struphuvuden, ett övre larynx (som saknar stämband) och ett nedre syrinx som sitter ungefär där de två bronkerna går samman i luftstrupen. Syrinx finns endast hos fåglar och är en broskig struktur försedd med muskler och är det organ som fåglar använder för att skapa läten. Eftersom detta ljudalstrande organ sitter i brösthålan utgörs resonansrummet, utöver munnen, även av luftstrupen. Detta resonansrum är förhållandevis orörligt och kan liknas vid röret i ett blåsinstrument. Hos en del fåglar är luftstrupen förlängd och kan bilda ett flertal slingor. Ljud skapas genom att luft pressas upp genom luftrören samtidigt som fågeln med hjälp av sin bröstmuskulatur böjer in de yttre stämläpparna mot de inre stämläpparna som är små och fasta. Det bildas då två röstspringor som är mycket formbara och kan åstadkomma en stor mängd ljud. Vanligast är att bara en av de två röstspringorna används men vissa arter kan kontrollera dem båda, oberoende av varandra, och kan på så vis producera två toner på samma gång. Syrinx är också försett med ett eller flera vibrerande membraner som bidrar till ljudproduktionen. (wikipedia.org)
  5. Ofta betecknas upptagande av gaser och vätskor i en fast eller flytande kropp i allmänhet som sorption. Tränger den upptagna gasen eller vätskan in i kroppens inre kallas processen absorption. Upptages gasen eller vätskan endast på kroppens yta sägs adsorption föreligga. (wikipedia.org)
  6. Gaffeln eller gaffelstången är en rundhult som förekommer på gaffelriggade segelfartyg. Gaffeln är den övre av de två stänger som sticker akterut från masten, och ofta har den en brant lutning (till skillnad från bommen, som är betydligt mer horisontell). Gaffelstången kontrolleras med två fall: klofallet, som kontrollerar inre ändan av gaffeln och pikfallet som kontrollerar den yttre. På båtar brukar gaffeln hissas samtidigt med seglet, som då är fäst vid denna. På skutor och fartyg hålls gaffeln ofta hissad uppe. (wikipedia.org)
  7. Förr användes uteslutande klockor av murverk eller betong, nedsänkta i marken, men senare användes mest kar av järnplåt, byggda halvt om halvt ovan jord. Klockan, som består av järnplåt, neddoppar i klockkaret. Då klockan är tom vilar dess underkant på botten av klockkaret. Vid mindre klockor är klockan utförd i ett stycke, vid större i flera delar, så kallade lyft. Klockor med en rymd av ända till 400 000 kubikmeter finns utförda med 6 lyft. Då gasen leds in i en sådan så kallad teleskopisk klocka, lyfts först den inre delen. När den är uppe, griper den ringformiga rännan, fickan, på dess undre kant i en motsvarande ring på det andra lyftets övre kant, varefter det andra lyftet börjar gå i höjden och så vidare. Tätningen mellan de olika lyften åstadkoms genom det vatten, som medföres i lyftens fickor. För att klockan skall lyfta sig jämnt över hela omkretsen, måste den styras med rullar, som ligger an mot ledarställningen. Från början var det vanligt att bygga in klockorna i hus, då man fruktade att vätskespärren skulle frysa vid kyla, men sedan effektiva uppvärmningsanordningar togs fram användes vanligen öppna klockor, det vill säga ej inbyggda. Två inbyggda gasklockor, ritade av Ferdinand Boberg, finns vid Stockholms gasverk men är ej i drift. (wikipedia.org)
  8. Gastrulan uppkommer genom att den blåsformiga blastulans cellmaterial på något ställe förs in i embryots inre, vanligen genom inbuktning och bildar en tvåskiktig blåsa (ett bägarstadium), vars yttervägg kallas ektoderm, medan det inre cellskiktet kallas endoderm. (wikipedia.org)
  9. I den industrialiserade staden används begreppet gathus i motsats till gårdshus och flygelhus. Dessa gathus byggdes i flera våningar, med en eller flera lägenheter per våning. I gathuset fanns fastighetens mest påkostade bostadslägenheter medan de inre husen lägenheter byggdes smärre och med lägre takhöjd. De inre husen kunde även byggas med lokaler för industri, hantverk och tillhörande lager. (wikipedia.org)
  10. Under medeltiden var gendarmer namnet på de adelsmän som tjänade i den franske kungens livvakt och från 1445 i Karl VII:s tungt rustade ordonnanskompanier. Napoleons beridna elitgendarmer tillhörde det tunga gardeskavalleriet. I Preussen fanns fram till 1806 ett kyrassiärregemente gendarmer. Från början av 1800-talet har gendarmerier funnits i ett flertal länder för upprätthållande av inre ordning, särskilt på landsbygden. Gendarmerierna var i allmänhet militärt organiserade men löd i sin tjänst under civila myndigheter. De tyska och österrikiska gendarmerierna rekryterades bland före detta underofficerare vid armén. I krig fanns fältgendarmerier som upprätthöll ordningen i de opererande truppernas rygg. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Inre Synonymer Betyder Uttal