Instabil Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder instabil, varianter, uttal och böjningar av instabil

Instabil synonym, annat ord för instabil, vad betyder instabil, förklaring, uttal och böjningar av instabil.

Synonymer till instabil

Vad betyder och hur uttalas instabil

Instabil uttalas in|stab|il [-i´l] och är ett adjektiv -t -a.

Instabil betyder:

Ordformer av instabil

Böjning (i positiv) instabil en ~ + subst. instabilt ett ~ + subst. instabila den/det/de ~ + subst. instabile den ~ + mask. subst. Komparation instabilare en/ett/den/det/de ~ + subst. instabilast är ~ instabilaste den/det/de ~ + subst.

Instabil är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Instabil på Engelska

  • unstable

Hur används ordet instabil

  1. Gnistan är en instabil och mycket kortvarig uppflammande partikel eller en elektrisk urladdning i gas som åtföljs av en ljusblixt och en knall. Den kan uppkomma mellan elektroder om potentialskillnaden mellan dem är tillräckligt stor. En gnista kan också utgöra den kemiska reaktionen mellan ett ämne och luften, som skapas av en katalysator. Ett exempel är gnistan från eldstålet. (wikipedia.org)
  2. FeO är termodynamisk instabil vid temperaturer under 560 °C och sönderfaller lätt till järn och Fe3O4. (wikipedia.org)
  3. Halveringstid är den tid efter vilken en given mängd av ett ämne har minskat till hälften av sitt ursprungliga värde. Termen används ofta inom kärnfysiken för att beskriva hur snabbt ett radioaktivt grundämne sönderfaller eller inom kemin för att ange med vilken hastighet en kemisk förening sönderfaller. För en enskild instabil partikel kan halveringstiden tolkas som den tid efter vilken sannolikheten är 50% för att partikeln skall ha sönderfallit. Termen används också mer allmänt för att karakterisera någon typ av exponentiell eller icke-exponentiell avklingning. Till exempel, de medicinska vetenskaperna hänvisar till den biologiska halveringstiden för läkemedel och andra kemikalier i kroppen. (wikipedia.org)
  4. Instabil är ett offentligt konstverk i form av en mobil skapad av konstnären Lars Englund och placerad i Lugnet, Hammarby sjöstad i Stockholm. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.