Interpretation synonym, annat ord för interpretation, vad betyder interpretation, förklaring, uttal och böjningar av interpretation.

Synonym till interpretation

Vad betyder och hur uttalas interpretation

Interpretation uttalas inter|pret|at|ion och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av interpretation

Singular

interpretation
obestämd grundform
interpretations
obestämd genitiv
interpretationen
bestämd grundform
interpretationens
bestämd genitiv

Plural

interpretationer
obestämd grundform
interpretationers
obestämd genitiv
interpretationerna
bestämd grundform
interpretationernas
bestämd genitiv

Interpretation är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet interpretation

  1. All musik kan sägas innehålla element av improvisation, och inom till exempel jazzen är den grundläggande. Den klassiska musiken har efter artonhundratalet avlägsnat sig från improvisationen, och den improvisation som trots allt förekommer inskränker sig oftast till små nyansskillnader i musikalisk interpretation och till improvisatoriska tolkningar i mer modernistisk musik, där tonsättaren har föreskrivit det. Däremot finns vittnesbörd om att många av de klassiska kompositörerna – Johann Sebastian Bach nämns ofta som exempel – har varit skickliga improvisatörer. Ännu vid artonhundratalets mitt hörde det till yrket att en konserterande musiker kunde improvisera. Fri improvisationsmusik brukar beteckna musik där väldigt få uttalade konventioner finns, med outtalade sådana kan det skifta. (wikipedia.org)
  2. Interpretation (engelska: "tolkning") är ett begrepp inom olika konstyttringar. Det innebär att en interpret tolkar upphovsmannens/konstnärens intentioner innan de når åhöraren eller betraktaren. Begreppet används inom musik och teater. Även inom dans, och i synnerhet modernare dansstilar, används detta begrepp flitigt. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.