Inträffa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder inträffa, varianter, uttal och böjningar av inträffa

Inträffa synonym, annat ord för inträffa, vad betyder inträffa, förklaring, uttal och böjningar av inträffa.

Synonymer till inträffa

Vad betyder och hur uttalas inträffa

Inträffa uttalas in|träffa och är ett verb -de.

Ordformer av inträffa

Aktiv

inträffa
infinitiv
inträffar
presens
inträffade
preteritum
inträffat
supinum
inträffande
presens particip
inträffa
imperativ

Perfekt particip

inträffad en
~ + subst.
inträffat ett
~ + subst.
inträffade den/det/de
~ + subst.

Inträffa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Inträffa på Engelska

  • happen, occur - the accident happened at 12 o', clock

Hur används ordet inträffa

  1. Hos eukaryoter ärvs mitokontriellt DNA (mtdna) enbart från mor, mormor, och så vidare, hos människan tillbaka till Mitokondrie-Eva. Y-kromosomen är en allosom (könskromosom) hos bland annat däggdjur vars DNA (ydna) ärvs enbart från far, farfar, och så vidare, hos människan tillbaka till Y-kromosoms-Adam. Dessa gener förändras enbart genom slumpmässiga mutationer som inträffar i genomsnitt med ett visst antal generationers mellanrum (olika frekvens i olika regioner av DNA:t), vilket kan utnyttjas för att uppskatta avstånd i släktskap vid ett stort antal generationer. Individer med liknande gensekvens i dessa delar av DNA:t bildar en haplogrupp eller undergrupp. Befolkningen kan därmed delas upp i en hierarki av avgränsade mtdna-haplogrupper och i en annan hierarki av ydna-haplogrupper. Olika haplogrupper är olika vanliga bland populationer med rötter i olika regioner. (källa)
  2. En ofrivillig gipp kan inträffa då man styr slarvigt, då vågor vänder båtens akter eller utan någon kursändring i byig vind eller då vågor får bommen att svänga eller seglet att fladdra. (källa)
  3. Vid smältning av metallen är det viktigt att man beaktar smältans flytbarhet. Det vill säga att man anpassar smältans värme för att optimera hela gjutförloppet. Flytbarheten påverkas även av smältans temperatur, viskositet och flödeshastighet. När sedan smältan fyller formen är det viktigt att hela formen fylls tillräckligt snabbt. Om smältan flyter för långsamt (exempelvis på grund av temperatur, tryck eller formens dimensioner) så inträffar kallflytning. Kallflytning innebär att metallen stelnar innan formen fyllts, vilket ofta inträffar vid krökar. Vid stelningsförloppet kan stelningskrympning och svalningskrympning inträffa. Den tidigare kan orsaka krympporer eller sugningar medan den senare kan orsaka spänningar och sprickor. När detaljen stelnat och den ska tas ur kokillen så är det viktigt att detaljen och kokillen utformats så att detaljen inte skadas av att formen delas. Dessutom bör rensning och efterbehandling tas i beaktande vid utformning av detaljen och formen för att minska detaljens kostnad. (källa)
  4. I bildlig bemärkelse används ordet gryning för att illustrera att en tanke har uppstått, början på en ny tidsålder eller att ett paradigmskifte är på väg att inträffa. (källa)
  5. Motsatsen till hunger är mättnad vilket kan beskrivas utifrån två synvinklar. Dels den upplevda mättnaden som kan inträffa efter en relativt liten mängd mat och dels fyllnadsgrad av magsäcken. Även tiden som olika substanser stannar kvar i magsäcken spelar roll. Atkinsdieten till exempel spelar mycket på insulinets betydelse för mättnaden. (källa)
  6. Idévärlden kan exemplifieras i att alla vet hur en cirkel ser ut, men att en handritad cirkel aldrig kan bli helt perfekt, detta kan bara inträffa i idévärlden, och den handritade cirkeln blir bara en kopia av idévärldens perfekta cirkel. Platons syn på idévärlden presenterar han i verket Politeia där han förklarar idévärlden genom den kända grottliknelsen. (källa)
  7. Begreppet är nästan synonymt med brittsommar. Enligt SMHI kan indiansommar inträffa när som helst på hösten medan brittsommar är varmare perioder som ligger nära den 7 oktober. (källa)
  8. Influensan ger, efter inkubationstiden på ett par dagar, snabbt kraftiga symptom. Inom ett par timmar kan man gå från fullt frisk till feberfrossa. Hög feber är vanlig, liksom muskelsmärtor och huvudvärk. Hosta förekommer i de flesta fall som ett typiskt symptom. Influensa kan även ge nysningar och rinnande näsa, som en vanlig förkylning gör, men symptomen är mindre uttalade. I allvarligare fall påverkas cirkulationsorganen så att till och med döden kan inträffa. (källa)
  9. I vissa undersökningar har individers intentioner uppmätts vid en viss tidpunkt, sedan avvaktar undersökaren så att det aktuella beteendet ska kunna inträffa och därefter registrerar undersökaren om beteendet inträffade eller ej. Därmed kan undersökaren fastställa i vilken utsträckning det finns en korrelation mellan en intention vid en viss tidpunkt och ett beteende vid en senare tidpunkt. I undersökningar med ett sådant förfarande uppvisar intentioner stora variationer i förmågan att förutsäga beteende. Många undersökningar inom psykologi och marknadsföring baseras dock endast på ett antagande om att intentioner är korrelerade med beteende och innehåller inga försök från undersökarens sida att fastlägga (det vill säga ingen insamling av beteendedata sker) om det verkligen finns något samband. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.