Ske Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ske, varianter, uttal och böjningar av ske

Ske synonym, annat ord för ske, vad betyder ske, förklaring, uttal och böjningar av ske.

Synonymer till ske

Vad betyder och hur uttalas ske

Ske uttalas ske och är ett verb skedde, skett, skedd n. skett, pres. sker.

Ordformer av ske

Aktiv

ske
infinitiv
sker
presens
skedde
preteritum
skett
supinum
skeende
presens particip
ske
imperativ

Perfekt particip

skedd en
~ + subst.
skett ett
~ + subst.
skedda den/det/de
~ + subst.

Ske är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Ske på Engelska

 • take place, happen, occur, come about - visibility was extremely poor when the accident took place

Hur används ordet ske

 1. Asynkron kommunikation innebär att ett skeende interagerar med ett annat skeende, men tidsmässigt helt oberoende av det andra skeendet. Motsatsen är synkron, då skeenderna koordinerar med varandra i tiden. (källa)
 2. En annan berättelse är att när de andra männen retade kvinnan för att strumpebandet syntes tog kungen själv på strumpebandet och bar det hela kvällen, för att avdramatisera det skedda. Andra tillskriver ordens namn något annat infall av kung Edvard eller en reminiscens av en händelse, som skulle ha tilldragit sig under Rikard Lejonhjärtas fälttåg mot Cypern, andra åter hänförde dess uppkomst till en episod i slaget vid Crécy. Berättelserna anses numera osannolika. (källa)
 3. Örtståndet producerar en eterisk olja med mycket frän lukt. De späda skotten som kommer tidigt på våren har trots det förr använts som grönkål. De tidigaste skotten av vitplister är lätta att förväxla med nässelskott, då dessa samlas för att användas som kål, och de två växer ofta tillsammans. Men skulle de förväxlas är ingen olycka skedd, utom att nässlan ger en läckrare kål än "blindnässlan". (källa)
 4. Appellationsdomstol (tyska: Appellationsgericht, franska: cour d'appel) är en domstol, vilken såsom andra instans, efter skedd överklagan (appellation) från underrätt, avgörättegångsmål. (källa)
 5. Gilman verkade under en följd av år som unitarisk präst och tillträdde 1895 en lärarbefattning i sociologi och etik vid Meadvilles teologiska skola. I sitt även i Europa uppmärksammade arbete Profit Sharing (1888) gav han en överskådlig framställning av vinstandelssystemet, dess dittills skedda tillämpning i Europa och USA samt de ekonomiska principer, som ligger till grund för detsamma. Vid bildandet av Association for Promotion of Profit-Sharing valdes Gilman till sällskapets sekreterare. I Methods of Industrial Peace (1904) lämnar Gilman en tämligen fullständig och korrekt redogörelse för de olika metoderna till förebyggande av industriella strider och biläggande av arbetstvister. (källa)
 6. Vid Riksdagen år 1810 gav Karl XIII omsider, fastän med tvekan, sitt samtycke till att välja Bernadotte som svensk kronprins. Utskottet underrättades om det nya sakläget och höll den 16 augusti en ny votering som med 10 röster mot 2 förordade den franske fursten och den 21 augusti utkorades han under stormande jubel av ständerna till kronprins. (källa)
 7. Ordet är ett utrop eller uttryck som återfinns i Bibeln men ej i Koranen. Det används inom de abrahamitiska religionerna, d.v.s. judendomen, kristendomen och islam. Ordets ungefärliga översättning är "sannerligen", "förvisso", "trovärdigt" och "låt det så ske". (källa)
 8. Statskupp är ett plötsligt och enligt rådande författning olagligt maktövertagande i en stat. Det är vanligtvis utfört av en mindre grupp inom etablissemanget (oftast dock inte själva i regeringsställning) och kan ske med användande av våld, hot om våld eller endast genom politiska medel (palatsrevolution). (källa)
 9. Tävlingarna kan ske antingen som slätlopp på gräs- eller sandbana eller på bana med hinder, men kallas då oftast steeplechase. Det tuffaste löpen anses vara de amerikanska Triple Crown som löps i USA. För att vinna segertiteln Triple Crown måste ett ekipage vinna alla de tre tuffa loppen "Kentucky Derby", "Preakness Stakes" och "Belmont Stakes". (källa)
 10. Smuggling (smuggleri) är ett samlande begrepp för införsel och utförsel av varor, människor eller skyddade handlingar eller rättigheter från eller till en stat, som sker i strid mot statens lagstiftning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.