Jod Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder jod, varianter, uttal och böjningar av jod

Jod synonym, annat ord för jod, vad betyder jod, förklaring, uttal och böjningar av jod.

Vad betyder och hur uttalas jod

Jod uttalas jod [jåd´] och är ett substantiv -en.

Jod betyder:

Ordformer av jod

Singular

jod
obestämd grundform
jods
obestämd genitiv
joden
bestämd grundform
jodens
bestämd genitiv

Jod är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet jod

  1. Efter att ha framställt astat undersökte Dale R. Corson dess egenskaper tillsammans med J. G. Hamilton. De injicerade astat i marsvin för att sedan undersöka prov från djurens vävnader. Det visade sig att grundämnet hade ansamlats i sköldkörteln, precis som jod skulle ha gjort. Astat uppvisar alltså stora likheter med jod, såväl som med övriga halogener. Det kan förekomma i oxidationsstadierna -I, 0 och +V, och det bildar precis som de andra halogenerna negativa joner, i det här fallet astatidjoner At-. Med silver kan det bilda det svårlösliga saltet silverastatid AgAt och under reagens med andra halogener, t.ex. jod, kan det bilda interhalogenföreningar som exempelvis AtI. Eftersom astat är en halvmetall har den även likartade egenskaper med andra metaller, särskilt dess grannar polonium och vismut i periodiska systemet. På grund av att vägbara mängder astat inte har framställts är dock dess fullständiga kemiska och fysikaliska egenskaper ännu okända. (källa)
  2. Histologiskt består sköldkörteln av sfäriska folliklar. På dessas cellytor finns tyreotropinreceptorer som binder TSH vid sköldkörteln. Sköldkörtelns celler samlar upp tyrosin och salt (Na+/I-). I cellerna katalyseras saltets jodid till jod av tyreoperoxidas. I follikelcellerna bildas tyreoglobulin med detta jod, som samlar tyrosinet. Vid syntesen av tyrosin och jod bildas tyreoideahormoner. Hormonerna är fästa vid tyreoglobulinet tills TSH fäster vid tyreotropinreceptorerna. Fäst på receptorerna signalerar TSH att hormonerna ska frisättas från tyreoglobulinet och follikelcellerna. Därmed utsöndras hormonerna från sköldkörteln in i blodet. (källa)
  3. Ett alltför stort intag av jod kan leda till en tyreotoxikos som kallas Jod-Basedows sjukdom. Detta tillstånd är inte en form av giftstruma. (källa)
  4. Ett stort antal viktiga titreringar utförs med lösningar av natriumtiosulfat och baseras på förhållandet att detta ämne reagerar med fri jod enligt reaktionsformeln. (källa)
  5. Vid måttligt hög temperatur förgasas jod. Ångan får verka på zirkonium, som då korroderar till zirkoniumjodid, ZrI4, som också är en gas. Gasblandningen leds mot en elektriskt upphettad motståndstråd. Zirkoniumjodiden sönderfaller då i jod, som återgår till processen och högrent zirkonium, som bildar kristaller som fastnar på tråden. Processen är långsam och blir så dyr att den inte får något kommersiellt intresse. (källa)
  6. Havssalt som man använder i matlagning tvättas och därför får man samma del natriumklorid som vanligt bordssalt, cirka 97 %. Till bordssalt tillsätts dessutom ofta jod eftersom detta essentiella mineral endast förekommer sparsamt i havssalt. (källa)
  7. Klor är den enda av de fyra halogenerna som kan bilda en syra på formen HXO2. Fluor kan inte bilda en sådan förening och motsvarande föreningar av brom och jod har aldrig påvisats även om de är teoretiskt möjliga. (källa)
  8. Natriumklorid som används i matlagningen är i Sverige oftast berikat med bland annat saltet kaliumjodid (KI), för att utgöra en extra jodkälla. Brist på jod kan leda till sjukdomstillståndet struma. Det får även innehålla ferrocyanider som klumpförebyggande medel. (källa)
  9. Jodberikat salt är en viktig källa till spårämnet jod och även jodbrist är ett allvarligt tillstånd. (källa)
  10. Inom näringsläran är begreppet mer eller mindre synonymt med mineralämne och är ett ämne som är livsnödvändigt i kosten i mycket små mängder. Exempel är järn, koppar, selen, jod, zink, kobolt, molybden. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.