Kapitel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kapitel, varianter, uttal och böjningar av kapitel

Kapitel synonym, annat ord för kapitel, vad betyder kapitel, förklaring, uttal och böjningar av kapitel.

Synonym till kapitel

Vad betyder och hur uttalas kapitel

Kapitel uttalas kap|itel [-it´-] och är ett substantiv kapitlet; pl. kapitel, best. pl. kapitlen  huvudstycke, avsnitt  styrande församling i kyrklig organisation.

Ordformer av kapitel

Singular

kapitel
obestämd grundform
kapitels
obestämd genitiv
kapitlet
bestämd grundform
kapitlets
bestämd genitiv

Plural

kapitel
obestämd grundform
kapitels
obestämd genitiv
kapitlen
bestämd grundform
kapitlens
bestämd genitiv

Kapitel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kapitel på Engelska

  • chapter - a sensitive area

Hur används ordet kapitel

  1. Generalförsamlingen (GA) är ett av Förenta nationernas sex huvudorgan. Dess uppgifter regleras av FN-stadgans kapitel 4. I generalförsamlingen ingår samtliga FN:s medlemsstater. Medlemsstaterna får ha högst 5 ombud i generalförsamlingen. (källa)
  2. Bibeln beskriver i mångt och mycket hur Gud verkar i, med och kring Israels folk. I de här kapitlen ges bakgrunden till Guds relation till detta folk och hans speciella löften till dem. (källa)
  3. De för den västerländska kulturen kanske mest kända exempel på att människor förr kunde bli mycket gamla hittar man i Gamla Testamentet. I Första Mosebokens femte kapitel finns en uppräkning av Adams släkt där ett antal människor anges ha uppnått en avsevärd ålder, en del blev till och med mer än åtta- eller niohundra år gamla. Adams levnadsålder anges exempelvis till 930 år, men den allra äldsta var Methusalem som blev 969 år gammal. Uttrycket "gammal som Methusalem" kommer från detta. (källa)
  4. Kapitel 11 i den svenska föräldrabalken, som reglerar godmanskap. (källa)
  5. Grobian är ett uttryck för en person som är grov, ohyfsad och tölpaktig. Ordet har sitt ursprung i tyskans grob som betyder "grov". Formen grobian är en skämtsam bildning som första gången dök upp i Sebastian Brants diktverk "Das Narrenschiff" (dårskeppet) från 1494. Diktverket som beskriver mänskliga svagheter innehåller ett kapitel om det påhittade helgonet Sant Grobian. Diktverket översattes till många språk, bland annat latin, där Sant Grobian blev Sanctus Grobianus och en annan tysk författare skrev 1549 en bok med titeln Grobianus. (källa)
  6. Kyrkklockorna ljuder vanligtvis klockan 18.00 på lördagar och helgaftnar. Skälet till att helgen rings in redan kvällen före helgdagen är att Bibelns dygn egentligen börjar med aftonen i enlighet med Första moseboks första kapitel: "Och det vart afton och det vart morgon den första dagen". I anslutning till ringningen hålls ibland en andakt kallad "helgmålsbön". (källa)
  7. Regeringens proposition 1996/97:110, vars kapitel 7 utgör grunden för dagens modersmålsundervisning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.