Kapitel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kapitel, varianter, uttal och böjningar av kapitel

Kapitel synonym, annat ord för kapitel, vad betyder kapitel, förklaring, uttal och böjningar av kapitel.

Synonym till kapitel

Vad betyder och hur uttalas kapitel

Kapitel uttalas kap|itel [-it´-] och är ett substantiv kapitlet; pl. kapitel, best. pl. kapitlen  huvudstycke, avsnitt  styrande församling i kyrklig organisation.

Ordformer av kapitel

Singular

kapitel
obestämd grundform
kapitels
obestämd genitiv
kapitlet
bestämd grundform
kapitlets
bestämd genitiv

Plural

kapitel
obestämd grundform
kapitels
obestämd genitiv
kapitlen
bestämd grundform
kapitlens
bestämd genitiv

Kapitel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kapitel på Engelska

 • chapter - a sensitive area

Hur används ordet kapitel

 1. Generalförsamlingen (GA) är ett av Förenta nationernas sex huvudorgan. Dess uppgifter regleras av FN-stadgans kapitel 4. I generalförsamlingen ingår samtliga FN:s medlemsstater. Medlemsstaterna får ha högst 5 ombud i generalförsamlingen. (wikipedia.org)
 2. Gud skapar himmel och jord, och allt vad där finns, inklusive de två första människorna, Adam och Eva. Först beskrivs hur Gud på sex dagar skapar allting med sitt ord för att sedan vila på den sjunde. Därefter, i kapitel 2, finns vad som ibland kallas den andra skapelseberättelsen, som bland annat beskriver hur Gud formade Adam och alla djuren av jord för att sedan skapa Eva av ett av Adams revben. Huruvida de två kapitlen harmonierar med varandra eller ej är en fråga om vilken bibelvetenskapen är oenig. Berättelsen om Edens trädgård har stora likheter med den sumeriska berättelsen om Dilmuns trädgård, vilken ofta betraktas som äldre. (wikipedia.org)
 3. Ett exempel som talar för den senare uppfattningen är folkmordet på midjaniterna som beskrivs i Bibelns Fjärde Mosebok kapitel 31 och som utfördes som hämnd av israeliterna på uppdrag av Gud. Mose sände en armé om 12 000 man som brände alla städer och tältläger i Midjan och dödade alla män och barn av mankön samt alla kvinnor som hade haft samlag med en man. Alla flickor som inte varit tillsammans med en man fick dock leva och behölls för erövrarnas egen räkning. (wikipedia.org)
 4. De för den västerländska kulturen kanske mest kända exempel på att människor förr kunde bli mycket gamla hittar man i Gamla Testamentet. I Första Mosebokens femte kapitel finns en uppräkning av Adams släkt där ett antal människor anges ha uppnått en avsevärd ålder, en del blev till och med mer än åtta- eller niohundra år gamla. Adams levnadsålder anges exempelvis till 930 år, men den allra äldsta var Methusalem som blev 969 år gammal. Uttrycket "gammal som Methusalem" kommer från detta. (wikipedia.org)
 5. Kapitel 11 i den svenska föräldrabalken, som reglerar godmanskap (wikipedia.org)
 6. Lagrum för begravningsplatser finns i Begravningslagen i kapitel 2 samt i Kulturmiljölagen i kapitel 4 (paragraferna 11–15). Lagen talar även om begravningsplatser för icke-kristna. För varje allmän begravningsplats skall upprättas gravkarta, gravbok och gravregister skall föras. Begravningsplatsen skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas. Graven får heller inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas. (wikipedia.org)
 7. På åkermark uppfattas öppna diken ofta som ett betydande odlingshinder av lantbrukaren. Det är dock inte längre tillåtet att lägga igen öppna diken, då dessa är biotopskyddade enligt kapitel 7 § 11 i miljöbalken. Dikning har i många områden lett till en kraftigt störd hydrologi med ett påverkat akvatiskt ekosystem som följd. (wikipedia.org)
 8. Grobian är ett uttryck för en person som är grov, ohyfsad och tölpaktig. Ordet har sitt ursprung i tyskans grob som betyder "grov". Formen grobian är en skämtsam bildning som första gången dök upp i Sebastian Brants diktverk "Das Narrenschiff" (dårskeppet) från 1494. Diktverket som beskriver mänskliga svagheter innehåller ett kapitel om det påhittade helgonet Sant Grobian. Diktverket översattes till många språk, bland annat latin, där Sant Grobian blev Sanctus Grobianus och en annan tysk författare skrev 1549 en bok med titeln Grobianus. (wikipedia.org)
 9. Kyrkklockorna ljuder vanligtvis klockan 18.00 på lördagar och helgaftnar. Skälet till att helgen rings in redan kvällen före helgdagen är att Bibelns dygn egentligen börjar med aftonen i enlighet med Första moseboks första kapitel: "Och det vart afton och det vart morgon den första dagen". I anslutning till ringningen hålls ibland en andakt kallad "helgmålsbön". (wikipedia.org)
 10. Regeringens proposition 1996/97:110, vars kapitel 7 utgör grunden för dagens modersmålsundervisning (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.