Konstaterande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konstaterande, varianter, uttal och böjningar av konstaterande

Konstaterande synonym, annat ord för konstaterande, vad betyder konstaterande, förklaring, uttal och böjningar av konstaterande.

Synonymer till konstaterande

Andra språk

Konstaterande på Engelska

  • performed

Hur används ordet konstaterande

  1. Som exempel kan man ta det kända videoklipp som visar JAS-haveriet 1989, ett klipp som bland annat varit med i 100 höjdare. I klippet hör man en åskådare uttrycka förvåning och ett omedelbart konstaterande att det inträffade inte var bra. Utan svordomar skulle man kunna tänka sig ett något liknande "Oj, detta var inte bra!". Men så lät det inte, istället hör man "Oj, jävlar! Jävlar! Jävlar!" I sammanhanget är förstås svadan både passande och begriplig, men skulle de ansvariga för JAS-projektet senare uttryckt sina liknande känslor på samma sätt inför journalister och allmänhet så skulle det uppfattats helt annorlunda. (källa)
  2. Likheterna inom ett kulturområde beror på att populationer som under århundraden bebott samma område har utvecklat likartade sätt att anpassa sig till den naturliga miljön. Den teoretiska utgångspunkten för indelningen av världens kulturer är kulturekologisk men själva indelningen är deskriptiv och konstaterande. (källa)
  3. Man bör dock skilja mellan den fastställelse, vari en civilprocess sålunda alltid utmynnar, och fastställelsedom i inskränkt mening på grund av fastställelsetalan, vilken blott avser existensen eller icke-existensen av ett visst rättsförhållande, men inte tillika går ut på förändring av det bestående faktiska förhållandet genom kondemnation, vare sig så, att viss prestation i enlighet med och efter domen ålägges, eller så, att genom själva domen förändringen omedelbart inträder, såsom fallet är vid respektive fullgörelsedom, till exempel efter yrkande om betalning av viss förfallen skuld, och vid konstitutiv dom, till exempel efter yrkande om äktenskapsskillnad, där domens konstaterande av rätt till skilsmässa tillika innebär förklaring om äktenskapets upplösning, då i sistnämnda och liknande fall, till exempel vid skifte genom dom, ny rätt skapas, beror detta därpå, att det egentligen föreligger både en rättegång och ett rättsärende eller rättshandel, som kräver offentlig myndighets medverkan. (källa)
  4. Stegring: Tydligheten av temat i dikten, dvs döden, stegras allt eftersom dikten fortlöper. I första stycket skriver Dan Andersson på ett väldigt skickligt sätt genom att så kallat ge en vink åt läsaren och på så sätt få denna att förstå temat utan att behöva ge tydlighet och direkta svar. Under diktens gång blir det allt mer tydligt att temat är just döden, i tredje stycket har diktens tydlighet kring temat stegrat så mycket att läsaren kan konstatera att temat är döden. Exempel på tydligheten i sista stycket: "Den ska sluta att stappla, min styvnade fot, och mitt hjärta ska sluta att slå". Dessa meningar ger läsaren ett direkt konstaterande av situationen samt temat för dikten. (källa)
  5. En utgångspunkt för ordoliberalismen är att konkurrensen tenderar att sättas ur spel på oreglerade marknader genom uppkomsten av karteller, oligopol och monopol (jämför med Adam Smiths konstaterande att närhelst två köpmän träffas på tu man hand så konspirerar de mot konkurrensen). Därför måste det finnas en stark och interventionistisk statsmakt som med aktiva ingrepp på marknaderna ser till att sunda konkurrensförhållanden upprätthålls. Staten ska också upprätthålla ett stabilt juridiskt ramverk för marknadsaktörerna. (källa)
  6. Ytterligare noteringar om musiklivet i Dalarna finns i Maximilian Axelsons reseberättelser från Vesterdalarne 1853. Denne har i resedagboken nertecknat några notskrifter och ett antal vistexter. Ett enkelt konstaterande är att det vid mitten av 1700-talet fanns danstradition och spelmansrepertoir för långa danskvällar och att man sjöng och musicerade i stugorna. Vilka danslåtar och visor som ingick i till exempel 1700-talets repertoar är idag svårt att veta. En del äldre polskor kan säkert finnas kvar idag fast ursprung inte kan härledas. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.