Konstgjord Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konstgjord, varianter, uttal och böjningar av konstgjord

Konstgjord synonym, annat ord för konstgjord, vad betyder konstgjord, förklaring, uttal och böjningar av konstgjord.

Synonymer till konstgjord

Vad betyder och hur uttalas konstgjord

Konstgjord uttalas konst|gjord och är ett adjektiv.

Ordformer av konstgjord

Böjning (i positiv) konstgjord en ~ + subst. konstgjort ett ~ + subst. konstgjorda den/det/de ~ + subst. konstgjorde den ~ + mask. subst.

Konstgjord är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet konstgjord

  1. I äldre tider när det saknades konstgjord belysning var det viktigt att gå upp i gryningen. Man var tvungen att utnyttja solljuset för att hinna med dagens alla sysslor. (källa)
  2. Harts (från tyskans Harz, harts eller kåda) är ett samlingsnamn för sekret från olika växter, typiskt från barrträd. Harts består av naturliga organiska ämnen (naturharts) men kan också framställas på konstgjord väg (konstharts eller syntetharts). (källa)
  3. Hortensian blir upp till två meter hög och blommar från mars till september med vanligtvis blåa klotformade blomställningar. Bladen är tämligen stora, vilket åsyftas i artepitetet macrophylla. Hortensian kom från Japan till Europa på 1700-talet. Det är en mycket variabel och formrik prydnadsväxt med många olika sorter. Den vilda arten har fertila blommor i mitten, omgiven av stora, skyltande och sterila blommor. Hos många odlade sorter finns endast sterila blommor. Blomfärgen påverkas av pH-värdet och kan på konstgjord väg ändras med hjälp av aluminiumsalter. (källa)
  4. Vattenkultur eller hydrokultur är växtodling i konstgjord miljö, där de nödvändiga växtnäringsämnena tillförs rötterna i en vattenlösning. (källa)
  5. Höghöjdsträning är en träningsform där idrottaren bor på hög höjd, ofta bergskedjor eller högt situerade platåer. Eftersom luften på denna höjd är så tunn bildas i benmärgen automatiskt fler röda blodkroppar för att kompensera den tunna och syrefattiga luften. När idrottaren sedan återvänder till normal höjd har denne fortfarande kvar alla de extra röda blodkropparna (erytrocyter), och detta förbättrar i sin tur resultat i främst långdistanstävlingar såsom långdistanslöpning och längdskidåkning. Ett annat sätt att framställa "konstgjord" höghöjdsträning är att träna i så kallade "höghöjdshus" vilket innebär ett hus där man med hjälp av luftpumpar framställt ett lägre än normalt lufttryck vilket i sin tur ger samma effekt som att befinna sig på en hög altitud. Det kostar dock mycket att åka på en höghöjdsträning vilket kan leda till att bara elitsatsande idrottare med goda ekonomiska resurser åker på det. (källa)
  6. Vid konstgjord andning med mun-mot-mun-metoden eller respirator används istället övertrycksandning, då ett övertryck applicerat på luftvägarna trycker ner luft i lungorna som därmed utvidgas. (källa)
  7. En klassisk skämtartikel är blomman på kavajslaget som sprutar vatten. Blomman är i själva verket konstgjord och kopplad till en slang och en liten pump som bäraren av blomman trycker på när han/hon vill spruta. (källa)
  8. Kolanöt användes i tidiga varianter av coladrycker. Idag använder sig de allra flesta tillverkare av sådana drycker istället av konstgjord smaksättning, även om en trend mot återgång till användning av naturliga ämnen hellre än artificiella kan anas. (källa)
  9. Konstgjord koma är ett medicinskt tillstånd som uppstår efter att en person har utsatts för totalbedövning. Det leder till att personens hjärna sätts ur funktion så att personen varken är vid medvetande eller kan reagera på någon påverkan. Under konstgjord koma upprätthålls hjärtrytm, blodtryck och andning mekaniskt eller med hjälp av läkemedel. En person kan läggas i konstgjord koma med hjälp av narkosmedel eller genom nedkylning till en kroppstemperatur på runt 33 grader. Genom att avsluta behandlingen tas person ur tillståndet och till normalt medvetande igen. (källa)
  10. En kommunikationssatellit är en konstgjord satellit som befinner sig i en omloppsbana kring jorden och som används för att förmedla telekommunikation mellan stationer på marken. De används för television, telefoni, radio och datakommunikation. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.