Syntetisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder syntetisk, varianter, uttal och böjningar av syntetisk

Syntetisk synonym, annat ord för syntetisk, vad betyder syntetisk, förklaring, uttal och böjningar av syntetisk.

Synonym till syntetisk

Vad betyder och hur uttalas syntetisk

Syntetisk uttalas syn|tet|isk [-e´-] och är ett adjektiv -t -a.

Syntetisk betyder:

Ordformer av syntetisk

Böjning (i positiv) syntetisk en ~ + subst. syntetiskt ett ~ + subst. syntetiska den/det/de ~ + subst.

Syntetisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Syntetisk på Engelska

  • synthetic

Hur används ordet syntetisk

  1. Produktionen av syntetisk ammoniak förbrukar för närvarande cirka 5 % av världens naturgas, vilket är något under 2 % av världens energiproduktion. (källa)
  2. En vanlig missuppfattning är att alla hallucinogener orsakar hallucinationer och får en att se saker som inte existerar. I själva verket är det långt ifrån alla som skapar visuella hallucinationer. Hallucinogena preparat återfinns antingen i naturen (växter, svampar, kyddor) eller framställs på helt eller delvis syntetisk väg. (källa)
  3. Latex är dels mjölksaften från Hevea brasiliensis och dels det naturgummi som görs av mjölksaften. Latex är flytande i sitt grundtillstånd men kan fås att anta en något fastare form men med elastiska egenskaper. Flytande latex är ofta utspädd med ammoniak som dunstar när massan härdar. Av hälsoskäl rekommenderas därför god luftventilation vid produktion. Råvaran bör ej utsättas för temperaturer under 3 °C, eftersom den då klumpar sig. Flytande latex ska även förvaras mörkt då solljus kan medföra en rosatonad missfärgning. Latex kan vara antingen naturlig eller syntetisk. (källa)
  4. För att utvinna parfymen tar man hela mysk-körteln från det dödade djuret och torkar den. Mysk av god kvalitet har en mörkt rödviolett färg, känns mjukt och oljigt och smakar beskt. Den kan lösas i kokhett vatten till en koncentration av ungefär 50 %, något sämre i alkohol. Mysk i luften ger en distinkt lukt, även i oerhört små koncentrationer och ingår som komponent i många olika parfymer. Substanser med myskliknande doft tillverkas också på syntetisk väg. Den första gjordes av Albert Baur, 1888. (källa)
  5. Så gott som allt papper idag tillverkas med pappersmaskiner. Papperstillverkningen går till så att en suspension av pappersmassa pumpas ut genom en så kallad inloppslåda på en ändlös nätduk, en så kallad vira eller viraduk, som idag normalt tillverkas från plast- eller syntetisk tråd. Tidigare förekom metallviror, tillverkade från till exempel av bronstråd eller rostfri tråd. Inloppslådans funktion är att sprida suspensionen av fibrerna i vatten (mälden) så jämnt som möjligt över hela virapartiet (över hela maskinbredden) för att uppnå så jämn kvalitet (ytvikt) som möjligt över hela pappersbanan. Pappersmassan avvattnas över virapartiet och formas till en pappersbana som därefter passerar ett pressparti med presscylindrar för ytterligare mekanisk avvattning och därefter till ett torkparti med torkcylindrar. (källa)
  6. En vanlig form av parallellism i den bibliska poesin är att en tanke i första versdelen förs vidare i nästa versdel. Många talar då om syntetisk parallellism. Beteckningen syntetisk parallellism beskriver då att en tanke i en dikt eller en psalm förs vidare på ett mer intuitivt sätt än i en logisk framställning. (källa)
  7. En parkas är en sorts fodrad vinterjacka för både kvinnor och män. En regelrätt parkas är knälång, har en huva eller kapuschong med pälskant och en dragsko i midjehöjd. Numera är det vanligt med syntetisk päls på kapuschongen, som också ofta är löstagbar. (källa)
  8. Peptider kan också bildas när ett ribosomtillverkat protein bryts ner, eller framställas på syntetisk väg. (källa)
  9. Biologen Gregory Pincus hade redan på 1930-talet börjat forska om hormoner och fertilitet och provrörsbefruktade en kanin år 1934. Han hade då förstått att progestagen påverkar ägglossningen. Kemisten Russel Marker hittade hormonet i rötterna på vild jams och dennes kollega Carl Djerassi lyckades skapa syntetisk progestagen. På 1950-talet fick Gregory Pincus medel, med hjälp av Margaret Sanger och Katherine McCormick, för att påbörja forskning kring hormonella preventivmedel. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.