Kortskallig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kortskallig, varianter, uttal och böjningar av kortskallig

Kortskallig synonym, annat ord för kortskallig, vad betyder kortskallig, förklaring, uttal och böjningar av kortskallig.

Vad betyder och hur uttalas kortskallig

Kortskallig uttalas kort|skall|ig [kårt´-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av kortskallig

Böjning (i positiv) kortskallig en ~ + subst. kortskalligt ett ~ + subst. kortskalliga den/det/de ~ + subst.

Kortskallig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet kortskallig

  1. I första hand användes längd-breddindex, som är det procentuella förhållandet mellan kraniets största bredd och största längd, alltså bredden delad med längden. Om index är större än 80 kallas individen brakycefal (kortskallig), 75–80 mesocefal och under 75 dolikocefal (långskallig). I äldre antropologisk forskning ansågs ett lågt breddindex visa på en "avancerad ras". Även längd-höjdindex förekom. En gemensam term för mätningar av skallens form var kraniometri. (källa)
  2. Brakycefal (kortskallig) eller brachycephal, av grekiska brachys, "kort", och kefale, "huvud", "kortskalle" eller "korthuvud", är ett begreppet som används för att beskriva skallform hos bland annat hundar och katter. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.