Kraft Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kraft, varianter, uttal och böjningar av kraft

Kraft synonym, annat ord för kraft, vad betyder kraft, förklaring, uttal och böjningar av kraft.

Synonymer till kraft

Vad betyder och hur uttalas kraft

Kraft uttalas kraft och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av kraft

Singular

kraft
obestämd grundform
krafts
obestämd genitiv
kraften
bestämd grundform
kraftens
bestämd genitiv

Plural

krafter
obestämd grundform
krafters
obestämd genitiv
krafterna
bestämd grundform
krafternas
bestämd genitiv

Kraft är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kraft på Engelska

 • strength, power - powerful, resistance, hydroelectric power, power to act, have it in one to object
 • force - conservative forces, a person of substantial influence in the company
 • force - legal force

Hur används ordet kraft

 1. Sektorsvis gick sällanköpsvaror bäst, med en uppgång på 3, 4 procent medan kraft sjönk 1, 5 procent. (källa)
 2. För mig är feminismen en frigörande kraft. Så jag vill inte begränsa mig själv genom att bara skriva feministiska romaner och tillhöra en grupp feministiska författare, säger Camila Gutiérrez. (källa)
 3. Mycket kraft har lagts på fienderna, som i "The division" tålde väl många skott. Nu går de snabbare att bekämpa, men du dör också själv lättare. Dessutom är animationerna förbättrade, rörelserna vassare och det går att skjuta bort skyddet på de bepansrade fienderna för att göra dem sårbara. Pressbild. (källa)
 4. Så kunde legenden tala, men bättre än den skulle den opoetiska, psykologiska analysen kunna förklara den stämning av landsflykt ur en hopstörtande diktarvärld, som omsusar Strindbergs verk vid 1880-talets slut och 1890-talets början och visa, hur det kommit sig, att en av vår vitterhets frodigaste inbillningar, ett av vår poesis rikaste sinnen mitt i mannaårens kraft velat abdikera för att i stället söka vinna forskarens så mycket torrare lager. Den psykologiska analysen skulle resonera ungefär så här. (källa)
 5. En kungörelse, SFS 1938:623, beslutad den 21 oktober 1938, löd på följande sätt: "Med anledning av internationell överenskommelse om nonintervention i Spanien har den 5 mars 1937 utfärdats lag (nr 61) angående åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m.m., vilken lag jämlikt en av Kungl. Maj:t samma dag utfärdad kungörelse trätt i kraft den 7 mars 1937. Lagen skall enligt lag den 25 februari 1938 (nr 54) äga fortsatt giltighet till och med den 28 februari 1939 eller den tidigare dag Konungen förordnar. Enligt 1 § förutnämnda lag skall svensk medborgare, som tager värvning till krigstjänst i Spanien, straffas med fängelse i högst sex månader eller dagsböter. I anslutning till planer för hemsändandet av utländska frivilliga i det spanska inbördeskriget finner Kungl. Maj:t gott förordna, att den, som efter att före denna dag hava tagit värvning till krigstjänst i Spanien återvänder till Sverige, skall vara fri från åtal för brott varom ovan nämnts." Vissa ledamöter av konstitutionsutskottet kritiserade åtgärden, och framförde bl.a. att "ett abolitionsförfarande var direkt stridande mot lagens uttryckliga formulering och att amnesti i stället bort komma till användning". (källa)
 6. Adhesion är den molekylära vidhäftning som finns mellan två kroppar vid nära kontakt. Detta skall skiljas från friktion, som i stället uttrycker det motstånd som finns mellan två kroppar som glider mot varandra, och kohesion som är de molekylära krafter som håller ihop ett och samma material. (källa)
 7. Adventismen är en kristen rörelse, och man bekänner sig till grundläggande kristna trossatser som tron på en treenig Gud, att Jesus är världens frälsare. Och att människan genom Guds kraft och gåva får en personlig tro från Gud. Bibeln är den enda grunden för tro och lära, och man anser att Bibeln är realinspirerad. (källa)
 8. En gas termodynamiska tillstånd beskrivs av dess volym, temperatur – som ges av medelvärdet av den kinetiska energin – samt trycket, vilket är ett mått på den genomsnittliga kraft som utövas då partiklarna kolliderar med en yta. Dessa storheter relateras genom gaslagar. Den mest använda av dessa är allmänna gaslagen för ideala klassiska gaser, som säger att dessa har en temperatur som är proportionell mot produkten av trycket och volymen. (källa)
 9. Den nu levande arten av gavialer återfinns endast i delar av Indien. Gavialens nos är långsmal och tänderna är långa och vassa. Det är perfekt för gavialen. Att nosen är långsmal gör att vattenmotståndet är relativt litet när Gavialen hugger efter fisk. De vassa tänderna spetsar även de halaste fiskarna. Eftersom gavialen inte äter stora djur behöver käftarna inte vara lika kraftiga som hos krokodiler och alligatorer/kajmaner. Det innebär att, trots sin längd på upp till 6,5 meter, saknar gavialen den kraft som krävs för att döda en människa. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.