Force Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder force, varianter, uttal och böjningar av force

Force synonym, annat ord för force, vad betyder force, förklaring, uttal och böjningar av force.

Synonym till force

Hur används ordet force

  1. Insatserna är högre när "The division 2" flyttat till Washington DC. Bland annat är presidenten borta, efter att Air Force One störtat utanför Vita huset. Pressbild. (källa)
  2. Det Europeiska gendarmeriet, Force de gendarmerie européenne, (FGE) är en EU-styrka som skall slå ner upplopp, förstärka lokala poliskårer vid behov och agera allmänpreventivt. Styrkan, som grundades 2004, har sina högkvarter i Vicenza i norra Italien. De har i dagsläget 800–900 anställda, men växer och kan även räkna med 2 300 reservister från Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och Nederländerna. De sysslar periodvis med fredsuppehållande uppgifter på Balkan. (källa)
  3. Kilopond (kp) eller kilogram-force (kgf), från latinets pondus som betyder vikt, är en äldre måttenhet för kraft. Kraften definieras som massan för ett kilogram under påverkan av jordaccelerationens dragningskraft 9,80665 m/s2 som är ett medelvärde av jordens gravitationsfält. Kraften 1 kilopond för massan 1 kilogram är därmed lika med 9,80665 newton. (källa)
  4. Ansvaret för Australiens kustbevakning är delat mellan gränsbevakningsmyndigheten, Australian Border Force och den australiska försvarsmakten, Australian Defence Forces. Verksamheten samordnas av ett gemensamt ledningsorgan, Border Protection Command. Royal Volunteer Coastal Patrol och Australian Volunteer Coast Guard är civila sjöräddningssällskap utan myndighetsuppdrag. (källa)
  5. Quick Reaction Force – polisiärt eller militärt förband som är avsett för snabba insatser. (källa)
  6. Sir Walford Davies (1869-1941) Royal Air Force March Past. (källa)
  7. Inom den kommersiella högtryckshydrauliken används i huvuvudsak bar som enhet för tryck även om MPa (megapascal) blir allt vanligare i dessa sammanhang. Bakgrunden till användningen av bar ligger i det faktum att den minsta enheten som är intressant i sammanhangen energiöverföring och kraft inom högtryckshydrauliken är cirka 1 bar. 1 bar är också en intuitivt lättfattlig enhet när det gäller tryck i dessa sammanhang genom att 1 bar överslagsmässigt motsvarar trycket av vikten 1 kg/cm². Genom att både bar och pascal baseras på SI-enheten för tryck N/m² (newton per kvadratmeter = pascal) kan båda begreppen användas där det endast skiljer på en faktor 10: 1 bar (a) = 0,1 MPa. I de anglosaxiska länderna, främst i USA, används dock i stor utsträckning fortfarande PSI som enhet för hydraultryck oftast parallellt med angivande av trycket i bar. 1 PSI = 1 pound force per square inch, lbf/in² = 0,068 948 bar. De två vanligaste förekommande tryckklasserna för hydraulkomponenter inom den kommersiella högtryckhydrauliken i de anglosaxiska länderna är 3 000 PSI respektive 6 000 PSI och motsvarar de standardiserade tryckklasserna för hydraulikkomponenter inom Europa, 210 bar resp. 420 bar, det vill säga 21 MPa resp. 42 MPa. (källa)
  8. Force majeure och högre hand. (källa)
  9. Belgiens valspråk är L'Union fait la force (franska, Enighet ger styrka). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.