Styrka synonym, annat ord för styrka, vad betyder styrka, förklaring, uttal och böjningar av styrka.

Synonymer till styrka

Hittade 2 varianter av ordet styrka:

Vad betyder och hur uttalas styrka

Styrka uttalas styrka och är ett substantiv -n styrkor.

Ordformer av styrka

Singular

styrka
obestämd grundform
styrkas
obestämd genitiv
styrkan
bestämd grundform
styrkans
bestämd genitiv

Plural

styrkor
obestämd grundform
styrkors
obestämd genitiv
styrkorna
bestämd grundform
styrkornas
bestämd genitiv

Styrka1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas styrka

Styrka uttalas styrka och är ett verb styrkte.

Styrka betyder:

Ordformer av styrka

Aktiv

styrka
infinitiv
styrker
presens
styrkte
preteritum
styrkt
supinum
styrkande
presens particip
styrk
imperativ

Passiv

styrkas
infinitiv
styrks
presens
styrktes
preteritum
styrkts
supinum

Perfekt particip

styrkt en
~ + subst.
styrkt ett
~ + subst.
styrkta den/det/de
~ + subst.
styrkte den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer passiv

styrkes
presens

Styrka2 är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Styrka översättning

Engelska

strength
will power, muscular strength, show of force, she showed proof of exceptional spiritual (mental) strength
intensity, degree, strength
sound level, volume of sound, current, amperage, a small earthquake
force
police force, workforce, air force, an enemy force
prove, attest, verify, authenticate
she authenticated the picture
strengthen, fortify

Hur används ordet styrka

  1. En fågelbur är en bur som är ämnad för att hålla fåglar som husdjur. Buren är vanligen tillverkad av någon form av metall, till exempel rostfritt stål, men även trä och andra material används. För fågelns säkerhet måste materialet vara giftfritt. Materialets styrka och burens storlek ska anpassas till fågeln som är tänkt att hållas i buren. Stora fåglar behöver större burar, papegojor och andra fåglar med kraftig näbb behöver burar med stadig konstruktion och metallstänger för tjocka för att knipsa av. Riktigt husstora fågelburar kallas för voljärer. Att hålla burfåglar kallas för avikultur. (wikipedia.org)
  2. Ett vanligt privilegium var att adeln (liksom prästerskapet) var frälse, befriad från egen skattskyldighet, som regel om man tillhandahöll en militär styrka ("rusttjänst") för herrens eventuella behov. Ursprungligen (ca 1200-talet) betydde frälse bara "fri", till skillnad från livegen eller träl, sedan fri från beskattning. (wikipedia.org)
  3. Till garnisonens förstärkande i sådana svenska garnisonsorter, där den varit för svag för ändamålet, har förr garnisonskommenderingar ur de indelta trupperna utgått, så länge dessa fanns i tillräcklig styrka. Trupper, uteslutande avsedda för garnisonstjänst, s.k. garnisonstrupper, bildas, vanligen endast under krigstid, av det till fältbruk minst lämpliga manskapet. (wikipedia.org)
  4. Det Europeiska gendarmeriet, Force de gendarmerie européenne, (FGE) är en EU-styrka som skall slå ner upplopp, förstärka lokala poliskårer vid behov och agera allmänpreventivt. Styrkan, som grundades 2004, har sina högkvarter i Vicenza i norra Italien. De har i dagsläget 800–900 anställda, men växer och kan även räkna med 2 300 reservister från Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och Nederländerna. De sysslar periodvis med fredsuppehållande uppgifter på Balkan. (wikipedia.org)
  5. En ghasel är en arabisk, förislamisk diktform som har spridit sig till språken persiska, turkiska och urdu. Den består av 5-20 tvåradiga strofer, där versraderna i första strofen rimmar parvis. Därefter återkommer detta rim som avslutning av varje strof enligt schemat: AA, BA, CA, DA osv. Diktformens styrka ligger i att den kan tolkas symboliskt på flera plan samtidigt. (wikipedia.org)
  6. Kompakta stavar av glasfiber (där fibrerna ligger i samma riktning) används som stängselstolpar för elstängsel och som kärna i latexvapen. En mer porös form av glasfiberstav används till skidstavar. Glasfiber förekommer också i andra sportredskap där behovet av flexibilitet och styrka är stort, exempelvis i pilbågar, metspön, och sprötantenner. (wikipedia.org)
  7. Sedan medeltiden har gripen framför allt förekommit inom heraldiken. Den symboliserar förutom vaksamhet även snabbhet och styrka. En grip finns i Södermanlands landskapsvapen och en variant med drakvingar i Östergötlands. Ett griphuvud återfinns i Skånes landskapsvapen samt i Malmö stadsvapen. Ett heraldiskt griphuvud skiljer sig ifrån ett heraldiskt örnhuvud genom att det förra har ett litet och spetsigt synligt öra. (wikipedia.org)
  8. Grizzlybjörnen är en stor och kompakt brunbjörn med inslag av grått i topparna av det yttre hårlagret i pälsen, något som ger den ett gråaktigt färguttryck. Grizzlybjörnen kännetecknas bland annat av en stor puckelliknande bula på ryggen, sittande mellan skulderbladen. Detta är en muskelmassa som björnen använder för att få styrka i frambenen när den gräver. Huvudet är stort och runt, vilket ger ett konkavt ansiktsuttryck sett i profil. (wikipedia.org)
  9. Gymnastik är en sport som bygger på olika akrobatiska övningar och kräver en kombination av extrem styrka, flexibilitet och god kroppsuppfattning. Dagens gymnastik bygger på de gamla grekernas gymnos, där de tränade upp sina kroppar, till exempel genom saltomortaler på hästrygg och diverse akrobatiska övningar. De tränade i vad som kallades för gymnasium. Det finns tre olika inriktningar i sporten. Truppgymnastik är en gymnastiksport där man tävlar i trupp. Sen har vi artistisk gymnastik där man tävlar individuellt. Rytmisk gymnastik där man gör en dans eller ett program med hjälp av något redskap. T .ex. boll, käglor och rockring. Sporterna utförs av både män och kvinnor samt barn. (wikipedia.org)
  10. Om man undantar städseln, saknar handpenningen numera – i motsats till vad förhållandet var i den äldre rätten – all annan juridisk betydelse än som ett medel att styrka avtalet. Jfr arrha och gudspenning. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.