Intensitet synonym, annat ord för intensitet, vad betyder intensitet, förklaring, uttal och böjningar av intensitet.

Synonym till intensitet

Vad betyder och hur uttalas intensitet

Intensitet uttalas in|tens|itet [-e´t] och är ett substantiv -en.

Intensitet betyder:

Ordformer av intensitet

Singular

intensitet
obestämd grundform
intensitets
obestämd genitiv
intensiteten
bestämd grundform
intensitetens
bestämd genitiv

Intensitet är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Intensitet översättning

Engelska

intensity

Hur används ordet intensitet

  1. Abrasion inom geologi är ett annat ord för vågerosion, dvs nedbrytning av kuster och stränder genom inverkan av vågor, bränningar, tidvatten och kustströmmar. Det betyder att abrasion är ett samlingsnamn för vågornas erosiva verkan. Abrasion kan även syfta till en mekanisk nötning av en klippyta, som skapas av friktionen mellan klippan och små rörliga partiklar (sandkorn, lerpartiklar) som transporteras av vind, vågor, glaciärer, gravitation eller rinnande vatten. Abrasionens intensitet beror på hårdhet, koncentration, hastighet och massa på de rörliga partiklarna. (wikipedia.org)
  2. Aducering av brons sker genom en snabb avkylning. Om brons, som är en legering av koppar och tenn, får avsvalna långsamt efter gjutningen, blir hårdheten jämförelsevis stor. Snabb avkylning däremot, till exempel genom kallt vatten, har en motsatt verkan, så att ytan blir mjuk och metallen seg. Avkylningens intensitet måste dock noga avpassas efter bronsföremålens dimensioner. (wikipedia.org)
  3. unionsterritorierna är Delhi, Chandigarh och Andamanerna och Nikobarerna). I resten av delstaterna är hindi inte ett officiellt språk. I delstaten Tamil Nadu är det inte obligatoriskt att studera hindi enligt kursplanen, men det finns som val att ta som andra eller tredje språk. I många andra stater är det vanligtvis obligatoriskt att studera hindi enligt kursplanen som ett tredje språk (där de två första är statens officiella språk samt engelska), även om hindis intensitet i kursplanen varierar. (wikipedia.org)
  4. Intensitet är inom fysik olika storheter. I vågrörelselära är intensitet proportionell mot energiflöde, och proportionell mot kvadraten av vågens amplitud. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.