Kricka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kricka, varianter, uttal och böjningar av kricka

Kricka synonym, annat ord för kricka, vad betyder kricka, förklaring, uttal och böjningar av kricka.

Vad betyder och hur uttalas kricka

Kricka uttalas kricka och är ett substantiv -n krickor.

Kricka betyder:

Ordformer av kricka

Singular

kricka
obestämd grundform
krickas
obestämd genitiv
krickan
bestämd grundform
krickans
bestämd genitiv

Plural

krickor
obestämd grundform
krickors
obestämd genitiv
krickorna
bestämd grundform
krickornas
bestämd genitiv

Kricka är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet kricka

  1. Kricka (Anas crecca) är en fågel som tillhör gruppen simänder inom underfamiljen änder. Den förekommer i Eurasien där den är vanlig och den har ett mycket stort utbredningsområde. Den kan bilda stora flockar utanför häckningssäsongen. Under häckningen förekommer den främst i skyddade våtmarker och lever främst av frön och vattenlevande insekter. Amerikansk kricka (A. carolinensis) behandlades tidigare som en underart, och vissa auktoriteter gör det fortfarande.
  2. Huruvuida den utgör samma art som amerikansk kricka (Anas carolinensis), vilken förekommer i nordamerika, är omdiskuterat. Exempelvis accepterar inte IUCN och BirdLife International dessa båda taxa som olika arter, och fortfarande 2016 behandlar Clements et al dem som en art. Trots detta är det många auktoriteter, bland annat SOF som behandlar dem som två arter, baserat på beteende (Laurie-Ahlberg &, McKinney 1979), morfologi (Livezey, 1991), och molekylära (Johnson &, Sorenson 1999) data vilket diskuteras av Sangster et al, 2002. Rent genetiskt verkar amerikansk kricka stå närmare den sydamerikanska arten gulnäbbad kricka.
  3. Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men utvecklingen är svår att bedöma med vissa delpopulationer som minskar i antal och andra ökar. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC). Världspopulationen uppskattas till mellan 6,6 och 7,7 miljoner individer, varav det i Europa tros häcka 557.000-915.000 par. Notera att IUCN inkluderar amerikansk kricka i kricka, varför dessa siffror gäller båda arternas populationer sammantaget. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: