Kriga Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kriga, varianter, uttal och böjningar av kriga

Kriga synonym, annat ord för kriga, vad betyder kriga, förklaring, uttal och böjningar av kriga.

Synonymer till kriga

Vad betyder och hur uttalas kriga

Kriga uttalas kriga och är ett verb -de.

Ordformer av kriga

Aktiv

kriga
infinitiv
krigar
presens
krigade
preteritum
krigat
supinum
krigande
presens particip
kriga
imperativ

Passiv

krigas
infinitiv
krigas
presens
krigades
preteritum
krigats
supinum

Kriga är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Kriga på Engelska

 • [wage] wa - wage war

Hur används ordet kriga

 1. Den demokratiska fredsteorin hävdar att två demokratier aldrig i historien har krigat mot varandra. En helt demokratisk värld skulle sålunda betyda en värld helt utan krig. Enligt Freedom House ökade mellan 1900 och 1950 andelen av världens befolkning som bor i demokratier med allmän och lika rösträtt från 0 till 31 procent. År 2000 hade andelen stigit till 58 procent och fortsatte att öka. Detta kan i linje med teorin vara en förklaring till den minskade förekomsten av krig i slutet av 1900-talet. George W. Bush har sagt att demokratins frammarsch kommer att leda till världsfred. (källa)
 2. Ladgerda, även Ladgerd eller Ladgerta, var en sköldmö som ingår i Ragnar Lodbroks saga. Hon omtalas också i Saxos krönika De gesta danorum skriven på 1200-talet. Saxo berättar om hur Ragnar befriar Ladgerd ur fångenskap och beskriver henne så här: ... som med mannamod i kvinnobröst och utslaget hår stred främst i ledet bland de dugligaste kämparna. Alla beundrade hennes enastående insatser, ty lockarna, som hon lät fladdra runt skuldrorna, röjde att hon var en kvinna." Ragnar friade till henne och hon låtsade vilja ha honom, men satte en björn och en hund på vakt för att hindra honom att närma sig henne. Djuren var dock inte något hinder för Ragnar. Ladgerda blev hans första fru, men hon fortsatte att kriga som förr. Ragnar som var en långsint natur fann att hunden och björnen var skäl nog att skilja sig från Ladgerda efter några år, men paret fortsatte ändå att kriga tillsammans och vara älskande. Enligt Saxo kunde Ladgerta flyga omkring (circumvolare) över slagfältet under striden. Denna egenskap är givetvis en skönlitterär skapelse. (källa)
 3. I Edward Topsells The History of the Four-footed Beasts and Serpents från 1658 är gorgoner, eller mystisk lybisk best som han också kallar dem, ett får- eller tjurliknande djur med lång hängande man. När gorgoner känner sig hotade menade han att de kan sträcka ut sin man rakt ut så att håret står på ända. De äter giftiga växter och ska sedan kunna förgifta fiender med sin andedräkt, men han spekulerar om att de även kan förstena den de ser på med ögonen. Topsell menade att gorgonerna från den grekiska mytologin var verkliga personer och att Medusa egentligen var en amasondrottning som Perseus och grekerna krigade mot. Dessa amasoner skall då ha varit från det område i Nordafrika där detta djur han beskriver även fanns och personerna och djuret förväxlats så att de i myten har ormhår likt gorgoners man och förmågan att förstena likt djuret. (källa)
 4. Under folkvandringstiden var det inte bara germanerna i Europa som förflyttade sig och krigade mot romarna. Före germanernas kontakt och angrepp mot romarna, hade bl.a. kelterna i Centraleuropa haft kontakt med Romarriket under krig och fred i flera hundra år. Flera av dessa folk hade ju tidigare blivit besegrade och underkuvade av romarna men många av dem blev med tiden romaniserade. (källa)
 5. Gerillakrigföring är en metod för krigföring som innebär att små grupper utför begränsade anfall mot en fiende som i regel är överlägsen i antal eller teknik. Det skiljer sig från så kallade storkrig, genom att åtminstone en krigande part inte är en reguljär armé. (källa)
 6. Sjökrigföring, krig till sjöss. Mänskligheten har krigat till sjöss i över 3000 år. (källa)
 7. I Storbritannien hade man konstaterat att backsippor ofta växte på sluttningen av gravhögar. Det ansågs bero på att backsippor växte upp i blodet från krigande romare eller danskar som stupat i strid. (källa)
 8. Desertering är vanligen straffbart (i flera länder utfästs dödsstraff), vilket enligt folkrätten är legalt. Detta beror på att internationell rätt erkänner staters rätt till självförsvar, och att detta förutsätter staters rätt att kräva att medborgare krigar i sådana fall, det vill säga att de fullgör militärtjänstgöring. En person som flyr sitt hemland för att slippa sådan militärtjänstgöring eller för att slippa straff för att ha underlåtit att göra detta, saknar därför i sak rätt att betraktas som flykting. Å andra sidan erkänner internationell rätt också alla individers mänskliga rättigheter, där åsiktsfriheten kan kollidera med plikten att strida för landet. Vägran att strida för sitt land kan betraktas som ett politiskt motstånd eller som ett politiskt brott, då det kan finnas skäl till flyktingstatus. (källa)
 9. Gerillakrig är ett exempel på det som kallas "indirekt strategi", det vill säga att man angriper motståndaren där han är som svagast och undviker att möta hans huvudstyrkor. Gerillasoldaterna krigar ofta i små grupper på 6-12 man och är ofta helt autonoma. (källa)
 10. Filmen utspelar sig under medeltiden. Hanna lämnar hemmet för att rida mot kusten och möta sin man Ulf som krigat som korsriddare i Orienten under fyra år. Halvvägs möter hon människor drabbade av pesten, men beslutar sig för att fortsätta. Efter att ha stött på både goda och illvilliga personer, hittar hon till slut sin man som blivit ett passivt vrak eftersom han börjat missbruka opium. Hanna tar med sig honom hem ändå, men där väntar en ny tragedi. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.