Låda Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder låda, varianter, uttal och böjningar av låda

Låda synonym, annat ord för låda, vad betyder låda, förklaring, uttal och böjningar av låda.

Synonymer till låda

Hittade 2 varianter av ordet låda:

Vad betyder och hur uttalas låda

Låda uttalas låda och är ett substantiv -n lådor.

Låda betyder:

Ordformer av låda

Singular

låda
obestämd grundform
lådas
obestämd genitiv
lådan
bestämd grundform
lådans
bestämd genitiv

Plural

lådor
obestämd grundform
lådors
obestämd genitiv
lådorna
bestämd grundform
lådornas
bestämd genitiv

Låda1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas låda

Låda uttalas låda och är ett verb lådde, lått, pres. låder.

Låda betyder:

Ordformer av låda

Aktiv

låda
infinitiv
låder
presens
lådde
preteritum
lått
supinum
lådande
presens particip
låd
imperativ

Passiv

lådas
infinitiv
låds
presens
låddes
preteritum
låtts
supinum

Alternativa böjningsformer passiv

lådes
presens

Låda2 är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Låda på Engelska

 • box - toolbox, first-aid kit, drawer

Hur används ordet låda

 1. I USA kan vissa delstater använda gasning som alternativ avrättningsmetod. Verkställandet inleds med att den dömde placeras i en stol och spänns fast. Stolen står i ett speciellt gastätat rum (gaskammare) som tillsluts. En öppen behållare som finns under stolen fylls med svavelsyra genom ett rör från utsidan av kammaren. Ovanför behållaren finns en öppningsbar låda med pellets av kaliumcyanid. När domen verkställs öppnas lådan och kaliumcyaniden faller ner i svavelsyran. Den kemiska reaktionen mellan de båda ämnena bildar då en gas av vätecyanid, samma sort som Zyklon B. Genom ett stetoskop som blivit fäst på den dömdes bröst och är anslutet till utsidan av kammaren kan en läkare avgöra när döden har inträffat. Den gas som då finns kvar sugs ut med kraftiga fläktar och personal med skyddsmasker sanerar sedan kammaren och den avrättade med ammoniak. (källa)
 2. Namnet "Tjeburasjka" (Чебурашка) kan härledas från det ryska mycket ovanliga verbet "чебурахнуться" (tjeburachnutsja, falla med brak). I boken hittar en grönsakshandlare något i en låda full med apelsiner. Han tar upp det och försöker få det att stå upp, men det faller på grund av ömma ben efter den långa färden. Efter att ha försökt en andra gång säger han "–Ой, опять чебурахнулся!" (–Oj, opjat' tjeburachnulsja. –Aj, du föll igen!), och därmed hade Tjeburasjka fått sitt namn. (källa)
 3. Sammanfogning är olika metoder att sätta samman arbetsstycken till en produkt. Fogen är kontaktytan mellan arbetsstyckena. Exempel på sammanfogningar är att foga ihop bräder till en låda eller sammanfoga ett bordsben med bordsskivan. Förutom metoderna som beskrivs nedan, så kan också sammanfogningen säkras på olika sätt. Lim, spik, skruv, nit eller en kombination av dessa kan användas. (källa)
 4. Gratäng (av franskans gratin med liknande uttal) är en maträtt som vanligen tillagas i ugn. Rätten kan understundom kallas låda eller pudding. Det franska verbet gratiner betyder grädda i ganska hög värme, till exempel under grill (griljera), för att få en gyllenbrun skorpa. Det är även relaterat till verbet gratter som betyder skrapa, riva. Begreppet gratinera kan även omfatta momentet att riva ost eller bröd och strö det på maträtten före gräddning. (källa)
 5. Instrumentet består i princip av en grund öppen trälåda med strängar spända över öppningen, en för varje ton - alltså en cittra. Men medan man på cittran knäpper strängarna, slår man dem på hackbrädet med små hammare, en i varje hand. Därför måste bland annat lådan vara grövre och strängarna hårdare spända. Pianot är alltså i princip ett hackbräde med klaviatur, och anses också ha utvecklats ur hackbrädet - även om idén med klaviaturen kan vara tagen från cembaloinstrumenten. (källa)
 6. Helvetesmaskin kallades sedan slutet av 1600-talet ett med krut, bomber eller andra sprängämnen utrustat fartyg, som drevs eller fick flyta mot broar, dammar och dylikt, där det genom stöten exploderade och åstadkom förödelse. Numera menar man med helvetesmaskin vanligen ett för åstadkommande av en oväntad och förstörande explosion avsett mordverktyg, till exempel en med ett explosivt ämne fylld låda, vilken efter en viss beräknad tid exploderar. De användes vid attentat av anarkister i 1800-talets Ryssland, så kallade nihilister. (källa)
 7. För att bevara insamlade växters form och färg läggs de plant mellan papper med hög uppsugningsförmåga och placeras sedan i en växtpress. När växterna torkat helt tas de ur pressen och limmas fast på styvt vitt papper. Alla uppgifter om när och var växten samlats in, växtbeskrivning och beskrivning av omgivningen där den växte antecknas på papperet. För att undvika insektsangrepp kan den pressade växten frysas eller behandlas med desinficeringsmedel. Därefter placeras den i en skyddande låda. Växter kan även konserveras i alkohol. (källa)
 8. I USA används begreppet clothes valet för en herrbetjänt av traditionellt slag, men även för ett inbyggt skåp eller låda för accessoarer, klockor, nycklar, mobiltelefon och liknande. (källa)
 9. Bubbler - Ett system där man med hjälp av en luftpump och några akvariesyrestenar i botten på en ogenomskinlig plastbalja eller låda med näringslösning låter krukor med växter hänga en bit ovanför vattenytan med rötterna nere i näringslösningen som blir syresatt. Namnet kommer av att det hela tiden bubblar luft genom vattnet. (källa)
 10. Alla moderna vingar har en anordning för att underlätta urgång ur stall vilket innebär ökad säkerhet. En fallskärm tillhör dessutom standardutrustningen för hängflygarpiloter. Denna utlöses på relativt hög höjd när man hamnat eller riskerar att hamna i ett okontrollerbart läge och är konstruerad för att bära både piloten och hängglidaren. Piloterna använder också hjälm och till utrustningen hör ofta en första hjälpen-låda, kniv, rep och kommunikationsradio. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.